X Energie, s.r.o. – dodavatelé

X Energie, s.r.o. je alternativním dodavatelem elektrické energie a dodavatelem zemního plynu především maloodběratelům z řad domácností a podnikatelských subjektů. Sídlí v Praze. Služby nabízí po celé republice.

Elektrickou energii nabízí domácnostem v jedné produktové řadě a pěti skupinách podle typu odběru. Oproti dominantním dodavatelům se domácnostem snaží nabízet nižší ceny. Rozdíl v ceně za silovou elektřinu se pohybuje kolem deseti procent.

Zemní plyn nabízí domácnostem v jednom hlavním tarifu, odstupňovaném podle roční spotřeby do celkem třinácti pásem. I v oblasti zemního plynu se dominantním dodavatelům snaží konkurovat především cenou.

V obou případech dává zákazníkům garanci nižší ceny oproti velkým hráčům na trhu.

Dodavatel elektřiny: ano

Dodavatel plynu: ano

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang