Zelená karta

Zelená karta představuje doklad o zaplacení povinného ručení. Je jediným platným dokladem o zaplacení povinného ručení.

Zelená karta je běžně používaným pojmem při povinném pojištění vozidel. Tím je povinné ručení. Jak získat zelenou kartu? A co když ji provozovatel vozidla nemá?

Co je zelená karta?

Zelená karta je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, neboli povinné ručení.

Podle zákona č. 168/1999 Sb. je každý, kdo s vozidlem vyjede na pozemní komunikaci, povinen mít zelenou kartu u sebe.

Zelená karta je vyžadována všemi zeměmi Evropské unie. Jde o mezinárodní systém pojištění, který umožňuje pojistníkům sjíždět bezpečně po silnicích v zemích EU.

V případě, že pojištěné vozidlo způsobí škodu na majetku třetích osob nebo poškodí zdraví jiného, čili nastane pojistná událost, pojišťovna tyto škody uhradí za viníka nehody.

Jak získat zelenou kartu?

Pojišťovna vydá zelenou kartu pojistníkovi bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy. Není třeba o ni žádat. Přijde automaticky. V dnešní době dorazí v elektronické podobě na e-mailovou adresu.

Kde platí zelená karta?

Pojistná smlouva týkající se povinného ručení musí být uzavřena tak, aby toto pojištění platilo na území všech členských států Evropské unie a dalších států uvedených v seznamu států, který stanoví ministerstvo vyhláškou.

Pojišťovna je povinna platnost pojištění na zelené kartě vyznačit. V současné době platí zelená karta v těchto zemích:

Albánie, Andorra, Ázerbájdžán s výjimkou Náhorního Karabachu, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Írán, Irsko, Island, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

V zemích, kde zelená karta neplatí, je třeba uzavřít hraniční pojištění.

Musí být zelená karta zelená?

Zelená karta skutečně v minulosti byla „zelená“. Avšak od roku 2020 tomu tak již není, byť svůj název si stále zachovává. Pojistník si ji může vytisknout i doma a vůbec nevadí, že je na bílém papíře.

Zelená karta také může být online. Nově ji si totiž jde stáhnout do mobilu, takže při silniční kontrole se ukáže jen telefon. Doporučuje se však mít kartu i vytisknout a ve voze uloženou pro případ, že si člověk doma zapomene mobil.

Co hrozí, když není zelená karta?

Každý řidič má povinnost mít u sebe zelenou kartu. V opačném případě se dopouští přestupku, za který může dostat pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč.

Pokud by někdo povinné ručení vůbec sjednané neměl, pak hrozí pokuta mnohem vyšší. A to až do výše 40 000 Kč.

Platnost zelené karty

Povinné ručení se zpravidla sjednává na dobu jednoho roku. Po tuto dobu tedy také platí zelená karta. Po sjednání nového povinného ručení zašle pojišťovna pojistníkovi novou zelenou kartu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang