Distribuční soustava

Distribuční soustava

Distribuční soustava je součást energetické sítě. Společně s elektrickou přenosovou soustavou tvoří systém zařízení, která zajišťují fyzický přenos elektrické energie od výrobce před obchodníka ke konečnému spotřebiteli.

Zatímco přenosovou soustavou se rozumí část od výrobce, tedy z elektrárny do rozvoden, a její funkcí je především přeprava energie ve velkých objemech na delší vzdálenost, distribuční soustavou se rozumí elektrická síť od velkých rozvoden ke konečnému spotřebiteli.

Kdo zajišťuje distribuční soustavu?

Provoz přenosové soustavy zajišťuje v České republice státem stoprocentně vlastněná společnost ČEPS. Provoz distribuční soustavy zajišťují tři regionální distributoři, jimiž jsou PREdistribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.

Hranice distribučních soustav jsou u nás dány hranicemi původních osmi krajů, které zanikly na začátku devadesátých let.

Každý z těchto krajů měl vlastní distribuční společnost. Při privatizaci získala společnost PRE Pražskou energetiku, E.ON Jihočeskou a Jihomoravskou energetiku a ČEZ získal ostatních pět krajských distributorů. Vznikly tak celkem tři distribuční regiony.

Provoz distribuční soustavy

Distributoři energií využívají kruhovou distribuční síť, která obsahuje velmi vysoké napětí, jenž zapojením odolává menším výpadkům.

V blízkosti odběratelů se pomocí trafostanic mění vysoké napětí na menší. Nízké napětí se využívá běžnými spotřebiči v domácnostech nebo firmách.

Další úkoly distributorů

Distributoři kromě toho musí zajišťovat měřící systémy a ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang