7 míst, kde ušetřit peníze navíc

Ať už člověk přišel k dědictví, získal bonus v práci nebo vydělali na prodeji domu, peníze navíc dávají šanci zvýšit své úspory a možná i splnit nějaký cíl. Například ušetřit na zálohu na nové auto. Rozhodnout se, kam nejlépe uložit peníze, však není vždy snadné.

Samozřejmě, že si každý přeje zhodnocení peněz, výnos však není na prvním místě. Člověk by měl hledat velmi bezpečné místo pro uložení peněz s vysokou mírou likvidity a minimálními investičními náklady. Návratnost investice může být důležitým faktorem, ale v krátkodobém horizontu je na seznamu na nižším místě.

Není dobré se honit za výnosem a vzdát se přitom bezpečnosti nebo likvidity. S ohledem na to je dobré zvážit několik možností:

  • běžné účty
  • spořicí účet s vysokým výnosem
  • termínovaný vklad
  • fond peněžního trhu
  • státní dluhopisy
  • korporátní dluhopisy
  • rizikovější investice – akcie a zlato

Podrobnější informace, jak a kde ušetřit peníze navíc, jsou popsány v další části článku.

Běžný bankovní účet

Běžný bankovní účet je velmi bezpečným místem pro uložení peněz, nemusí to však být nutně nejlepší místo pro ukládání peněz.

Místo toho by měl běžný účet sloužit především k ukládání disponibilních příjmů, tj. peněz, které jsou používány k řešení každodenních nezbytných výdajů. Běžné účty jsou vysoce likvidní s přístupem k bankomatům. Vklady lze kdykoli vybrat a uložená jistina není ohrožena.

Běžné účty se většinou používají k provádění každodenních transakcí a jsou často používány. Aby byly transakce pohodlné, účty jsou obvykle dodávány s debetní kartou a mobilní aplikací s platebními funkcemi, které umožňují posílat peníze rychle a jednoduše.

Poplatky za běžný účet jsou obvykle symbolické nebo od nich banky upouští, pokud klient udržujete minimální zůstatek, nastaví si přímý vklad nebo použijete debetní kartu několikrát za měsíc.

Nevýhodou však je, že banky obvykle neplatí úroky z peněz na běžných účtech. Není tedy mnoho příležitostí, jak na běžném účtu peníze rozšířit.

Spořicí účet s vysokým výnosem

Spořicí účet s vysokým výnosem je atraktivní volbou pro ty, kteří chtějí své úspory zvyšovat a zároveň mít poměrně snadný přístup k penězům pro případ potřeby.

Pro představu, tradiční běžný účet pravděpodobně vynese úrok 0,01 % nebo méně. Zatímco nejvýnosnější spořicí účet s vysokým výnosem vydělává kolem 3 %.

Vysoce výnosný spořicí účet může být skvělým místem pro vytvoření pohotovostního fondu nebo spoření na dovolenou či opravu domu a zároveň může poskytnout bezpečí a likviditu.

Nejvýhodnější bankovní účet zaměřený na spoření v současnosti nabízí Trinity Bank, která v loňském roce zvíšila úrok na 3,08 % bez stropu na výši vkladů. Ǔrok přes 3 % nabízí i Expobank.

Termínovaný vklad

Hlavní rozdíl mezi spořicím účtem a termínovaným vkladem spočívá v tom, že termínovaný vklad uzamyká peníze na stanovenou dobu. Za tento vklad získá investor garantovaný úrok, který je zaručen po celou dobu uložení peněz. Vybere-li člověk hotovost předčasně, bude účtována sankce.

Termínované vklady mohou být nevýhodné, pokud jsou úrokové sazby nízké. Chrání však střadatele před klesajícími úrokovými sazbami, protože umožňují uzamknout pevnou sazbu.

Jednou ze strategií, jak zvýšit své příjmy, je investování do několika termínovaných vkladů, které mají různou dobu splatnosti. To nabízí flexibilitu a menší riziko než v případě jednoho velkého vkladu s jedním datem splatnosti.

Několik krátkodobých a dlouhodobých vkladů nabízí vyšší úrokové sazby bez přílišného rizika. Navíc tak investor získá flexibilitu využít vyšších sazeb v budoucnu.

Fond peněžního trhu

Jako další místo pro uložení dodatečné hotovosti, které nabízí vyšší výnos než tradiční běžný nebo spořicí účet, lze označit fond peněžního trhu. Tyto fondy jsou podobné spořicím účtům, ale obvykle se na nich vyplácí vyšší úrok a mohou nabízet omezený počet transakcí za měsíc.

Cílem fondu peněžního trhu je vyšší zhodnocení úspor než nabízí běžné spořicí účty a termínované vklady. Dosažení tohoto cíle však není zaručeno.

Fondy pěněžního trhu sebou nesou vyšší rizikovost. V případě negativního vývoje trhu může hodnota fondů klesat. Portfolio fondu se proti poklesu hodnoty brání investováním do méně volatilních nástrojů peněžního trhu a kvalitních dluhopisů, pokles jejich tržní hodnoty však není zcela vyloučen.

Státní a korporátní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou závazkem státu vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok a na konci splatnosti vrátit investorovi vloženou částku. Nákupem dluhopisu se investor stane věřitelem státu.

Státní dluhopisy vydávají neboli emitují vlády zemí světa k financování svého rozvoje či jiných aktivit. Pokud je emitentem stát, nemůže dojít k jeho likvidaci. Peníze uložené do státních dluhopisů jsou tak uloženy bezpečně a investor o ně nemůže přijít. Výnosy jsou však především oproti akciím nižší.

Dluhopisy vydávají také velké podniky. Pokud je podnikání společnosti neúspěšné a dojde k likvidaci splečnosti, má majitel korporátních dluhopisů lepší šanci získat své peníze zpět než akcionáři firmy. Při likvidování podniku jsou z jeho majetku nejdříve uspokojování všichni věřitelé, zatímco akcionáři přichází na řadu až jako poslední.

Krátkodobé dluhopisy

Pokud investor plánuje uložit hotovost alespoň na pět let, měl by zvážit možnosti, které se více podobají investicím než spoření. Investice může přinést vyšší výnos, ale všechny investice s sebou nesou riziko, že o část nebo o všechny peníze investor přijde.

Například podílový fond, který investuje do krátkodobých dluhopisů, může trochu růst, ale pokud se zvýší úrokové sazby, hodnota fondu se pravděpodobně sníží. Je to proto, že ceny dluhopisů při růstu úrokových sazeb obvykle klesají. Čím delší je doba trvání dluhopisu, tím je zranitelnější vůči výkyvům sazeb. Proto někteří investoři dávají přednost krátkodobým dluhopisům.

Rizikovější možnosti: Akcie, nemovitosti a zlato

Někteří lidé mají vysokou toleranci k riziku, zatímco jiným vyhovují pouze bezpečné investice, zejména pokud jsou v důchodu nebo před ním.

Například akcie mohou vést k vysokým výnosům, ačkoli investoři budou muset snášet nevyhnutelné vzestupy a pády trhu. Dobrým začátkem je indexový fond S&P 500, který zahrnuje největší, globálně diverzifikované americké společnosti ze všech odvětví. Díky tomu bývá méně rizikový než jiné možnosti investování a v průběhu času přináší investorům výnosy kolem 10 % ročně.

Pokud člověk ví, že úspory nebude příštích deset let potřebovat, měl by začít investovat.

Když lidé hovoří o akciovém trhu, mají na mysli několik burz, kde se akcie nakupují a prodávají. Obecně je akciový trh souhrnem veřejně obchodovaných akcií, které si může kdokoli snadno koupit na burze.

Akcie jsou cenné papíry, které poskytují akcionářům vlastnický podíl ve veřejné společnosti. Je to skutečný podíl v podniku, a pokud člověk vlastní všechny akcie podniku, ovládá celý podnik. 

Pokud chce člověk investovat dlouhodobě, můžete se poohlédnout po koupi domu a jeho případném pronájmu. Stále je vhodná doba pro investice do nemovitostí, které stabilně uchovávají a zvyšují hodnotu investovaných peněz.

Další oblíbenou investiční možností – zejména v těžkých ekonomických časech – je investiční zlato. Někteří investoři v něm vidí bezpečné místo pro uložení svých peněz, zatímco jiní jsou poněkud skeptičtější. Nicméně rozhodnutí investovat do zlata by mělo být osobní.

Služby finančního poradce

Při rozhodování o tom, kam uložit své peníze navíc, je dobré se zamyslet nad tím, jak to souvisí s celkovým finančním plánem. Existence plánu poskytne investorovi jasnou představu o správě peněz, za kterou bude vděčný nejen nyní, ale zejména v budoucnu.

TIP: Jak zařídit, aby peníze pracovaly pro vás? Existují 4 způsoby, jak toho dosáhnout.

Při vymýšlení plánu lze využít odbornou radu finančního poradce – zejména pokud má investor složitější otázky týkající se peněz, například v souvislosti s plánováním majetku. Ve specializovanějších tématech může být těžké se orientovat a není ostuda nechat si poradit a získat druhý názor.

Je také důležité se ujistit, zda je konkrétní poradce pro danou situaci vhodný. Především je nutné, aby finanční poradce skutečně jednal v nejlepším zájmu klienta.

Když se investor zaměří na svůj finanční plán, může se snáze rozhodnout, jaké strategie spoření jsou pro jeho konkrétní situaci vhodné.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang