Ceny plynu – nové

Jedno z největších zdražování mají za sebou koncoví spotřebitelé zemního plynu. Za jediný rok vystoupala jeho cena téměř o pětinu. Například největší dodavatel plynu v České republice zdražil v prosinci o devět procent. Co ovlivňuje cenu zemního plynu a kam se bude v nejbližších týdnech a měsících ubírat?

Prvním důležitým faktorem, který cenu plynu ovlivňuje, je samotná cena suroviny. Velmi často se uvádí, že cena plynu je navázaná na cenu ropy. Ano, zatímco u benzínu a nafty pociťujeme u stojanů na pumpách cenové skoky na burze v Rotterdamu, plyn na žádné burze nenakupujeme a při zapínání karmy pociťujeme totéž.

Většinu zemního plynu dodává na naše území společnost RWE Transgas, která plyn nakupuje přímo u Gazpromu. Cena je v dlouhodobém kontraktu odvozena od ceny těžkých topných olejů a uhlí. Zemní plyn proto kopíruje ceny těchto surovin s přibližně šestiměsíčním zpožděním.

Kurz koruny

Česká koruna byla loni v lednu na kurzu devatenáct korun za americký dolar. V první polovině roku posilovala až k šestnácti korunám, aby od září ztratila téměř třetinu své hodnoty k dolaru a dolar se nyní prodává za více než dvacet korun.

Tyto výkyvy, především v dlouhodobém horizontu, cenu zemního plynu ovlivňují podobnou měrou jako samotná cena suroviny.

Povinné skladování plynu

Po neblahé zkušenosti ze začátku roku 2009, kdy díky nedohodě mezi Ruskem a Ukrajinou uprostřed zimy podstatné části Evropy zhasly plynové hořáky, se zrodil návrh zákona, který ukládá dodavatelům plynu povinnost mít vždy na začátku topné sezony uskladněno v podzemních zásobnících pětinu celoroční spotřeby plynu všech svých zákazníků.

Zákon už prošel sněmovnou, v platnost má vstoupit v září tohoto roku. Především alternativní dodavatelé vidí v tomto opatření lobbing společnosti RWE, která vlastní a provozuje drtivou většinu podzemních zásobníků v České republice. Náklady na uskladnění plynu do svých cen promítnou především menší dodavatelé plynu.

Další vývoj ceny

Odhadovat další vývoj ceny plynu je složité i pro profesionální analytiky. Hlavním faktorem je ekonomická krize. Pokud dojde v Evropě k výraznější recesi, dá se očekávat pokles cen ropy i zemního plynu, protože společně s ekonomickým poklesem klesne i poptávka po surovinách.

Opačným směrem bude v tom případě působit kurz koruny, který, pokud bude krize v Evropské unii hlubší, může českou korunu poslat v kurzu k americkému dolaru ještě níže.

Výběr dodavatele

Oproti prvním letům deregulace trhu s plynem, kdy se nabídky jednotlivých společností takřka nelišily, se nyní vyplatí zvážit, zda váš dosavadní dodavatel je skutečně tím nejvýhodnějším. Vždyť zatímco dominantní dodavatel plynu zdražil na konci roku téměř o desetinu, jeden z alternativních dodavatelů na konci roku dokonce zlevňoval.

Ceny pro odběratele se tak mohou lišit až o třetinu, což pro domácnosti, které využívají zemní plyn i k topení a ohřev vody, může znamenat i více než desetitisícovou roční úsporu. Na cenové rozdíly přitom začínají koncoví odběratelé slyšet. Zatímco v roce 2010 změnilo dodavatele osmdesát tisíc domácností, v loňském roce se jejich počet více než zečtyřnásobil.

Svého nejlevnějšího dodavatele plynu můžete najít i prostřednictvím tohoto portálu. Stačí k tomu asi minuta času a poslední roční faktura, ze které vyčtete svou celkovou spotřebu.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang