Oddlužení vyřeší vaše finanční potíže

Do nelichotivé finanční situace se člověk může dostat bohužel velmi rychle a cesta ven je neskutečně složitá. Vsázet na různé pochybné půjčky se většinou nevyplatí. Vysoké úroky, jimiž jsou tyto úvěry charakteristické, dokážou situaci ještě více vyhrotit a pád do dluhové pasti se může stát velmi rychle realitou. Výborné řešení přitom nabízí oddlužení fyzické osoby.

Jaký je princip oddlužení

Pokud člověk nezaplatí včas svůj závazek, přistoupí věřitel k vymáhání pohledávky. Pokud má dlužník více věřitelů, může požádat o oddlužení.

Mnozí lidé přesně neví, jak oddlužení vlastně funguje. Jeho princip přitom není nijak složitý. Na počátku je podána žádost o oddlužení a v případě jejího schválení je pak stanoven nový splátkový kalendář a dlužníkovi je odpouštěna podstatná část jeho závazků.

Jednat se může klidně až o 70 % stávajících dluhů. Díky tomu pak může tento člověk žít bez obav z exekucí a s vědomím, že je schopen všem svým závazkům dostát.

externi_firma_ucetnictvi
Oddlužení bývá psychicky náročný proces.

Dvě varianty oddlužení fyzické osoby

V současné době jsou k dispozici dvě varianty oddlužení fyzické osoby. Tu první představuje situace, v níž má dlužník povinnost zaplatit během pětileté lhůty 30 % svých dluhů. Druhý způsob spočívá v celkovém rozprodání majetku dlužníka a následném vyplacení všech věřitelů.

První alternativa je pochopitelně pro většinu lidí mnohem přijatelnější, a to především kvůli tomu, že se díky ní nezmění v dosavadním životě dlužníka v podstatě nic. Nepřijde o majetek a může v podstatě žít dál úplně stejně.

Pomoct od profesionálů

Jestliže se momentálně člověk rozhoduje, že do osobního bankrotu půjde, měl by se spolehnout na služby profesionální společnosti, která je schopna vše okolo oddlužení obstarat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang