Co dělat s dluhy, které nelze zvládnout

Jak se zachovat v situaci, kdy dlužník své závazky nezvládá a neplatí? Jak vše vyřešit a zvládnout?

Člověk by měl dělat vše proto, aby se nedostal do situace, kdy nemůže úvěr splácet. Když už se to stane, neměl by se nechat před finanční institucí zamlčovat. Mnoho lidí bohužel svoji svízelnou finanční situaci takto řeší. S poskytovatelem půjčky nekomunikuje, na výzvy k zaplacení nereaguje. Je to to nejhorší, co lze udělat.

Pokud se klient dostal do finančních problémů, co nejdříve musí kontaktovat banku či jiného věřitele a pokusit se s ním domluvit na odkladu splátky, případně na jiném splátkovém kalendáři. Čím dříve začne jednat s bankou, tím méně budou narůstat dluhy za sankce.

Řešení banky jsou různá. Ke každému klientovi totiž přistupují individuálně. Přístup se liší hlavně podle dosavadní platební morálky.

Nevytloukat klín klínem

Nejhorší je vzít si půjčku na zaplacení jiné půjčky. Je zde velká pravděpodobnost, že se už ze svých finančních potíží dlužník nedostane. Vhodnějším řešením je konsolidace půjček, má-li dlužník více finančních závazků.

Sloučením půjček do jedné (zpravidla i nižší) splátky získá dlužník více peněz do rodinného rozpočtu a pravděpodobně mu to pomůže dluhy lépe splácet. I konsolidaci však musí dobře promyslet, aby skutečně byla přínosem. V opačném případě může dojít ještě k větším problémům až celá záležitost skončí exekucí na účet.

Nechat si poradit od odborníka

Pokud má dlužník finanční potíže a neví kudy kam, je doporučováno obrátit se na odbornou finanční pomoc. Pozor však na organizace, které si nechávají platit za všechny kroky a způsobí další nemalé výdaje. Poradna při finanční tísni poskytuje bezplatné poradenství. Jde o jedinou celostátně působící organizací nabízející dluhové poradenství. Zaměřuje se právě na předlužené klienty.

Zvýšení příjmů

Pokud je rodinný rozpočet napjatý, proč nezapřemýšlet o svých příjmech. Prvním řešením může být žádost o zvýšení platu u svého zaměstnavatel. Je třeba zvážit, zda je žádost adekvátní. Pokud společnost zrovna propouští, nebo nemá-li dlužník zrovna dobré období a leccos se mu ve firmě nepodařilo, není dobrý nápad o zvýšení platu žádat.

V tom případě lze ještě uvažovat o přivýdělku, brigádě či možnosti lépe placené práce. I změnu práce je nutné si velmi dobře promyslet a nedostat se ještě do horší finanční situace. Dávat výpověď bez rozmyslu a jistoty navazujícího zaměstnání, je bláhové a nemusí skončit dobře.

Omezení výdajů

Nedaří se zvýšit příjmy? Možná by šlo omezit výdaje, ať už za domácnost, provoz auta, či za výdaje kolem dětí, léků. Při napjatém rodinném rozpočtu je třeba zapomenout na stravování po restauracích a začít vařit jídlo doma.

Omezit paušál na telefonech, zrušit předplatné streamovacích služeb, zredukovat návštěvy kina či divadla, místo auta jezdit do práce městskou hromadnou dopravou. Možností, jak ušetřit, je mnohem více.

Poslední cesta: Oddlužení

Pokud jsou dluhy nadměrné a dlužník ví, že je nezvládá splatit, má možnost podat návrh na oddlužení. Jde o složitý proces insolvence, která umožní začít znovu a bez dluhů. Důležitým předpokladem je však schopnost uhradit minimálně 30 % svých závazků.

Oddlužení může probíhat rozprodáním majetku či splátkovým kalendářem, v rámci kterého dlužník splácí své dluhy 5 let. V tomto období jdou na závazky všechny jeho příjmy a zůstává pouze životní minimum. Po skončení pětiletého období bude zbytek dluhů odpuštěn.

Kromě požadavku splatit 30 % pohledávek má oddlužení neboli osobní bankrot i další podmínky – dlužit více věřitelům, mít peněžní závazky po splatnosti, nebo být v platební neschopnosti. Osobní bankrot povoluje soud na základě podané žádosti a je nutné si uvědomit, že dlužník bude figurovat v insolvenčním rejstříku po dobu 5 let od ukončení oddlužení.

Insolvence má pro dlužníky ještě další nepříjemnou skutečnost, byť logickou. Je prakticky nemožné v insolvenci získat půjčku. Je to komplikace pro ty, kteří by měli zájem o další úvěr a chtěli si v insolvenci trochu přilepšit. Řešením, ačkoliv velmi riskantním, jsou v takových případech půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang