Smlouva o půjčce – vzor ke stažení zdarma 2024

Při sjednávání úroku v bance je klientovi předložena připravená smlouva, nicméně při domlouvání půjčky mezi přáteli nebo rodinou už sepsání smlouvy není tak běžné. Tento dokument však může předejít mnoha nepříjemným situacím. Proč se vyplatí si takovou smlouvu sepsat i mezi příbuznými a jak má vypadat?

Požadavek sepsání smlouvy o půjčce mezi známými a rodinou může vyznít jako známka nedůvěry. Naopak může ochránit obě strany před nepříjemnými situacemi způsobenými nejasnou domluvou. Oproti ústnímu uzavření dohody o zápůjčce, které je taky možné, je papírová smlouva více spolehlivá. Vzor smlouvy o půjčce lze najít a stáhnout zdarma na internetu.

Nově, od roku 2014, je smlouva o půjčce v občanském zákoníku označována jako smlouva o zápůjčce. Změnilo se i označení účastníků smlouvy, věřitel je nyní zapůjčitel a dlužník je označován jako vydlužitel. Použitý starých termínů ve smlouvě ale není problém, jejich význam je totiž zřejmý.

Smlouva o půjčce peněz vs. smlouva o úvěru

Půjčování peněz se řídí zákonem. Jedná se o půjčky mezi klientem a společností s licencí ČNB, ale i o soukromé půjčky mezi lidmi.

Smlouva o úvěru se uzavírá mezi klientem a bankou či jinou úvěrovou institucí při sjednávání úvěru. Obě strany v ní stanovují podmínky úvěru a specifikují práva a povinnosti obou stran. Spotřebitelská půjčka, tudíž i smlouva o úvěru, se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru. Tento dokument musí mít ze zákona vždy písemnou podobu.

Smlouva o půjčce se může, nicméně nemusí, sepsat mezi kamarády, v rodině nebo známými. Jde o půjčku bez podnikatelského záměru. Předmětem této smlouvy nemusí být vždy jen peníze, může to být jakákoliv věc. Smlouva o zápůjčce se řídí občanským zákoníkem.

Proč sepsat smlouvu o půjčce?

Jednoduchá smlouva o půjčce není známkou nedůvěry k druhému. Ačkoliv se obě strany dobře znají, tak není trapné po blízkých chtít její sepsání, zvlášť když se jedná o větší sumu peněz. Naopak je neslušné půjčku odmítnout. Díky obyčejnému papíru mají obě zúčastněné strany jasno a vyvarují se tak vzniku případných nejasností

Možné je i ústní uzavření smlouvy o půjčce, nicméně písemná forma již předem stanovuje neměnné podmínky půjčky. Dlužník tak nemůže ze závazku jen tak lehce odstoupit a zapůjčitel může v případě nevrácení vymáhat dluh na základě smlouvy a požadovat vrácení dluhu. Nemusí tak hrozit ani narušení přátelského vztahu. Výjimkou v dnešní době není ani smlouva o půjčce v rodině, vzor lze i v tomto případě snadno najít online. A koho by zajímala smlouva o půjčce mezi kamarády, vzor najde online.

Výhody a nevýhody půjčky mezi blízkými

Půjčování mezi blízkými má samozřejmě spoustu výhod, nicméně tyto půjčky mají i své nevýhody. V první řadě, jaké jsou výhody půjčování v rodině?

 • Jednoduchost – není potřeba řešit žádost o půjčku, strachovat se o neschválení půjčky a vyřízení požadavku obvykle netrvá tak dlouho jako v bance
 • Půjčka bez úroků – banky většinou nenabízí půjčky bez úroků, nicméně mezi blízkými se lze dohodnout na půjčce bez úroků
 • Bez zbytečného papírování – v rámci rodiny a okruhu kamarádů si lidé věří, nepožadují tak častokrát ani doklad o půjčce
 • Splátky dle možností – věřitel může tolerovat výkyvy ve splátkách dlužníka, je možné se domluvit na nepravidelných a různě vysokých splátkách podle možností dlužníka

Bohužel mají tyto volnější půjčky i mnohá úskalí. Jaké jsou tedy nevýhody půjček mezi blízkými?

 • Absence smlouvy – výhoda i nevýhoda, není důkaz o tom, že půjčka proběhla, takže při problémech se splácením ji nelze dožit
 • Citové pouto – komunikace mezi dlužníkem a věřitelem je ovlivněna jejich vzájemným vztahem, dlužník může na city útočit a dožadování se vrácení může být náročné

Tyto půjčky mohou být velmi variabilní a jejich podmínky se mohou měnit v průběhu splácení. Důležité je, aby se na podmínkách domluvily obě strany a zvolily podmínky, které budou vyhovovat dlužníkovi i věřiteli.

S důkladně sepsanou smlouvou o půjčce se minimalizuje možnost vzniku konfliktu mezi rodinnými příslušníky a přáteli.

Znalost a prověření dlužníka

Věřitel by měl dlužníka velmi dobře znát. Dlužník buď může stavět rodinu a přátele nade vše, proto se bude snažit půjčku co nejdříve splatit. Nebo naopak může dlužník překvapit a ukončit veškerý vztah s věřitelem. V tomto případě se může stát, že věřitel již dlužníka nikdy neuvidí a své peníze také ne. Bohužel i tyto půjčky mezi blízkými mají svá rizika.

I když jde o rodinu nebo velmi dobré přátele, je pro věřitele pokaždé lepší se přesvědčit o finančním zabezpečení dlužníka. Měl by se přesvědčit o tom, zda má ta daná osoba na splacení dluhu. Každého lze prověřit v registru dlužníků. Mezi důvěryhodné zdroje patří například insolvenční rejstřík či centrální evidence exekucí.

Pokud věřitel souhlasí s opakovanou půjčkou i přes několikeré negativní zkušenosti, může požádat notáře o přidání doložky vykonavatelnosti.

Náležitosti smlouvy o půjčce

Sepsání smlouvy o půjčce je velmi snadné. Stačí dodržet veškeré náležitosti a do smlouvy dát vše, co je stanovené v občanském zákoníku. Nezbytné minimum informací podle zákona:

 • Údaje o zapůjčiteli a vydlužiteli – přesné informace o tom kdo komu půjčuje, osobní údaje obou zúčastněných stran, kontrola dle platného občanského průkazu
 • Specifikace zápůjčky a její množství – co je půjčováno, množství půjčovaného, v případě peněz i forma půjčení (hotově, nebo přes účet), částku uvést číslem i slovy
 • Povinnost vrátit zapůjčené – případně navrácení věci stejného druhu
 • Datum, místo a podpisy

Pro úplou jistotu mohou být podpisy úředně ověřeny. Takové ověření na poště či úřadu stojí 30 Kč. Dokument může ověřit i advokát nebo notář.

Vhodné rozšiřující body

Občanský zákoník dává smlouvě o zápůjčce velkou volnost. Neexistuje žádná závazná forma. Je dobré smlouvu rozšířit o následující body, pokud se na nich dohodly obě zúčastněné strany.

 • termín vrácení
 • způsob splácení (jednorázově nebo ve splátkách)
 • pokud ve splátkách, tak splátkový kalendář
 • případné úroky a jejich výše
 • sankce při neplnění smluvních podmínek
 • podmínky odstoupení od smlouvy
 • účel půjčky

Ke smlouvě může být přidána také notářem doložka vykonavatelnosti. Tento dokument pomáhá proti neplatícím osobám nebo těm, kteří neplatí podle smluvních podmínek. Zapůjčitel pak může po nedodržení smlouvy rovnou podat návrh na nařízení exekuce a vyhne se soudu. Přidat doložku vykonavatelnosti lze jen pod dohledem notáře, ale v mnoha případech se tento dokument může hodit.

Sepsání smlouvy o půjčce není složitá záležitost. Na internetu je k nalezení spousta vzorů, které jsou dostupné zdarma ke stažení. Profesionální smlouvu může sepsat také advokát nebo notář.

Vrácení půjčky

Smlouva o zápůjčce se nemusí týkat jen půjčky peněz, může být také sepsána, jedná-li se o věc movitou. V tomto případě je dlužník povinen vrátit věc stejného druhu, jako věc zapůjčená. Při vracení věci movité se nehledí na to, zda její cena stoupla, či klesla.

Ve smlouvě může být určená doba, kdy má dlužník zápůjčku vrátit. Pokud se věřitel a dlužník nedohodli na konkrétním datu vrácení, je výpovědní doba 6 týdnů. Bez sjednaných úroků může dlužník splatit půjčku i bez výpovědi.

Další možností je vrácení půjčky ve splátkách. Je-li tento způsob uveden ve smlouvě o půjčce, tak od smlouvy může věřitel odstoupit a požadovat splacení dluhu i s úroky jen za určitých podmínek. Může provést takové odstoupení ve chvíli, kdy dojde k prodlení splátek ze strany dlužníka. Například když se dlužník opozdí se splacením více než dvou splátek nebo nezaplatí jednu splátku po dobu tří měsíců.

Vydlužitel nevrací půjčku

Pokud se věřitel dostane do situace, kdy dlužník půjčku nesplácí, tak se smlouvou o půjčce má mnohem lepší výchozí pozici. Prvně je lepší nesplácení splátek řešit mírnou cestou vzájemné domluvy, aby se zachovaly dobré vzájemné vztahy. Věřitel dlužníka upozorní na neplacení splátek a společně se domluví na řešení situace, které je vhodné pro obě strany. Nejlepší možnost je domluvit si splátkový kalendář.

Situace se horší, když dlužník na věřitelovo upozornění nereaguje. Jedinou možností věřitele je obrátit se na advokáta. Ten pak zajistí poslání předžalobní upomínky, která zapůjčiteli zajistí, že nebude platit náklady na soudní řízení. Na počátku zaplatí jen výdaje na soudní poplatky, které se mu ale po vyhraném sporu vrátí.

Tento krok dlužníka často dostatečně vyděsí, dlužník se domluví na splátkách a k soudnímu řízení dojít nemusí. Pokud ne, tak věřitel musí podat žalobu. Dle mnohých právníků nemá cenu se soudit o částky do 5 000 Kč, protože výška nejnižšího soudního poplatku se pohybuje kolem 1 000 Kč. Pokud dlužník půjčku nesplatí ani po soudním přikázání, stává se cílem exekuce.

Pokud půjčka proběhla bez sepsání smlouvy o půjčce, tedy papírovém důkazu o dané půjčce, musí ji věřitel dokázat jinak. Může k tomu stačit například korespondence, jejímž cílem bylo smluvení půjčky, výpovědi svědků nebo výpis z účtu, který dokládá převod peněz mezi věřitelem a dlužníkem.

Smlouva o půjčce peněz – vzor, formulář

Na internetu lze nalézt několik formulářů smlouvy o půjčce ke stažení zdarma. Tyto připravené vzory ušetří dlužníka i věřitele množství času, které by strávili sepisováním smlouvy. Do těchto dokumentů se jen doplní osobní údaje a údaje o půjčce a je hotovo. Vyplněný vzor smlouvy o půjčce se pak vytiskne dvakrát, pro dlužníka i věřitele, opatří se oběma podpisy a každá strana pak obdrží jeden dokument.

Před stahováním a tisknutím vzoru smlouvy k vyplnění by se měli obě strany dohodnout na všech aspektech půjčky. Některé formuláře smluv o půjčky mají už konkretizovaný například i způsob půjčení peněz (hotově vs. převodem) a způsob vrácení (jednorázové vrácení vs. vrácení ve splátkách). Ke stažení lze najít vzory smlouvy o půjčce věci i formuláře smlouvy o půjčce peněz.

Smlouva o půjčce – vzor k vyplnění


Pan/paní/firma ……………….
Bytem/sídlem ………………..
IČ/RČ ………………………….             

(dále jen „zapůjčitel“) na straně jedné

a

Pan/paní/firma ..……………….
Bytem/sídlem …….…………….
IČ/RČ ……………………………

(dále jen „vydlužitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ust. § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto


Smlouvu o zápůjčce

I.
Předmět smlouvy

Zapůjčitel na základě této smlouvy  zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši ………….,- Kč (slovy: …………… korun českých). Tato částka ve výši …..…….,- Kč byla zapůjčitelem vydlužiteli předána při podpisu této smlouvy / bude předána nejpozději do …….. O předání a převzetí částky bude sepsáno smluvními stranami písemné potvrzení.

Vydlužitel se zavazuje platit zapůjčiteli ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení úroky z dlužné částky ve výši …….. p.a. (ročně).

Vydlužitel se zavazuje poskytnutou zápůjčku spolu s úroky vrátit zapůjčiteli nejpozději do ………………….…, a to v pravidelných měsíčních splátkách po ……………,- Kč, splatných vždy k …….. dni příslušného měsíce, počínaje dnem …………. Úroky z dlužné částky jsou splatné se závazkem vrátit zapůjčenou částku.

Zápůjčka a její jednotlivé splátky je splatná připsáním na účet zapůjčitele č.ú. ………………………. vedeným u ……………………………………….., pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
II.

Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky nebo jednotlivé splátky se vydlužitel zavazuje platit zapůčiteli od prvního dne prodlení vedle úroku sjednaných dle  čl. I. této smlouvy i úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky nebo dlužné splátky.

V případě porušení smluvních povinností plynoucích z této smlouvy se vydlužitel zavazuje zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové dlužné částky.
III.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

Zapůjčitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

(Je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že se vydlužitel zpozdí s kteroukoli ze splátek uvedených v čl. I. této smlouvy o více než ……. dní. V takovém případě se stává celý dluh splatný dnem následujícím po doručení výpovědi smlouvy vydlužiteli. Výpověď musí být zaslána vydlužiteli formou doporučeného dopisu na adresu, kterou uvedl vydržitel při sepsání této smlouvy, a to výhradně prostřednictvím České pošty s.p. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude taková výpověď smlouvy vydlužiteli doručena, tedy zejména odmítne-li vydlužitel výpověď převzít nebo bude uložena doručovatelem k vyzvednutí, považuje se za doručenou dnem marného pokusu o její doručení.


V …………………. dne …………………                             V ………………..… dne …………………

Zapůjčitel                                                                      Vydlužitel

Alternativní možnosti půjčky

V bance si lze naplánovat splátky tak, aby nepředstavovaly hrozbu pro rodinný rozpočet. V případě potíží se splácením je možno se s bankéři dohodnout na nějakém vhodném řešení, které by dlužníka neuvedly do kritického finančního stavu.

Bankovní instituce často nabízejí zvýhodněné půjčky pro studenty či novomanžele, nebo poskytují výhodné sdílené půjčky pro partnery (například půjčka na rekonstrukci, na auto).

Další možností jsou nebankovní instituce, které často poskytují půjčky s mnohem mírnějšími podmínkami než banky. Při sjednávání půjček nižších částek zájemce nemusí vždy dokládat své příjmy. Jedná se o půjčky bez registru a půjčky bez doložení příjmů.

Nikdo si rozhodně nepřeje narušit vzájemné vztahy mezi členy rodiny, nebo dokonce soudní jednání s blízkými. Je proto dobré se před zřízením půjčky od blízkých důkladně zamyslet nad dalšími možnostmi. V bance nejspíš člověk zaplatí na úrocích něco navíc, ale se společností se předem dohodne na jasných pravidlech splácení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang