Zákazník společnosti ČEZ si může přivydělat

Jste zákazník společnosti ČEZ? Chcete si jednorázově přivydělat 700 Kč a více? Stačí, abyste měli kolem sebe někoho se zájmem o změnu dodavatele a výdělek může být váš. Společnost ČEZ spouští novou kampaň spočívající v přímé podpoře současných zákazníků.

Každý současný zákazník společnosti ČEZ může získat  odměnu ve výši 700 Kč za doporučení nového odběrného místa elektřiny. Celkem tam může stávající zákazník „převést“ až 4 jím doporučená nová odběrná místa, a přivydělat si tak až 2800 Kč.

Pokud na základě tohoto doporučení bude na takovéto odběrné  místo uzavřena s novým zákazníkem smlouva na dodávky  plynu od pořadatele s předpokládanou roční spotřebou  plynu 7 MWh a výše a následně zahájena dodávka plynu  v rámci tohoto programu.

Co je ČEZ?

Posláním Skupiny ČEZ je poskytovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii svým zákazníkům i celé společnosti. Vizí je rozvíjet inovace s cílem řešit energetické potřeby a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie Skupiny ČEZ je založena na třech prioritách:

  • být lídrem v tradiční energetice a aktivně reagovat na nové výzvy 21. století
  • nabízet širokou škálu produktů a služeb zaměřených na energetické požadavky zákazníků
  • posilovat pozici Skupiny ČEZ v Evropě prostřednictvím investic do perspektivních energetických aktiv

Energetika hraje a bude hrát důležitou roli v ochraně klimatu. Směřuje k větší decentralizaci a obnovitelným zdrojům, což jsou oblasti, v nichž Skupina ČEZ aktivně hledá nové příležitosti. Zaměřuje se na moderní technologie, které budou dále měnit podobu energetiky a v nichž chce hrát významnou proaktivní roli.

ČEZ provozuje větrné parky o výkonu 165 MW, a to především v Německu, Turecku a České republice. ČEZ se rovněž podílí na projektech větrné energetiky ve Francii a provozuje vodní elektrárny v Turecku. V České republice je ČEZ největším výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který se skládá z vodních, větrných a fotovoltaických elektráren. ČEZ je rovněž vedoucí regionální společností v oblasti moderních energetických služeb (ESCO).

ČEZ v české republice

V České republice společnosti Skupiny ČEZ rovněž vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami a těží uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, vodní, fotovoltaické, větrné, uhelné a plynové zdroje.

Mezi ČEZ zdroje patří například tyto objekty:

  • jaderné elektrárny – Temelín, Dukovany
  • uhelné elektrárny – Dětmarovice, Hodonín, Chvaletice, Ledvice, …
  • vodní elektrárny – Lipno, Orlík, Kamýk, Střekov, Vrané, …
  • přečerpávací elektrárny – Dalešice, Dlouhé stráně, Štěchovice

Dále svým zákazníkům, jako jsou domácnosti, firmy, města a obce, nabízí Skupina ČEZ zařízení na výrobu a skladování elektřiny a poskytuje komplexní energetické služby ESCO, například ve spojení s úsporami. Kromě toho se Skupina ČEZ zaměřuje také na inovace, je akcionářem řady čistě technologických společností v oblasti moderní energetiky a její dceřiné společnosti výrazně investují do vědeckých projektů a výzkumu a vývoje.

Investice ČEZ

Prostřednictvím fondu Inven Capital investuje ČEZ do začínajících podniků v růstové fázi čisté energetiky. ČEZ realizuje řadu investic společně s Evropskou investiční bankou (EIB), která na tyto investice poskytla vedení fondu Inven Capital 50 milionů EUR.

Inven Capital vlastní menšinové podíly ve společnostech jako Sunfire, tado°, Zolar, Cloud & Heat Technologies, Vulog, Cosmo Tech, Driivz, Neuron Soundware, Forto, Eliq nebo Topite.cz. Tyto společnosti se zaměřují především na inovace v oblasti zelených technologií, jako je fotovoltaika, výroba zelených syntetických paliv, elektromobilita, inteligentní termostaty a vytápění počítačových serverů.

Další společnosti se věnují digitalizaci, automatizaci a průmyslu 4.0 a působí v oblasti bezpečnosti, řízení kritické infrastruktury s využitím umělé inteligence a prediktivní údržby. Kromě výroby je ČEZ v Evropě aktivní také v oblasti distribuce a prodeje elektřiny koncovým zákazníkům a v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu.

V zahraničí působí Skupina ČEZ v Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. ČEZ také obchoduje s produkty v oblasti elektřiny a plynu na velkoobchodním trhu téměř ve všech evropských zemích a ve své obchodní jednotce zaměstnává téměř 130 zaměstnanců.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang