Největší fotovoltaické elektrárny světa

Ač se Česká republika pyšní hned několika poměrně velkými fotovoltaickými elektrárnami, nachází se na světě samozřejmě spousta větších a doslova obřích projektů, které si vydobyly prvenství z pohledu instalovaného výkonu.

K aktuálně největším solárním elektrárnám na světě patří seskupení hned devíti fotovoltaických elektráren s názvem Solar Energy Generating System, které bývají označovány zkratkou SEGS. Jde o americký projekt, který je umístěn v rozlehlé Mohavské poušti, kde jsou naprosto ideální podmínky, z pohledu silného slunečního záření.

Projekt se začal budovat již v roce 1984 a začínalo se na výkonech kolem 14 MW a pokračovalo přes projekty, které předkládaly výkon kolem 80 MW. Všech devět FVE nakonec nabízí neuvěřitelný výkon 354 MW. O to všechno se stará 936.384 fotovol­taických panelů, které jsou rozprostřeny na rozloze 647,5 ha. Roční produkce elektřiny se pohybuje kolem 662 GWh.

Španělské fotovoltaické elektrárny

Výše zmíněnou FVE prvenství pro Spojené státy americké prozatím končí. Několik dalších příček totiž okupují především španělské fotovoltaické elektrárny, až do hranice výkonu kolem 100 MW, kde se v žebříčku objevují Spojené arabské emiráty a opět USA.

Mezi největší FVE světa se tak řadí španělská Solnova Solar Power Station, která se nachází v lokalitě Sanlúcar la Mayor a byla dokončena v roce 2010. Její instalovaný výkon je 150 MW a maximální kapacita je až 250MW. Jde o pět samostatných elektráren.

Na jihu Španělska však můžete spatřit další gigantický projekt, který nese název Andasol Solar Power Station a vznikl o rok dříve, než uvedená FVE, tedy v roce 2009. S výkonem 150 MW je fotovoltaická elektrárna schopna vyprodukovat až 540 GWh za rok.

Pomyslnou trojici obřích španělských FVE uzavírá Extresol Solar Power Station se svými 150 MW. Několik samostatných částí tvoří celek, který spatřil světlo světa v roce 2009 a náklady tohoto monumentálního díla se vyšplhaly až na 300 milionů €. Elektrárna se nachází v oblasti Badajoz.

Nástupci největších FVE světa

V letošním a v příštím roce je však plánováno spuštění několika dalších fotovoltaických elektráren v USA, které si usurpují prvenství na tomto pomyslném energetickém žebříčku. Mezi tu největší patří Ivanpah Solar Power Facility.

Projekt budovaný nedaleko města stejného názvu, které se nachází v Kalifornii. Solární Fotovoltaická elektrárna s úctyhodným výkonem 392 MW. Statisíce panelů, které budou rozesety na ploše kolem 1.600 ha. Spuštění projektu bude probíhat v několika fázích.

Již dnes však prosakují informace o dalším solárním projektu, který má vzkvést v roce 2015 a jehož strůjcem bude jeden z nejbohatších lidí planety – Warren Buffett. Ten prostřednictvím své společnosti MidAmerican Solar vybuduje FVE produkující výkon až 579 MW.

Také vám přijde, že čísla jsou z říše snů? Největší sluneční elektrárna v Česku, Ralsko RA 1, má 38 MW, což je v porovnání se světem také nezanedbatelný výkon. Přesto však příčky těch největších neatakuje.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang