Exekuce

Většina lidí nepatří k těm, kteří si vezmou telefon na splátky, půjčku na pračku nebo potřebují úvěr na bydlení. Přesto je takových lidí celá řada. Pokud jsou včas a pravidelně hrazeny splátky, exekuce ať je to na plat nebo na majetek, nehrozí.

Avšak dávat pozor by si měl ten, kdo uzavírá nějaké smlouvy na všeobecné podmínky, které občas vůči klientovi, nebývají příznivé. Návštěva exekutora či výměr z exekutorského úřadu, i za jednu neuhrazenou splátku, nebývá nic příjemného.

Exekuce je soudní vymáhání peněžitého dluhu od dlužníka ve prospěch věřitele. Pro exekuci jsou státem stanovena pravidla, která přesně definují postup, práva a povinnosti všech zúčastněných včetně exekutorů. Exekuci popisuje Exekuční řád (120/2001 Sb.).

exekuce-2588925
Exekuce není pro nikoho příjemná a jedná se o dlouhý a složitý proces.

Exekuce nemovitosti

Častým, avšak někdy nevyhnutelným řešením, pokud se nedaří občanům splácet svůj dluh, ať už je to hypotéka či nějaký spotřebitelský úvěr, je exekuce nemovitosti. Exekuce nemovitosti je opravdu krajním řešením, které sebou nese nesmírné potíže. Kdo si bere v bance úvěr na bydlení, ručí danou nemovitostí, jakmile přestane splácet, musí počítat s tím, že neplatit nejde donekonečna.

Ve chvíli, kdy dojde k předání dané věci exekutorům k vyřízení, nic jim nebrání v tom, zabavit co se dá, exekuce nemovitosti je běžným řešením, jak pohledávku vůči bance smazat, avšak než se klient naděje, nemá střechu nad hlavou.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang