Diverzifikované investice s příklady

Investování finančních prostředků je při inflačním znehodnocování kupní síly peněz skoro povinností. K tomu, aby byly investice efektivní, je potřeba rozložit možné riziko z neúspěchu. K tomu slouží diverzifikované investice, které mají kapitál v několika různorodých vkladových příležitostech. Jakých šest aktiv byste měli nyní vlastnit?

Diverzifikované portfolio je soubor investic v různých aktivech, jehož cílem je dosáhnout nejvyššího možného výnosu a zároveň snížit pravděpodobná rizika. Typické diverzifikované portfolio obsahuje směs akcií, pevných výnosů a komodit. Diverzifikace funguje především díky tomu, že různorodá aktiva reagují na stejnou ekonomickou událost odlišně.

Klíčové poznatky diverzifikované investice

  • Díky diverzifikovanému portfoliu získáte nejvyšší výnos při nejnižším riziku.
  • Největší diverzifikace dosáhnete, když do portfolia zahrnete kombinaci akcií, pevných výnosů a komodit.
  • Diverzifikace funguje, protože aktiva spolu nekorelují.
  • Diverzifikované portfolio je nejlepší obranou proti finanční krizi.

Kombinací různých aktiv vzniká diverzifikace portfolia, která symbolizuje nižší rizika. Díky tomu, že investice nemají korelaci, nemají tak vzájemný vztah mezi sebou. Tím je podpořeno rozdílné chování investic a jejich odlišné reakce na výkyvy na trhu.

Co je diverzifikovaná investice, portfolio

V diverzifikovaném portfoliu spolu aktiva nekorelují. Když hodnota jednoho roste, hodnota jiného může klesat. Tato směs může snížit celkové riziko, protože bez ohledu na vývoj ekonomiky budou některé třídy aktiv profitovat. To může kompenzovat ztráty ostatních aktiv. Riziko se snižuje také proto, že je vzácné, aby celé portfolio zničila jediná událost. Diverzifikované portfolio je nejlepší obranou proti finanční krizi.

Jak funguje diverzifikace investice

Akciím se daří, když ekonomika roste. Investoři chtějí co nejvyšší výnosy, a proto nabízejí vyšší ceny akcií. Jsou ochotni akceptovat větší riziko poklesu, protože jsou optimističtí ohledně budoucnosti. Akcie patří mezi nejlepší dlouhodobé investice.

Dluhopisům a dalším cenným papírům s pevným výnosem se daří, když ekonomika zpomaluje. Investoři mají větší zájem na ochraně svých aktiv v době poklesu. Za toto snížení rizika jsou ochotni akceptovat nižší výnosy.

Ceny komodit se mění v závislosti na nabídce a poptávce. Mezi komodity patří pšenice, ropa a zlato, stříbro. Například ceny pšenice by se zvýšily, pokud by nastalo sucho, které by omezilo nabídku. Ceny ropy by klesly, pokud by existovala nadměrná nabídka. V důsledku toho komodity nesledují fáze hospodářského cyklu, stejně tak přesně jako akcie a dluhopisy.

TIP: Investice do dluhopisů s sebou přináší výhody i nevýhody. Jaké jsou aktuální a jak dluhopisy nakoupit:

Pět tříd aktiv pro diverzifikaci portfolia

Zde jsou hlavní třídy aktiv, které vám pomohou vytvořit diverzifikované portfolio:

  • akcie
  • investice s pevným výnosem
  • mezinárodní investice
  • zahraniční pevné výnosy
  • další alternativy

Diverzifikace investičního portfolia může být podpořena různorodostí aktiv, částí světa, nebo odvětví a oborů.

Různá aktiva spočívají v nákupu různých položek investičních příležitostí. Díky tomu může investor nakoupit akcie, dluhopisy a například nemovitosti. Při sklonu k riziku může zařadit i peněženky na kryptoměny z virtuálních měnových trhů.

Diverzifikace investic dle různých částí světa se promítne rozložením vkladů po celém světě. Investor tak může rozprostřít akcie do podniků a společností například po Evropě. Pro různorodost vkladů je ideální investování online.

Oblastí a odvětví je celá řada a diverzifikaci podporuje. Investovat můžeme do energetiky, paliv, zdravotnického, tabákového nebo jiného průmyslu, business sektoru podniků, nebo například nemovitostí.

Akcie

Investice do akcií symbolizuje cenné papíry obchodních společností. Koupí tohoto druhu akcií se investor zapojuje do podílu ve firmě. Poskytuje totiž jeho finanční prostředky společnosti a vytváří tak spoluúčast na jejich kapitálu.

Akcie jsou cenné papíry, které vydávají firmy a obchodní společnosti, s právní formou a.s.

Tyto vklady jsou projevem důvěry investora vůči růstu podniku. Považuje ji za smysluplnou a očekává dobré a efektivní výsledky v budoucnu.

Investice s pevným výnosem

Investice s pevným výnosem vyplácejí dohodnutý výnos podle pevného harmonogramu. Patří mezi ně dluhopisy, depozitní certifikáty a fondy peněžního trhu. Nejbezpečnějšími investicemi jsou české státní dluhopisy a spořicí dluhopisy.

Dluhopisy státu jsou garantovány vládou. Velmi bezpečné jsou také komunální dluhopisy. Můžete si koupit krátkodobé dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, které investují do těchto bezpečných cenných papírů.

Korporátní dluhopisy poskytují vyšší výnosy s vyšším rizikem. Společnosti, které tento druh dluhopisů emitují, nejsou tak stabilní a důvěryhodní, v porovnání se státní sférou. Kompenzují to proto vyšším zhodnocením.

Mezinárodní investice

Patří sem společnosti z rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Pokud investujete v zahraničí, můžete dosáhnout větší diverzifikace. Zahraniční investice mohou přinést vyšší výnos, protože země s rozvíjejícími se trhy rostou rychleji. Jsou to také rizikovější investice, protože tyto země mají méně ochranných opatření centrálních bank. Jsou náchylné k politickým změnám a jsou méně transparentní.

Alternativy

Alternativní investice mohou zahrnovat různá aktiva. V porovnání s ostatními třídami aktiv tvoří obecně nejmenší alokaci. Mezi alternativní investice patří například nemovitosti, komodity, rizikový kapitál, deriváty nebo kryptoměny. Komodity mohou zahrnovat přírodní zdroje, jako je zlato nebo ropa.

Zlato je považováno za pevnou součást diverzifikovaného portfolia, protože je nejlepším zajištěním proti krachu na akciovém trhu. Výzkumy ukazují, že ceny zlata po krachu dramaticky rostou po dobu 15 dnů. Investice do zlata a stříbra je většinou dobrý krok.

Zlato může být také dobrou obranou proti inflaci. Je také nekorelované s aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy.

Zvažte, zda do své strategie diverzifikace zahrnout i vlastní kapitál ve svém domě.

Investiční myšlení a aktivita v této oblasti je vhodná již v mladém věku. Investování po dvacítce s sebou přináší pozitiva a větší náklonost k riziku.

Váš domov jako investiční majetek

Většina investičních poradců nepovažuje vlastní kapitál v domě za investici do nemovitosti. Předpokládají, že v něm budete bydlet až do konce života.

Tento přístup povzbudil mnoho majitelů domů, aby si na vlastní kapitál ve svém domě půjčovali. Následně prováděli nákup spotřebního zboží. Když ceny nemovitostí v roce 2006 klesly, mnoho majitelů domů dlužilo více, než byla hodnota jejich nemovitosti. V důsledku toho mnoho lidí během finanční krize o své bydlení přišlo. Někteří od svých domovů odešli, jiní vyhlásili bankrot.

Mnoho investičních poradců považuje váš domov za spotřební zboží, podobně jako auto nebo ledničku, tedy nikoli za investici.

Pokud se váš vlastní kapitál zvýší, můžete prodat další investice do nemovitostí, například nemovitostní investiční fondy ve vašem portfoliu. Můžete také zvážit prodej svého domu, vybrat část zisku a přestěhovat se do menšího domu.

To by zabránilo tomu, abyste byli bohatí na dům, ale chudí na hotovost. Jinými slovy, nebudete mít všechna svá investiční vajíčka v košíku svého domu. Pravděpodobnost rizika se tak sníží. Diverzifikace se promítne do portfolia.

Diverzifikace a alokace aktiv

Neexistuje žádná univerzální a nejlépe diverzifikovaná investice, která by s jistotou řekla, kolik byste měli mít investováno v jednotlivých třídách aktiv. Investoři používají alokaci aktiv k určení přesné kombinace akcií, dluhopisů a komodit.

Záleží na tom, jak vám vyhovují různé úrovně rizika, jaké máte cíle a v jaké životní fázi se nacházíte. Například akcie jsou rizikovější než dluhopisy. Pokud potřebujete peníze v nejbližších několika letech, měli byste investovat do více dluhopisů než někdo, kdo může počkat 10 let. Procentuální podíl jednotlivých typů tříd aktiv tedy závisí na vašich osobních cílech. Ty by měly být vypracovány s finančním plánovačem.

Měli byste také měnit rovnováhu podle aktuální fáze hospodářského cyklu. V počáteční fázi oživení se nejlépe daří malým podnikům. Ty jako první rozpoznají příležitost a mohou reagovat rychleji než velké korporace. V druhé fázi oživení se daří akciím velkých podniků. Mají více finančních prostředků, které jim umožňují předstihnout na trhu menší společnosti.

Pozor na propasti na trhu s aktivy. K nim často dochází, když cena jakékoli třídy aktiv rychle roste. Jsou vyvolávány spekulanty a nemají oporu v reálných hodnotách. Před propastí aktiv vás ochrání pravidelné rebalancování. Měli byste zvážit prodej nebo alespoň omezení každého aktiva, které vzrostlo natolik, že zabírá příliš velkou část vašeho portfolia. Pokud budete dodržovat tento princip, nebudete příliš zasaženi, až dojde k dalšímu propadu.

Je důležité si pamatovat, že v dobře diverzifikovaném portfoliu jsou nejcennější aktiva ta, která nejsou v korelaci s jinými aktivy.

Kdy je podílový fond diverzifikovanou investicí

Podílový nebo indexový fond poskytuje větší diverzifikaci než jednotlivé cenné papíry. Sleduje soubor akcií, dluhopisů nebo komodit. Ovšem sám o sobe nenahrazuje dobře diverzifikované portfolio. Podílový nebo indexový fond by byl diverzifikovanou investicí, pokud by obsahoval všechny třídy aktiv.

Aby vyhovoval potřebám investora, musel by také tato aktiva vyvažovat podle jeho finančních cílů. Pak by se přizpůsoboval v závislosti na fázi hospodářského cyklu a reagoval by na možná finanční rizika.

Souvislost portfolia a podílového fondu

Z finančního hlediska je portfolio soubor investic. Může zahrnovat akcie, ETF, dluhopisy, podílové fondy, komodity, hotovost a její ekvivalenty. Může také obsahovat aktiva, jako jsou nemovitosti a umělecká díla. Své portfolio si můžete spravovat sami, nebo si můžete najmout finančního poradce, který bude portfolio spravovat vaším jménem.

Podílový fond je již finanční nástroj. Tvoří ho fond finančních prostředků investorů, které se používají k investování do cenných papírů, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Jsou provozovány správci peněz a jsou určeny k dosažení určitých investičních cílů. Poskytují investorům určitou diverzifikaci, protože obvykle drží sto nebo více cenných papírů.

Investovat a diverzifikovat peněžní vklady se vyplatí. Rozložit si výnosy i potenciální riziko je klíčem k úspěchu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang