Vývoj cen plynu

Každého čtvrt roku dochází k úpravám cen plynu na českém trhu. Letošní duben nebude výjimkou a k úpravě cen u některých dodavatelů dojde. Bohužel pro běžného spotřebitele, který se těšil na levnější ceny, máme špatné zprávy.

Nové nařízení, které je v platnosti od srpna roku 2011, nařizuje dodavatelům publikovat nové ceny plynu nejméně 30 dní před jejich účinností. Zákon tak ochraňuje spotřebitele a umožňuje jim během 20 dní od uveřejnění nových cen změnit svého dodavatele.

 V případě, že se spotřebitel rozhodne změnit svého dodavatele plynu z důvodu nespokojenosti s plánovaným zdražením, musí tak učinit nejpozději 10 dnů před datem účinnosti nové ceny. Pokud tedy nesouhlasíte s plánovaným zdražením, máte nejvyšší čas změnit svého dodavatele.

Situace na trhu s plynem po 1. 4. 2012

Ceny plynu se od druhého čtvrtletí změnit mohou ale také nemusí. Změnu cen dopředu avizovaly na svých stránkách společnosti

Oproti tomu, např. společnost Corasta avizovala, že v druhém kvartále letošního roku ke změnám cen plynu nedojde. O zdražení ceny plynu ve druhém čtvrtletí rovněž neuvažuje společnost ST Energy, jejíž ceníky budou k dispozici v druhé polovině března.

Další dodavatelé zatím o změně cen neuvažují, u některých z nich je cena platná po celý rok. Stejně tak společnosti Central Energy a ČEZ se vyjádřily, že ceny plynu od letošního dubna zachovají na stávající úrovni.

Ostatní společnosti se prozatím nevyjádřily. Je ale zřejmé, že pokud dojde k dodatečnému zvýšení ceny plynu u některých dodavatelů, spotřebitele ochraňuje zmiňované nařízení a mohou tak zareagovat tím, že změní svého dodavatele.

Změna dodavatele plynu

Jak je vidět, situace v oblasti ceny plynu se mění. Jistě si spotřebitelé vzpomenou na loňský podzim, kdy došlo u jednoho z největších dodavatelů ke změně cen nestandardně i v průběhu čtvrtletí. Z tohoto důvodu je vhodné sledovat ceny plynu alespoň jednou měsíčně.

Abyste se však v číslech neztratili, porovnáváme ceny plynu za vás. Trh sledujeme a databáze cen pravidelně aktualizujeme. Porovnejte ceny plynu a zjistěte, jestli je současný dodavatel ten nejvhodnější. Spolu s porovnáním ceny plynu portál Tovarnik.cz nabízí i porovnání cen elektřiny, které jsou také každý den monitorovány.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang