Vyklízení nemovitosti – bytu, domu, pozůstalostí

vyklízení nemovitosti

Vyklízení nemovitosti, ať už z důvodu vystěhování či pozůstalostí někdy člověk zvládne sám. V některých případech je však lepší najmout profesionální firmy, které se o všechno postarají. Co je dobré vědět před vyklízením bytu? Z jakého důvodu můžou být lidé vystěhovaní z bytu? Jak postupovat při vyklízení bytu po zemřelém? Jak je to s vymalováním a odvozem starého nábytku?

Vyklízení nemovitosti: vyklízení bytu – vystěhování z bytu

Pokud člověk potřebuje vyklidit byt, je třeba aby bral v úvahu dvě věci:

 • množství
 • nebezpečnost odpadu

Vyklízení bytu souvisí, zda se jedná o pár o věcí, které je nutné vyklidit. Člověk to tak zvládne sám. Věci, jež jsou na vyhození se musí odnést do specializovaných kontejnerů. Místo výskytu kontejnerů je možné naleznout na stránkách města či obce.

Jedná-li se o kompletní vyklízení bytu (zděděný byt, nezrekonstruovaný byt, problematičtí nájemnici z důvodu špatného úklidu) může být vyklízení daleko složitější. Zvládnout tuhle situaci v jednom člověku je tak pravděpodobně nereálné.

Lidé tak mohou využít služeb a najmout si profesionální firmy, které jim řádné vyklízení bytu zařídí. Tyto firmy jsou tak schopni lidem ušetřit mnoho času a postarat se i kompletní dezinfikování bytu – zejména v případě úmrtí osoby.

Vystěhování z bytu je upraveno zákonem.

Důvody jsou vymezeny v ustanovení § 2 288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jedná se o tyto důvody vystěhování z bytu:

 • Hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.
 • Odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný proti pronajímateli či jeho majetku.
 • Má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu, nebo z jiného obdobně závažného důvodu.

Pokud je byt pronajímán na dobu neurčitou může být také vypovězen z důvodu, že jej pronajímatel potřebuje pro osobní potřebu či jeho manžel/ka z důvodu, že nechtějí už žít ve společné domácnosti. Další důvod je, že pronajímatel potřebuje byt pro někoho z příbuzného.

Pouze z těchto důvodu se může pronajímatel rozhodnout, že vypoví nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta bude trvat 3 měsíce.

Pronajímatel, jenž se rozhodne vypovědět nájemní smlouvu u bytu, který je pronajímán na dobu neurčitou musí splnit podmínky.

Jedná se o tyto podmínky:

 • Výpověď je podána písemnou formou.
 • Písemná forma vám musí být doručena.
 • Výpověď musí obsahovat důvod vypovězení nájemní smlouvy.
 • Nájemce musí být poučen, že má možnost vznést námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti soudem.

Pokud je nájemci doručena písemná forma vypovězení nájemní smlouvy měl by si ověřit, zda obsahuje všechny uvedené náležitosti. Nejsou-li tam obsaženy všechny náležitosti. Chybí například výpovědní důvod či zmiňované poučení, že nájemce může vznést námitky – výpověď je neplatná.

Pokud písemná výpověď obsahuje všechny náležitosti, i přesto může nájemce proti pronajímateli namítat nedůvodnost výpovědi. Namítaní proti tomu musí být podáno písemně.

Nájemce má také možnost využít práva, a to ve lhůtě 2 měsíců od doručení písemní výpovědi – vymáhaní u soudu: Přezkoumání oprávněnosti výpovědi.

Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu a to i bez výpovědní lhůty.

Zejména se jedná o porušení těchto podmínek (obzvlášť závažné porušení povinností ze strany nájemce).

 • Neplacení nájemného po dobu tří po sobě jdoucích měsíců.
 • Nenávratné poškozování pronajímaného bytu.
 • Poškozovaní společných prostorů či příslušenství pronajímatele.

TIP: Nájemce by měl myslet na to, že výpověď musí být doručena písemně. Pokud pronajímatel nesplní tuto podmínku, například je nájemci výpověď předána telefonicky či osobně přes správce budovy – považuje se výpověď za neplatnou. Nájemce tak není k vystěhování z bytu povinen.

Pokud nájemce obdrží písemnou výpověď (smlouva na dobu neurčitou), je nucen k vystěhování z bytu, je doporučováno, aby se obrátil na odbornou pomoc – právník, advokát. Odborníci se pak se znalostí všech skutečností, zvláště se znalostí obsahem nájemní smlouvy posoudí, zda výpověď obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem.

Pokud soudem bude nájemci uložena povinnost vystěhování z bytu, což znamená, že soud rozhodne o důvodné výpovědi, nemá pronajímatel povinnost zajistit nájemci náhradní ubytování.

Vyklízení bytů za odvoz – odvoz starého nábytku

Člověk, jenž potřebuje vyklidit byt, může využít služby: Vyklízení bytů za odvoz.

Pokud lidé potřebují odvést staré skříně, police a další nepoužívaný nábytek, je možné, aby si vyhledali firmu, která zařídí vyklizení bytu za odvoz zdarma.

Tyto firmy zabezpečují odvozy starého nábytku do sběrného dvora a zajistí jeho ekologickou likvidaci.

TIP: Ekologická likvidace se provádí i u auta, jež už je staré a nebude se používat. Článek ekologická likvidace vozidel 2022 nabízí podrobný návod, jak na to.

Profesionální firmy, jenž se zabývají: Vyklízení bytů za odvoz, odvoz starého nábytku zejména lidem zdarma odvezou tyto věci:

 • Sedačky, gauče, skříně, pračky, ledničky, nábytek z ložnice, kuchyňské kouty.

TIP: Pokud si člověk chce pořídit nový nábytek jako sedačku či kuchyň, širokou nabídku nabízí např. Askosedačky a Asko kuchyně.

odvoz starého nábytku
Profesionální firmy se postarají o odvoz starého nábytku.

Kolik stojí vymalování bytu – vymalování bytu cena

Při určení kolik stojí vymalování bytu je třeba, aby člověk bral v úvahu místo bydliště a velikost bytu. Ceny vymalování bytů v Praze jsou obecně vyšší. Další faktory, které se berou v úvahu jsou způsob malování a opravy stěn – penetrace, opravy prasklin, použití barev.

Penetrace sjednocuje savost podkladu. Je důležitá pro zpevnění různých povrchů, navyšuje přilnavost k nátěrům a také díky tomu barva lépe kryje.

Kolik stojí vymalování bytu souvisí s použitím barev:

 • Primalex Standard vyjde okolo 25 až 30 Kč za metr čtvereční.
 • Omyvatelné barvy okolo 100 Kč za metr čtvereční.

Pokud se člověk rozhodne využít firmu je třeba ještě počítat s náklady na dopravu do bytu, materiál a práci se zakrytím nábytku a ploch, úklid a další práce jako penetrace, oprava prasklin, škrábání nebo štukování.

Vymalování bytu cena: V Praze byt velikosti 70 metrů čtverečních, který bude vymalován běžnou bílou barvou, firma zakryje nábytek a plochy, stěny mají pár oprav nerovností či prasklin – jedná se o běžné opravy, vyjde zhruba na 12 000 Kč.

Pokud se lidé rozhodnou, že si chtějí byt vymalovat sami, měli by provést tyto kroky:

 1. Výběr barvy.
 2. Spočítat, kolik bude třeba barvy – je nutné vypočítat výměru natírané plochy.
 3. Před malováním přesunout či zakrýt nábytek. Zakrýt podlahy a plochy.
 4. Spravit nerovnosti, které jsou na zdi (práškový tmel, vnitřní stěrka nebo akrylátový tmel).
 5. Zvážit, zda provést penetraci.
 6. Použití štětce na rohy místností, stěny kolem kuchyňské linky, u zásuvek, vypínačů, lišt a další malé plochy.
 7. Malování válečkem (vhodné na použití velkých ploch).
 8. Aplikace nátěru by měla být ve 2 vrstvách.

TIP: Malování může být velmi časově náročné. Zvláště pro lidi, co s tím nemají zkušenost. Malíři ve více lidech jsou schopni vymalovat celý byt za odpoledne.

Kdy je možné provést vyklizení nemovitosti po zemřelém?

Vyklizení nemovitosti může člověk provést až po skončení dědického řízení. Jsou určité výjimky, kdy je možné udělat například: vyklízení lednice z důvodu, že se jedná o potraviny, jež se mohou zkazit.

Kdo má povinnost vyklizení nemovitosti?

 • Povinnost vyklizení nemovitosti ze zákona má dědic pozůstalosti. Dědic může být určen v závěti, která musí být podle § 1 533 Občanského zákoníku.
 • Pokud tak dědic neuskuteční do 6 měsíců od smrti nájemce, může pronajímatel, kterému zemřel nájemce podat u soudu žalobu o vyklízení bytu. Je tedy doporučováno, aby dědic pozůstalosti v krátké lhůtě se domluvil s pronajímatelem na vyklizení nemovitosti.
 • Není-li znám dědic či se nedá zastihnout, po 6 měsících nájem zanikne. Pronajímatel tak může vyklidit nemovitost sám, věci a nábytek pozůstalosti může prodat.

Postup, jak na vyklizení bytu po zemřelém

Dědic pozůstalosti, pokud se rozhodne sám, že udělá vyklizení bytu po zemřelém se musí připravit na možné emocionální vyčerpání. Bude se setkávat s věcmi, jež jsou spojeny se zemřelým. Pozůstalí mají nárok na volno na pohřeb. Kdo má nárok na placené volno upravuje paragraf na pohřeb.

Jak postupovat?

 • Je dobré, aby člověk pozůstalost podrobně prošel, nevynechal sklepní a půdní prostory.
 • Člověk by měl protřídit jednotlivé věci.
 • Pokud se člověk cítí, že to sám nezvládne, doporučuje se, aby požádal o pomoc někoho dalšího z rodiny či přátel.
 • Doporučuje se, aby vyklízení bytu po zemřelém bylo časově rozplánované.
 • Lidé také mohou využít odbornou pomoc – poradce pro pozůstalé.
 • Pozůstalí se také můžou obrátit na profesionální společnosti, firmy, které zařídí vyklízení bytu.

TIP: Dědic pozůstalosti může zdědit byt v osobním vlastnictví či se může jednat o družstevní byt dědictví. V tom případě dědic zdědí podíl v družstvu.

Vyklizení pozůstalostí – Co s věcmi?

Pozůstalí může při vyklizení pozůstalosti rozdělit věci do několika skupin. Je dobré, když jednotlivé věci pro snadnější přehlednost jsou shromažďovány na jednom místě.

Lidé by při vyklízení pozůstalostí měli zvážit:

 • Cennosti, předměty, jež pro ně mají určitou hodnotu – symbolickou, emocionální.
 • Nepotřebné věci – takové věci je možné věnovat na charitu, prodat v bazaru, odvést do antikvariátu či starožitnictví.

Pozůstalí mohou také věnovat některé věci jako poděkování za pomoc při vyklízení bytu. Je také možné nabídnout celé odkoupení pozůstalosti firmám, které se věnují odkupům.

TIP: Pokud člověk přijde k dědictví má šanci zvýšit vlastní úspory – 7 míst, kde ušetřit peníze navíc poradí, kam nejlépe uložit peníze.

Najmutí firmy: Vyklízení bytu po zemřelém cena

Najmutí firmy na vyklízení bytu po zemřelém může pomoci od emočního tlaku. Profesionální firmy se náležitě postarají o vyklízení bytu. Pozůstalí od firem dostávají důležité informace, aby věděli, co je nutné udělat.

Samotné firmy jsou připraveny na celkové vyklízení bytu (naložení, odvoz, likvidace). Celý proces tak může být pro člověka, který se trápí v zármutku velmi zjednodušen.

Firmy na vyklízení nemovitosti po zemřelém se postarají o tyto věci:

 • Vyklízení nemovitosti v celém rozsahu.
 • Odvoz starého nábytku a dalšího vybavení.
 • Likvidace toxického i biologického odpadu.
 • Likvidace pozůstalosti včetně příslušenství.
 • Vyklizení a dezinfekce bytu po úmrtí.
 • Sanace zdiva od plísní a hub.
 • Možné vymalovaní celé nemovitosti či rekonstrukce nemovitosti.

Tyto firmy na vyklízení nemovitosti po zemřelém se snaží usnadnit práci pozůstalým a jejich cílem je najít, co nejefektivnější způsob vyklízení pozůstalosti.

Vyklízení bytu po zemřelém cena se pohybuje podle města, velikosti a jednotlivých vyklízecích prací.

Vyklízení domů – vyklízecí práce

Vyklízení nemovitosti, jako rodinných domů je jednodušší rovnou přenechat na profesionální firmu. Vyklízecí práce jsou totiž velmi časově a fyzicky náročné pro jednotlivce.

Vyklízecí práce jsou pro takové společnosti na denní bází a člověk se tak nemusí o nic starat.

Firmy pro vyklízení domů zabezpečí například:

 • Přistavení velkoobjemového kontejneru.
 • Přepravní vozík.
 • Odvoz odpadu na legální skládky.
 • Likvidační stanoviště.
 • Vyklízení domů s ohledem na soukromí majitele, zadavatele.
 • Třídění jednotlivého odpadu – suť, nebezpečný odpad, komunální odpad, nábytek.

Firmy: úklid rodinného domu – cena

Na úklid rodinného domu někdy člověku nezbývá mnoho sil. Zejména to může být zapříčeno jeho velikostí, popřípadě špatným stavem před rekonstrukcí a nebo špatným úklidem předchozích nájemců.

V Česku existuje mnoho firem, které se postarají o úklid rodinného domu. Člověk to tak může přenechat na odborníky.

Úklid rodinného domu cena se určuje podle velikosti nemovitosti (výměra domácnosti), rozsahu prací a stráveného času úklidem. Většina úklidových firem má předem stanovený ceník, člověk si tak může najmout firmu podle cen a rozhodně by neměl přehlédnout recenze.

 úklid rodinného domu cena
Úklid rodinného domu cena se určuje podle výměry, rozsahu prací.

Vyklízení nemovitosti bez firmy

Pokud se lidé rozhodnou, že vyklízení nemovitosti zvládnou sami, je třeba myslet na to, že v jednom člověku takové vyklízecí práce zaberou mnoho času, může pak takové vyklízení trvat i několik dnů. Je nutné, aby si lidé zjistili, kam budou odvážet starý nábytek, jak se postarají o ekologickou likvidaci.

Je vhodné si i na takové práce vypůjčit dodávku a požádat rodinu či přátelé o pomoc. Lidé by měli myslet i na následnou dezinfekci prostorů, zejména pokud je vyklízení nemovitosti z důvodu úmrtí člověka.

Lidé by měli myslet i na vybavení, které budou potřebovat k vyklízecím pracím (rukavice, prostředky na čištění, pracovní obuv).

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang