Spoření vs. investování: Hlavní rozdíly při správě peněz

Spoření a investování jsou oba důležité pojmy pro budování zdravých finančních základů, ovšem není to totéž. Obojí může pomoci dosáhnout pohodlnější finanční budoucnosti, spotřebitelé však musejí znát rozdíly a vědět, kdy je nejlepší spořit a kdy investovat.

Největší rozdíl mezi spořením a investováním spočívá v míře podstupovaného rizika. Při spoření je obvykle dosaženo nižšího výnosu, ovšem prakticky bez rizika. Naproti tomu investování dává možnost získat vyšší výnos, avšak riziko ztráty je kvůli tomu značné.

Zde jsou hlavní rozdíly mezi oběma strategiemi – a proč obchodník potřebuje obě tyto strategie, aby mohl budovat dlouhodobé bohatství a zhodnotit své peníze.

Spoření vs. investování

Spoření je odkládání peněz na budoucí výdaje nebo potřeby. Když se člověk rozhodne spořit, chce mít peníze k dispozici relativně rychle, třeba k okamžitému použití. Spoření však lze použít i pro dlouhodobé cíle, zejména pokud chce mít člověk jistotu, že bude mít peníze k dispozici v budoucnu ve správný čas.

Spořitelé obvykle ukládají peníze na bankovní účet s nízkým rizikem. Ti, kteří chtějí maximalizovat své výnosy, by se měli rozhodnout pro spořicí účet s nejvyšším ročním procentním výnosem.

Online investování je podobné spoření v tom, že si člověk odkládá peníze do budoucna, ovšem výměnou za podstoupení většího rizika se snaží dosáhnout vyššího výnosu. Mezi typické a nejlepší investice patří akcie, dluhopisy, podílové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). K jejich nákupu a prodeji investor používá online brokera nebo makléřský účet.

Pokud chce člověk peníze investovat, měl by plánovat, že své prostředky v investici ponechá alespoň pět let. Investice mohou být v krátkém časovém období velmi volatilní a lze na nich prodělat. Proto je důležité, aby člověk investoval pouze peníze, které nebude okamžitě potřebovat, zejména v horizontu jednoho nebo dvou let.

Následující tabulka shrnuje klíčové rozdíly mezi spořením a investováním:

Charakteristika Spoření Investování
Typ účtu BankaMakléřský účet
VýnosRelativně nízký Potenciálně vyšší nebo nižší
RizikoPrakticky žádné Liší se podle investice, ale vždy existuje možnost ztráty části nebo celého investičního kapitálu
Typické produkty Spořicí účtyAkcie, dluhopisy, podílové fondy a ETF
Časový horizont KrátkýDlouhý, 5 let a více
Obtížnost Relativně snadné Obtížnější
Ochrana proti inflaci MaláPotenciálně velká
DrahéNeMohlo by být, v závislosti na tom, kolik toho investor nakoupí a zobchoduje a realizuje zdanitelné zisky
LikviditaVysokáVysoká, i když investor nemusí získat přesně částku, kterou do investice vložil, v závislosti na tom, kdy ji zpeněží

V čem jsou si spoření a investice podobné?

Spoření a investování mají mnoho odlišných rysů, ovšem mají jeden společný cíl: obě strategie pomáhají hromadit peníze. V obou případech jde především o odkládání peněz pro budoucnost. Investování jsou peníze, které je v plánu nechat na pokoji, aby mohly růst pro sny a budoucnost.

Obě strategie využívají k hromadění peněz specializované účty u finančních institucí. Pro střadatele to znamená otevření účtu v bance. Pro investory to znamená otevřít si účet u nezávislého makléře.

Spořitelé i investoři si také uvědomují, jak důležité je mít naspořené peníze. Investoři by měli mít na bankovním účtu dostatek prostředků na pokrytí nouzových výdajů a dalších neočekávaných nákladů dříve, než budou vázat velkou část peněz v dlouhodobých investicích.

Jak se liší spoření a investování?

Pro většinu lidí jsou slova spoření a investování úplně to samé. Ačkoli obě strategie mají několik společných rysů, spoření a investování se ve většině ohledů liší. A to začíná u typu aktiv na jednotlivých účtech.

Když se řekne spoření, vybaví se bankovní produkty, jako jsou spořicí účty nebo například penzijní spoření. Investování jsou naopak akcie, ETF, dluhopisy a podílové fondy.

Zajímavostí je spoření ve spojitosti s hypotékou. Offsetová hypotéka poskytuje svým klientům možnost spoření na jednom účtu a úvěru na účtu druhým. Úrok je vypočten rozdílem mezi těmito účty. To znamená, že spoření snižuje náklady za poskytnutí hypotečního úvěru.

Výhody a nevýhody spoření

Existuje spousta důvodů, proč by člověk měl spořit své těžce vydělané peníze. Zaprvé je to obvykle nejbezpečnější strategie a nejlepší způsob, jak se vyhnout ztrátě peněz. Spoření je snadné a k prostředkům se lze dostat rychle, když jsou potřeba.

Celkově vzato, spoření s sebou přináší tyto výhody:

 • Spořicí účty předem sdělí, kolik úroků lze získat ze zůstatku.
 • Stát ručí za vklady na bankovních účtech až do výše 2,5 milionu korun, tudíž i když jsou výnosy nižší, spořitel při využívání spořicího účtu o žádné peníze nepřijde.
 • Bankovní produkty jsou obecně velmi likvidní, což znamená, že lze peníze získat, jakmile je bude spořitel potřebovat.
 • Poplatky jsou minimální. Poplatky za vedení účtu jsou jediným způsobem, jak může spořicí účet ztratit hodnotu.
 • Spoření je obecně jednoduché a snadné. Obvykle s ním nejsou spojeny žádné počáteční náklady.

Navzdory svým výhodám má spoření i některé nevýhody:

Výnosy jsou nízké, což znamená, že investováním by bylo lze vydělat více (bez záruky). A zároveň, protože jsou výnosy nízké, je možné časem ztratit kupní sílu, protože peníze ubírá inflace.

Výhody a nevýhody investování

Spoření je rozhodně bezpečnější než investování, i když v dlouhodobém horizontu pravděpodobně nepovede k nashromáždění největšího bohatství.

Několik výhod, které s sebou investování peněz přináší:

 • Investiční produkty, jako jsou akcie, mohou mít mnohem vyšší výnosy než spořicí účty. Akciový index S&P 500 dosahuje v průběhu času ročního výnosu kolem 10 %, i když tento výnos může v daném roce značně kolísat.
 • Investiční produkty jsou obecně velmi likvidní. Akcie, dluhopisy a ETF lze snadno přeměnit na hotovost téměř každý všední den.
 • Pokud investor vlastní široce diverzifikovanou kolekci akcií, pak je pravděpodobné, že dlouhodobě snadno překoná inflaci a zvýší svou kupní sílu. Pokud je výnos nižší než míra inflace, ztrácí peníze v průběhu času kupní sílu.

Přestože existuje potenciál vyšších výnosů, má investování poměrně dost nevýhod:

 • Výnosy nejsou zaručeny a existuje velká pravděpodobnost, že přinejmenším v krátkodobém horizontu investor přijde o peníze, protože hodnota aktiv kolísá.
 • V závislosti na tom, kdy investor prodává, a na celkovém stavu ekonomiky se nemusí vrátit to, co obchodník původně investoval.
Investice vyžadují čas, trpělivost a odolnost vůči neúspěchům. Odměny za čekání mohou být velmi štědré.
 • Peníze byměly být ponechány na investičním účtu alespoň pět let, aby mohly přečkat případné krátkodobé poklesy. Obecně platí, že investor bude chtít své investice držet co nejdéle – a to znamená, že k nim nebude mít přístup.
 • Protože investování může být složité, bude při něm pravděpodobně potřeba odborná pomoc – pokud investor nemá čas a schopnosti naučit se to sám.
 • Poplatky mohou být u makléřských účtů vyšší. Za obchodování s akciemi nebo fondy bude možná potřeba zaplatit, i když mnoho makléřů dnes nabízí obchody zdarma.

Vše má svá pro a proti a je na každém, aby zvážil, co mu bude vyhovovat více. Doporučuje se s investováním začít v mladém věku. Takový typ investora totiž může využít nějaké z výhod investování po dvacítce.

TIP: Mezi nejlepší dlouhodobé investice patří růstové akcie, dluhopisové fondy, nemovitosti nebo portfolio robotického poradce. Naopak z těch nejlepších krátkodobých investic lze zmínit podílové fondy peněžního trhu, spořicí účty nebo fondy krátkodobých podnikových dluhopisů.

Co je tedy lepší – spoření nebo investování?

Ani spoření, ani investování není lepší za všech okolností a správná volba skutečně závisí na aktuální finanční situaci. Obecně však platí, že by se obchodník měl řídit těmito dvěma pravidly:

 • Pokud peníze potřebuje do jednoho roku nebo je chce použít jako nouzový fond, je pro něj nejlepší volbou spořicí účet. Například zaplacení školného na vysoké škole.
 • Pokud peníze nepotřebuje v příštích pěti nebo více letech a dokáže snést určité kapitálové ztráty, pak by měl peníze investovat.

Například má-li člověk rok a kupuje dům, rozhodně by neměl investovat na burze. To je v tu chvíli opravdu hazard, na rozdíl od spoření. Stejně tak je to i s pohotovostním fondem, který by se nikdy neměl investovat, ale spíše držet na úsporách.

A kdy je investování lepší?

Investování je lepší pro dlouhodobější peníze – peníze, které se obchodník snaží agresivněji rozvíjet. V závislosti na míře tolerance k riziku může být pro někoho, kdo chce investovat, vhodnou volbou investování na akciovém trhu, do burzovně obchodovaných fondů nebo do podílových fondů.

Když je investor schopen držet své peníze v investicích déle, dává si více času na to, aby přečkal nevyhnutelné vzestupy a pády finančních trhů. Investování je tedy vynikající volbou, pokud má člověk dlouhý časový horizont (ideálně mnoho let) a nebude potřebovat v dohledné době přístup k penězům.

Pokud tedy někdo s investováním začíná, odborníci doporučují se opravdu podívat na růstové akciové podílové fondy jako na skvělý startovací způsob, jak do toho šlápnout. A opravdu začít chápat, co se děje a jak mohou peníze růst.

I když investování může být složité, existují snadné způsoby, jak začít. Prvním krokem je dozvědět se více o investování a o tom, proč by to mohl být ten správný krok pro finanční budoucnost.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang