Největší fotovoltaické elektrárny světa

Ač se Česká republika pyšní hned několika poměrně velkými fotovoltaickými elektrárnami, nachází se na světě samozřejmě spousta větších a doslova obřích projektů, které si vydobyly prvenství z pohledu instalovaného výkonu.

K aktuálně největším solárním elektrárnám na světě patří seskupení hned devíti fotovoltaických elektráren s názvem Solar Energy Generating System, které bývají označovány zkratkou SEGS. Jde o americký projekt, který je umístěn v rozlehlé Mohavské poušti, kde jsou naprosto ideální podmínky, z pohledu silného slunečního záření.

Systém pro výrobu solární energie je systém určený k výrobě elektřiny ze sluneční energie. Tyto systémy obvykle využívají fotovoltaické (PV) články nebo jinou technologii sběru sluneční energie k přeměně slunečního světla na použitelnou elektrickou energii.

Systémy na výrobu solární energie mohou být různé, od malých střešních nebo pozemních fotovoltaických jednotek až po velké elektrárny o rozloze několika hektarů. Solární energie se stává stále populárnějším obnovitelným zdrojem energie a je důležitou součástí každého plánu na snížení závislosti na zdrojích energie vyráběných spalováním fosilních paliv.

Projekt se začal budovat již v roce 1984 a začínalo se na výkonech kolem 14 MW a pokračovalo přes projekty, které předkládaly výkon kolem 80 MW. Všech devět FVE nakonec nabízí neuvěřitelný výkon 354 MW. O to všechno se stará 936 384 fotovol­taických panelů, které jsou rozprostřeny na rozloze 647,5 ha. Roční produkce elektřiny se pohybuje kolem 662 GWh.

Španělské fotovoltaické elektrárny

Španělské fotovoltaické elektrárny šetří přirozené zdroje energie a poskytují cenově dostupnou alternativu uhlí a ropy. Fotovoltaický systém funguje tak, že solární panely absorbují sluneční světlo a obracejí je na elektrickou energii. Tento proces vyžaduje minimální údržbu a může produkovat elektrickou energii po dlouhou dobu.

Španělsko je jednou z prvních zemí na světě, které nastavilo programy na podporu vývoje fotovoltaických elektráren. Díky své poloze v blízkosti Středomoří se Španělsko může těšit vysoké úrovni slunečního záření. To zvýšilo zájem o fotovoltaickou energii, protože je možné ji snadno a efektivně využívat k výrobě elektrické energie.

V roce 2017 se počet instalovaných vesmírných solárních panelů v Španělsku zvýšil o 40 procent. Navíc Španělsko usilovně pracuje na zavádění technologií pro zajištění bezemisní energetiky a snížení celkových emisí skleníkových plynů. Jednou z oblastí, na kterých se Španělsko podílí, je moderní solární technologie.

Výzvy, kterým čelí Španělsko ve snaze o ochranu životního prostředí, vedly k tomu, že fotovoltaické elektrárny se staly důležitou částí jejich způsobu výroby energie.

Dalším krokem je spuštění plánu na podporu fotovoltaických elektráren a investování do vysoce účinných solárních zdrojů, který by měl snížit emise o dalších 20 procent do roku 2030.

Je jasné, že fotovoltaické elektrárny ve Španělsku hrají důležitou roli při šetření přírodních zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů. Podporou fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů energie se mohou nejen zbavit závislosti na uhlí a ropě, avšak také redukovat své emise skleníkových plynů.

Spojené státy americké a další státy

Výše zmíněnou FVE prvenství pro Spojené státy americké prozatím končí. Několik dalších příček totiž okupují především španělské fotovoltaické elektrárny, až do hranice výkonu kolem 100 MW, kde se v žebříčku objevují Spojené arabské emiráty a opět USA.

Mezi největší FVE světa se tak řadí španělská Solnova Solar Power Station, která se nachází v lokalitě Sanlúcar la Mayor a byla dokončena v roce 2010. Její instalovaný výkon je 150 MW a maximální kapacita je až 250 MW. Jde o pět samostatných elektráren.

Na jihu Španělska je ke spatření další gigantický projekt, který nese název Andasol Solar Power Station a vznikl o rok dříve, než uvedená FVE, tedy v roce 2009. S výkonem 150 MW je fotovoltaická elektrárna schopna vyprodukovat až 540 GWh za rok.

Pomyslnou trojici obřích španělských FVE uzavírá Extresol Solar Power Station se svými 150 MW. Několik samostatných částí tvoří celek, který spatřil světlo světa v roce 2009 a náklady tohoto monumentálního díla se vyšplhaly až na 300 milionů €. Elektrárna se nachází v oblasti Badajoz.

Největší produkce fotovoltaické energie na světě

Podle dostupných informací a statistik jsou největšími producenty fotovoltaické energie na světě následující země:

 1. Čína: Čína je největším producentem fotovoltaické energie na světě a má největší instalovanou kapacitu fotovoltaických elektráren.
 2. Spojené státy: Spojené státy mají druhou největší instalovanou kapacitu fotovoltaických elektráren a jsou jedním z předních světových producentů solární energie.
 3. Japonsko: Japonsko je významným producentem fotovoltaické energie a má rozsáhlou síť solárních elektráren.
 4. Německo: Německo je v Evropě předním producentem fotovoltaické energie a má významný objem fotovoltaických elektráren.
 5. Indie: Indie je jednou z nejrychleji rostoucích zemí v oblasti solární energie a má významný počet fotovoltaických elektráren.
 6. Austrálie: Austrálie disponuje rozsáhlými oblastmi slunečního záření a má vysokou kapacitu fotovoltaických elektráren.

Tyto země jsou předními hráči ve výrobě fotovoltaické energie a mají největší objem fotovoltaických elektráren na světě. Nicméně se může jednat o dynamickou situaci a vývoj se může měnit v závislosti na nových investicích a technologických pokrocích.

Zde je seznam několika největších fotovoltaických elektráren na světě:

 1. Pavagada Solar Park, Indie: S instalovaným výkonem přes 2 000 MW je Pavagada Solar Park považován za největší fotovoltaickou elektrárnu na světě. Nachází se ve státě Karnátaka v Indii.
 2. Bhadla Solar Park, Indie: S instalovaným výkonem přes 2 245 MW je Bhadla Solar Park dalším velkým solárním projektem v Indii. Nachází se ve státě Rádžasthán.
 3. Tengger Desert Solar Park, Čína: S instalovaným výkonem přes 1 500 MW je Tengger Desert Solar Park jedním z největších fotovoltaických projektů v Číně. Nachází se v poušti Tengger v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko.
 4. Kurnool Ultra Mega Solar Park, Indie: S instalovaným výkonem přes 1 000 MW je Kurnool Ultra Mega Solar Park významnou fotovoltaickou elektrárnou v Indii. Nachází se ve státě Ándhrapradéš.
 5. Noor Abu Dhabi Solar Park, Spojené arabské emiráty: S instalovaným výkonem přes 1 170 MW je Noor Abu Dhabi Solar Park největší solární projekt ve Spojených arabských emirátech.

Je však třeba poznamenat, že se situace může změnit a nové projekty mohou být dokončeny s ještě větším výkonem.

Nástupci největších FVE světa

V dalších letech je plánováno spuštění několika dalších fotovoltaických elektráren v USA, které si usurpují prvenství na tomto pomyslném energetickém žebříčku. Mezi tu největší patří Ivanpah Solar Power Facility.

Projekt budovaný nedaleko města stejného názvu, které se nachází v Kalifornii. Solární fotovoltaická elektrárna s úctyhodným výkonem 392 MW. Statisíce panelů, které budou rozesety na ploše kolem 1 600 ha. Spuštění projektu bude probíhat v několika fázích.

Již dnes však prosakují informace o dalším solárním projektu, který má vzkvést v roce 2015 a jehož strůjcem bude jeden z nejbohatších lidí planety – Warren Buffett. Ten prostřednictvím své společnosti MidAmerican Solar vybuduje FVE produkující výkon až 579 MW.

Největší sluneční elektrárna v Česku, Ralsko RA 1, má 38 MW, což je v porovnání se světem také nezanedbatelný výkon. Přesto však příčky těch největších neatakuje.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang