Investování vs. obchodování: Co je lepší?

Ti, kteří se zabývají obchodováním na burze, mají mnoho způsobů, jak vydělat peníze, avšak tyto strategie lze shrnout do dvou hlavních: investování a obchodování. Dalo by se říci, že rozdíl mezi jednotlivými strategiemi spočívá ve dvou věcech: časovém horizontu (jak dlouho je obchodník ochoten držet pozici) a způsobu myšlení (zda investor uvažuje jako vlastník, nebo jako překupník, který chce krátkodobě vydělat).

Na rozdíl od toho, co lze vidět v hollywoodských filmech, výzkumy naznačují, že naprostá většina účastníků trhu – prakticky všichni – by si vedla lépe, kdyby si osvojila investorské myšlení, nikoliv myšlení obchodníka. A to zejména kvůli malé efektivitě obchodování.

Investování vs. obchodování: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Při obchodování člověk vydělává peníze tím, že jedná; při investování vydělává peníze tím, že čeká. To je jedna z vět, která by mohla vystihovat klíčový rozdíl mezi investováním a obchodováním. Výnosy z investování jsou víceméně pasivní příjem. Jaké jsou další rozdíly a jak se dají vzájemně porovnat?

Investování

Při investování člověk přistupuje ke svým investicím s dlouhodobějším myšlením, čímž má větší šance stát se rentiérem:

 • Přemýšlí jako vlastník, tedy spíše o tom, jak se bude dařit podniku, než jen o tom, jak se bude dařit akciím.
 • Dlouhodobý výnos závisí zásadně na výkonnosti podniku, na rozdíl od dovednosti nakupovat a prodávat lépe než ostatní obchodníci.
 • Přemýšlí o podniku jako o podniku – o jeho produktech, o tom, jak si konkuruje, a o vyvíjející se konkurenci v odvětví.
 • Nedělá si starosti s každodenními výkyvy cen akcií, zejména pokud je dlouhodobá trajektorie společnosti na dobré cestě.
 • Protože přemýšlí v delším časovém horizontu, setřásá krátkodobé negativní reakce trhu, například když společnost oznámí čtvrtletní výsledky hospodaření.
 • Je schopen trpělivě sedět se svými investicemi při jejich růstu.
 • Pokles akcií nebo fondu vnímá jako potenciální šanci vlastnit více dobrých podniků za zvýhodněnou cenu.
 • Pokud investuje do fondů, bude mít tendenci zaujmout spíše pasivní přístup a pravidelně přidávat peníze do portfolia, než se snažit načasovat trh.
 • Investice prodává spíše na základě procesu a disciplíny – než proto, že se jim tento týden nebo měsíc dařilo.

Být investorem je spíše o myšlení a procesu – dlouhodobém a obchodně zaměřeném – než o tom, kolik má kdo peněz, nebo jak si akcie vedla dnes. Investor najde dobrou investici a pak jen v průběhu času řídí výnosy. Vyzná se v trhu a ví, jak investovat.

Nabírat zkušenosti ve světě investic se doporučuje hned od mlada. Výhod investování po dvacítce je spousta. Investiční rozhodnutí není tak spoutané, rizikové dopady nejsou tak zásadní.

Obchodování

Pokud člověk obchoduje, zaměřuje se mnohem více na krátkodobý horizont a méně se zajímá o podnik jako takový. Pravděpodobně bude dělat některé nebo všechny z následujících věcí:

 • Méně se zajímá o to, zda bude základní podnik prosperovat, avšak více ho zajímá, zda akcie může vydělat peníze.
 • Chce vědět, co si o obchodu myslí ostatní, protože nehraje jen na akcie nebo fond, ovšem také na ostatní hráče u stolu.
 • Možná se dívá na krátkodobé pohyby cen, dokonce sleduje grafy po minutách, aby předpověděl nejlepší čas k nákupu nebo prodeji, a „časuje trh“.
 • Ceny akcií řídí jeho chování spíše než základní údaje o podniku.
 • Má sklon řídit se podle momentových akcií a hledat spíše akcie, které momentálně rostou, než ty, jejichž cena je stanovena s rezervou.
 • Jeho doba držení bývá krátká (třeba jen jeden den, pokud je denní obchodník, nebo třeba několik týdnů či měsíců) v závislosti na konkrétní strategii.
 • Investice může prodávat na základě procesu a disciplíny, avšak tato pravidla obchodování mají mnohem více společného s tím, kolik vydělal nebo ztratil, než se samotným obchodem.
 • Možná bude muset věnovat trhu větší pozornost než jako investor, protože musí často rozhodovat o nákupu a prodeji.

Obchodníci mají tendenci se orientovat na krátkodobé cíle. Být obchodníkem spočívá méně v analýze podniku než v pohledu na jeho akcie jako na způsob, jak vydělat peníze – a v ideálním případě čím rychleji, tím lépe. Úspěch zde spočívá v tom, že předstihne dalšího obchodníka, ne nutně v tom, že najde skvělý podnik.

Typy obchodníků

 • Denní obchodníci. Tito obchodníci dělají přesně to, jak to zní: obchodují v průběhu dne. Obvykle nedrží žádné pozice přes noc, a proto nakupují a prodávají ve stejný den.
 • Poziční obchodníci. Tento typ obchodování zahrnuje používání dlouhodobějších grafů k identifikaci trendů, na které mohou obchodníci reagovat. Tito obchodníci jsou pozitivní, když trh roste, a negativní, když klesá, a nakupují nebo prodávají až poté, co se trend ustálí. Pokud se situace změní, obvykle své pozice opustí.
 • Swingoví obchodníci. Swingový obchodník se snaží analyzovat a identifikovat, kdy se trend změní, a zaujímá pozice, aby z této změny potenciálně profitoval, neboli swinguje. Tyto obchody obvykle drží déle než jeden den, ovšem méně než poziční obchodníci.
 • Skalpování. Jedná se o jednu z nejrychlejších metod, kterou obchodníci používají, a spočívá v tom, že profitují z krátkodobé nerovnováhy v nabídce a poptávce po cenném papíru, která způsobí, že spread mezi nabídkou a poptávkou je širší nebo užší než obvykle. Tito obchodníci počítají s velkým počtem malých zisků a raději pracují s vysoce likvidními cennými papíry.

Pro většinu funguje investování lépe než obchodování

Pokud rozdíl mezi investováním a obchodováním zní podobně jako rozdíl mezi aktivním a pasivním investováním, je to tak! Tyto dvojice přístupů k investování mají mnoho podobností.

Pasivní investování je strategie „kup a drž“, která se spoléhá na fundamentální výkonnost podkladových podniků, která zvyšuje výnosy. Když tedy člověk přijme podíl, očekává, že jej bude nějakou dobu držet, nikoliv jednoduše prodat, když cena vyskočí nebo než další osoba svůj podíl odprodá.

Investovat pasivně nebo obchodovat aktivně? Obojí má své pro a proti. Investice však vyhrávají spíše.

Pasivní investování prostřednictvím fondů (buď ETF, nebo podílových fondů) umožňuje využívat výnosů cílového indexu. Například index Standard & Poor’s 500 dosahuje v průběhu času průměrného ročního výnosu 10 %. Takový by byl výnos, kdyby člověk koupil indexový fond S&P 500 a neprodal ho.

Aktivní investování je strategie, která se snaží překonat trh tím, že ve výhodných okamžicích obchoduje na trhu a z trhu. Obchodníci se snaží vybírat nejlepší příležitosti a vyhnout se klesajícím akciím. Nejlepší dlouhodobé investice k nalezení zde.

Ačkoli se zdá, že aktivní investování by mělo být konzistentním vítězem, výzkumy ukazují, že pasivní investování má tendenci vítězit ve většině případů. Investoři spíše upřednostňují pasivní přístup k trhům, ať už investují do jednotlivých společností nebo fondů. Obchodníci budou spíše preferovat aktivní přístup.

3 skryté náklady obchodování, na které je třeba si dát pozor

Obchodování má řadu skrytých nákladů, které v konečném důsledku způsobují, že je pro většinu obchodníků méně výhodné než setrvání u investičního přístupu. Zde jsou tři z nejčastějších:

1. Obchodování je hra s nulovým součtem

Obchodování funguje na takzvané hře s nulovým součtem. To znamená, že pokud někdo vyhrává, je to za cenu ztráty někoho jiného. Například obchodování s opcemi je v podstatě série vedlejších sázek mezi obchodníky na výkonnost akcií. Pokud je kontrakt v penězích na 10 000 korun, vítězný obchodník získá přesně tyto peníze, čímž je fakticky odebere obchodníkovi, který prohrál.

Obchodování je tedy jen přehazování peněz od hráče k hráči, přičemž nejbystřejší hráči postupem času vyválčí více peněz od méně zdatných hráčů. Naproti tomu investoři hrají hru s kladným součtem, kde může vyhrát více než jeden člověk. Investoři vydělávají peníze, když se obchodu v průběhu času daří.

2. Jako obchodník člověk snadno promešká velké dny

Obchodníci si mohou myslet, že jsou mazaní, když se vyhýbají investicím, avšak často promeškají největší dny na trhu, protože jsou mimo trh nebo investovali jen částečně.

Tržní odborníci mají jedno přísloví: „Čas na trhu je důležitější než načasování trhu.“ To znamená, že je důležitější zůstat investovaný, než se snažit vyhnout ztrátám a vybírat zisky. A právě v tom pomůže dlouhodobá mentalita investora, která se soustředí na budoucnost. Přežít špatné dny, protože trh jako celek je dlouhodobě na vzestupné trajektorii.

3. Obchodníci vybírají daně

Daňová povinnost vzniká pokaždé, když člověk realizuje zisk z prodeje aktiv. Takže obchodníci, kteří se odrážejí od trhu, realizují zisky (nebo ztráty) neustále. To snižuje jejich schopnost skládat zisky, protože z každého realizovaného zisku musí ukrojit část finančnímu úřadu.

Naproti tomu investoři mají tendenci nechat investice běžet. A protože vláda nevyžaduje, aby platili daň, dokud investici neprodají, jsou investoři schopni při zachování všech ostatních podmínek složit zisk vyšší rychlostí. Jinými slovy, odkladem daní fakticky nutí vládu, aby jim poskytla bezúročnou půjčku, a oni pokračují ve složení celé částky před zdaněním.

Důkazy jsou obecně jasné, že investování je strategie, která většině lidí funguje lépe. Mohou někteří lidé trvale překonávat trh? Rozhodně, o tom není pochyb. Pro většinu lidí je lepší být investorem než obchodníkem – a může to také zabrat méně času a úsilí.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang