Fotovoltaická elektrárna – FVE Letkov

Na přelomu roku 2009 a 2010 byla prováděna realizace a výstavba fotovoltaické elektrárny Letkov, která leží u stejnojmenné obce v Plzeňském kraji.

Jde o několikahektarový pozemek, který pokrývá řada fotovoltaických panelů, předkládajících výkon kolem 10MW. Ten je následně distribuován do sítě s pomocí rozvodové společnosti ČEZ Distribuce, region západ. Vlastníkem FVE Letkov je společnost SPL a.s.

Princip fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika funguje na principu výroby elektrické energie prostřednictvím slunečního záření. K tomuto účelu jsou využívány solární panely, přičemž vliv na množství takto vyrobené energie má vyjma počasí samotného a orientace na světovou stranu také zvolený materiál a technologie.

Příklon k fotovoltaickým elektrárnám je způsoben šetrností k životnímu prostředí, neboť elektřina je obnovitelný zdroj energie. Elektrický proud vzniká působením fotonů světla na různé materiály. Fotovoltaické panely jsou vyrobeny z křemíku, sloužící jako vodič.

Instalace solárních panelů na střechy domů je pro spotřebitele ekonomicky výhodná, neboť nemusejí odebírat tolik energie od dodavatelů elektřiny, nýbrž si ji mohou svépomocí vyrábět sami. Přes den vyrobí fotovoltaická elektrárna velké množství energie.

To, co domácnost nespotřebuje, je ukládáno do baterií nebo do boilerů na solární ohřev vody. Pokud slunce momentálně nesvítí, je zataženo nebo v noci, je využívána elektřina uložená v bateriích domácích solárních systémů.

Technické údaje o fotovoltaické elektrárně Letkov

Zakázku na vnější podobu FVE získala firma Apleg ploty, která se postarala o zabezpečení pozemku formou oplocení. Chlazení, respektive větrání jednotlivých trafostanic má na svědomí společnost Podškubka – vzduchotechnika.

Část solárních panelů a invertorů byla dodávána firmou American Way Solar. O velkou část výstavby se postarala také společnost Nobility Solar Projects a.s. Zajištěny byly fotovoltaické panely SOLARFUN SF-220–30-P, měniče SOLARMAX 10×300C, 4x200C a datová komunikace MaxWeb. FVE Letkov se skládá ze dvou totožných částí, které jsou rozděleny svým výkonem přesně na půl, tedy 5+5 MW.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang