X Energie, s.r.o. – dodavatelé

X Energie, s.r.o. je alternativním dodavatelem elektrické energie a dodavatelem zemního plynu především maloodběratelům z řad domácností a podnikatelských subjektů. Sídlí v Praze. Služby nabízí po celé republice.

Elektrickou energii nabízí domácnostem v jedné produktové řadě a pěti skupinách podle typu odběru. Oproti dominantním dodavatelům elektrické energie se domácnostem snaží nabízet nižší ceny. Rozdíl v ceně za silovou elektřinu se pohybuje kolem deseti procent.

Zemní plyn nabízí domácnostem v jednom hlavním tarifu, odstupňovaném podle roční spotřeby do celkem třinácti pásem. I v této oblasti zemního plynu se dominantním dodavatelům zemního plynu snaží konkurovat především cenou.

V obou případech dává zákazníkům garanci nižší ceny oproti velkým hráčům na trhu. Bohužel její činnost byla před koncem roku 2021 ukončena a dnes již není možné odebírat elektřinu od společnosti X Energie, s.r.o.

Dodavatel elektřiny: ano

Dodavatel plynu: ano

Dodavatelé plynu v České republice

Zemní plyn je čtvrtým největším zdrojem energie v České republice. Největším odběratelem je průmysl, následují domácnosti a výroba elektřiny a tepla. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá téměř žádnou domácí těžbu plynu, je pro svou domácí spotřebu odkázána na dovoz, většinou z Ruska.

V České Republice je přes 130 společností, které se zabírají distribucí plynu. Jedná se například o:

Česká distribuční síť, provozovaná převážně třemi soukromými provozovateli distribučních soustav (GasNet, Pražská Plynárenské Distribuce a EG.D), se skládá ze 72 914 km vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a slouží domácnostem, komerční sféře a malému a střednímu průmyslu.

Zeměpisná oblast každého DSO je jasně vymezena: Pražská Plynárenské Distribuce obsluhuje převážně oblast Prahy, EG.D obsluhuje převážně Jihočeský kraj, GasNet pokrývá zbytek České republiky. Většina plynu vstupuje do distribučních soustav prostřednictvím předávacích stanic napojených na přepravní soustavu.

Dodavatelé elektrické energie v ČR

Energetika zahrnuje výrobu, spotřebu, dovoz a vývoz energie a elektřiny. V České republice tvoří největší část energetického sektoru těžba uhlí. V poslední době se země snaží stát ekologičtější a snížit emise CO2.

Mezi největší dodavatele elektřiny v České republice patří například tyto 3 největší dodavatelé:

Skupina ČEZ (České Energetické Závody) je konglomerát 96 společností, z nichž 72 sídlí v České republice. Je jednou z největších společností ve střední a východní Evropě a jejím největším akcionářem (70 %) je česká vláda. Její hlavní činností je výroba, distribuce a vývoz elektřiny ze zemního plynu a uhlí. Skupina ČEZ působí také v Bulharsku, Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Turecku.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang