Fotovoltaická elektrárna – FVE Mimoň RA 3

Fotovoltaická elektrárna Mimoň RA3 je pátou největší FVE v České republice. Má výkon 17,5 MW a spuštěna byla roce 2010. Počet fotovoltaických elektráren v Česku se průběžně rozrůstá. Je to důležité z hlediska obnovitelných zdrojů energie a šetrnosti k životnímu prostředí.

Jde o další z FVE, která tvoří výstavbu fotovoltaických elektráren v Ralsku a Mimoni. V místech, jež si lze dát do souvislosti hlavně s nevyužitými vojenským prostory. Fotovoltaické elektrárny slouží k výrobě elektrické energie ze slunečního záření, čímž šetří životní prostředí.

A právě FVE Mimoň RA3 prezentuje součást elektráren, mezi které se v tomto segmentu řadí i Ralsko – Jabloneček Ra1a, Ralsko – Jabloneček Ra1b, Ralsko – Jabloneček Ra1c a Ralsko Jih Ra2. Jednotlivé projekty, které jsou rozděleny především díky zalesněnému prostředí v blízkosti České Lípy, respektive v Libereckém kraji.

Svým předkládaným a úctyhodným výkonem 17,5 MW se Mimoň řadí mezi pětici nejvýkonnějších zařízení v České republice, díky čemuž je ročně vyrobeno cca 17,6 GWh elektřiny. Z uvedeného výkonu je proto více než patrné, že Mimoň může zásobovat až 4 500 domácností, předně v severních Čechách.

Vývoj FVE Mimoň RA 3

Fotovoltaická elektrárna Mimoň RA 3 spatřila světlo světa roku 2010. Základem celku je 93 240 polykrys­talických panelů, které jsou umístěny na robustních a stabilních konstrukcích.

Aby mohlo dojít k plnohodnotnému převodu dopadající sluneční energie na energii elektrickou, tedy využitelnou v běžné soustavě, bylo zapotřebí instalace také ostatních důležitých prvků. K nim patří 33 trafostanic a 9 rozvoden VN.

Současným majitelem fotovoltaické elektrárny Mimoň RA 3 je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., která tento projekt zakoupila od firmy Amun.Re. Na náročných projekčních činnostech se podílela především společnost SUDOP PRAHA a.s.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang