Fotovoltaická elektrárna – FVE Mimoň RA 3

Fotovoltaická elektrárna Mimoň RA3 je pátou největší FVE v České republice. Má výkon 17,5 MW a spuštěna byla roce 2010.

Projekt fotovoltaické elektrárny, jejíž situování je ze samotného názvu zcela zřejmé. Jde o další z několika FVE, jak jsou ostatně tato energetická díla nazývána, která tvoří výstavbu fotovoltaických elektráren v Ralsku a Mimoni. V místech, jež si lze dát do souvislosti hlavně s nevyužitými vojenským prostory.

A právě FVE Mimoň RA3 prezentuje součást elektráren, mezi které se v tomto segmentu řadí i Ralsko – Jabloneček Ra1a, Ralsko – Jabloneček Ra1b, Ralsko – Jabloneček Ra1c a Ralsko Jih Ra2. Jednotlivé projekty, které jsou rozděleny především díky zalesněnému prostředí v blízkosti České Lípy, respektive v Libereckém kraji.

Svým předkládaným a úctyhodným výkonem 17,5 MW se řadí mezi pětici nejvýkonnějších zařízení v České republice, díky čemuž je ročně vyrobeno cca 17,6 GWh. Z uvedeného výkonu je proto více, než patrné, že tento obnovitelný zdroj energie může zásobovat až 4.500 domácností, předně v severních Čechách.

Vývoj FVE Mimoň RA 3

Fotovoltaická elektrárna Mimoň RA 3 spatřila světlo světa během roku 2010, kdy byla realizována. Základem celku je 93.240 polykrys­talických panelů, které jsou stejně, jako v mnohých dalších případech, umístěny na robustních a stabilních konstrukcích.

Aby mohlo dojít k plnohodnotnému převodu dopadající sluneční energie na tu elektrickou, tedy využitelnou v běžné soustavě, bylo zapotřebí instalace také ostatních důležitých prvků. K nim samozřejmě patří 33 trafostanic a 9 rozvoden VN.

Současným majitelem fotovoltaické elektrárny Mimoň RA 3 je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., která tento projekt, jež byl spuštěn přesně 29. 12. 2010, zakoupila od firmy Amun.Re. Na náročných projekčních činnostech se podílela především společnost SUDOP PRAHA a.s.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang