Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky – jak funguje, čerpání, splácení

Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. To, za jak dlouho peníze z hypotéky přijdou, totiž závisí na celé řadě faktorů. Jak hypotéka funguje a co ovlivňuje dobu potřebnou k jejímu vyřízení? Jak o hypotéku zažádat a jaké dokumenty je nutné doložit? Jak dlouho trvá odhad nemovitosti a jak celý proces vyřizování úvěru urychlit?

Podat žádost o hypotéku a počkat na vyplacení peněz bohužel nestačí. Banka od žadatelů potřebuje různé dokumenty, jejichž získání není vždy na počkání. Nedílnou součástí procesu schvalování hypotéky je také odhad nemovitosti. Jak dlouho potrvá, se opět odvíjí od různých faktorů.

Proces vyřízení hypotéky může do jisté míry urychlit sám žadatel, nicméně roli zde hrají také okolnosti, do kterých nijak zasahovat nelze.

Jak dlouho trvá schválení hypotéky?

To, jak dlouho schválení hypotéky potrvá, závisí na následujících faktorech:

 • na rychlosti dodání potřebných dokladů a dokumentů bance
 • na tom, jak dlouho potrvá odhad nemovitosti
 • na období, v jakém je žádost o hypotéku podána
 • na celkovém zájmu o hypotéky

Jak již bylo řečeno, sám klient může proces schvalování hypotéky urychlit tím, že bance co nejdříve dodá vše potřebné. Nicméně do značné míry záleží také na tom, kdy se o hypotéku žádá – například v létě je období dovolených, a tak může schválení úvěru trvat déle než v jiných částech roku.

Rovněž je nutné brát v potaz celkový zájem o hypotéky. Jestliže o úvěr v daném období žádá hodně lidí, doba vyřízení se pravděpodobně prodlouží.

Co má na schvalovací proces úplně největší vliv, je doba nutná pro vypracování odhadu. Tento úkon může trvat i několik týdnů, což vyřízení hypotéky pochopitelně zpomalí.

Je tedy vůbec možné říci, jak dlouho vyřízení hypotéky trvá? S jistotou bohužel ne. Doporučuje se počítat cca se třemi až čtyřmi týdny. Většina lidí hypotéku získá do měsíce od podání žádosti, menšina o něco dříve, popřípadě později.

V krajním případě může schválení hypotéky trvat až osm týdnů, nicméně výjimečné nejsou ani případy, kdy je úvěr vyřízen do deseti dní. Nejrychleji bývají vyřízeny žádosti lidí, kteří již využívají produkty dané banky (např. bankovní účet). V takových případech totiž už banka zná klientovu úvěrovou historii a platební morálku, díky čemuž bude vyřízení hypotéky rychlejší.

Co patří mezi okolnosti, kvůli kterým se může vyřizování hypotečního úvěru značně zpomalit? Především chaos v dokumentech, které se musí doložit bance. Může se jednat například i o banalitu, jako je končící platnost občanského průkazu. Na zhotovení některých dokladů mají úřady lhůtu třeba i 30 dní, což je nutné brát v potaz.

V případě nedostatečné bonity může být řešením nebankovní hypotéka (například nebankovní hypotéka na koupi nemovitosti), která nemá tak přísné podmínky.

Jak funguje hypotéka

Aby bylo možné alespoň zhruba odhadnout, jak dlouho vyřízení hypotéky potrvá, je nutné znát postup při vyřizování úvěru.

Jak funguje hypotéka:

 • výběr poskytovatele
 • dodání potřebných podkladů bance
 • odhad nemovitosti
 • posuzování bonity
 • schválení hypotéky
 • podpis smlouvy
 • čerpání hypotéky

Jak funguje hypotéka podrobně:

 1. Prvním krokem je výběr poskytovatele hypotéky. Při rozhodování mohou pomoci nezávislá srovnání hypoték a také online hypoteční kalkulačky, které jsou k dispozici na webových stránkách bank a na nezávislých finančních portálech. Výběr banky by se určitě neměl uspěchat. Hypotéka je velký závazek, proto je vhodné jednotlivé nabídky porovnat a jednat uváženě.
 2. Následně je potřeba dodat bance všechny potřebné podklady. Hypoteční poradce klientovi sdělí, co vše je potřeba doložit. Kromě dokladů totožnosti jde například o potvrzení o příjmu apod. Orientační seznam toho, co by si měl klient nachystat, je uveden níže. Rychlost dodání podkladů má nezanedbatelný vliv na to, jak dlouho schválení hypotéky potrvá.
 3. Poté, co má banka vše potřebné od klienta, je čas na vypracování odhadu nemovitosti. Odhadce většinou doporučí příslušná banka. Bývá možné využít služeb jiného odhadce, není to však doporučováno. Je totiž dost dobře možné, že by banka odhad cizího odhadce neuznala.
 4. Jakmile má banka k dispozici také odhad nemovitosti, zahájí schvalovací proces. Jeho součástí je posouzení bonity klienta. V této fázi může být také potřeba dodat ještě další doklady či dokumenty. Rychlost jejich poskytnutí má samozřejmě opět vliv na dobu potřebnou pro schválení úvěru.
 5. Jestliže banka sezná, že je žadatel úvěruschopný a jeho nemovitost má dostatečnou hodnotu, hypotéku schválí. Většinou není třeba mít strach z toho, že by nakonec úvěr poskytnut nebyl. O případných překážkách pro jeho získání by se klient s největší pravděpodobností dozvěděl již dříve.

Vzhledem k tomu, že není možné s přesností určit, za jak dlouho peníze z hypotéky přijdou, je doporučováno mít určitou rezervu. Pak se člověk nedostane do situace, kdy musí urgentně zaplatit nové bydlení, aniž by měl potřebné prostředky.

Doklady a dokumenty, které banka požaduje / může požadovat:

 • občanský průkaz + další doklad totožnosti
 • potvrzení o příjmu od zaměstnavatele / dvě poslední daňová přiznání (u OSVČ)
 • výpisy z účtu za několik posledních měsíců
 • doklad prokazující další příjmy (příjmy z pronájmu, rodičovského příspěvku apod.)
 • smlouvy o dalších úvěrech, leasingu, stavebním spoření, penzijním připojištění apod.
 • doklady o platbách pojistného (úrazového pojištění, životního pojištění, pojištění domácnosti apod.)
 • doklady o případných dalších výdajích či závazcích (ručitelské prohlášení, rozhodnutí o placení výživného apod.)
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (list vlastnictví)
 • doklad o nabytí nemovitosti (kupní smlouva)

Jak již bylo řečeno, to, jak dlouho vyřízení hypotéky potrvá, může do jisté míry ovlivnit i sám klient. Pokud má všechny podklady připravené, může se hned přejít k další fázi, jíž je vypracování odhadu nemovitosti. Poté už žadatel do procesu vyřízení v podstatě nijak nezasahuje.

Jak dlouho trvá schválení hypotéky u jednotlivých bank

Většina bank na svých webových stránkách uvádí, jak dlouho může vyřízení hypotéky zhruba trvat. Na co se mají připravit zájemci o hypotéku ČS, Creditas, Raiffeisenbank a Liška?

Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky u vybraných bank:

 • hypotéka ČS a.s. (Česká spořitelna) – dva až tři týdny od podání žádosti
 • hypotéka Creditas s.r.o. – tři týdny až měsíc (tuto informaci neuvádí sama banka, nýbrž jiný zdroj)
 • hypotéka Raiffeisenbank a.s. – tři dny od dodání potřebných dokumentů
 • hypotéka od Lišky (ČSOB) – pět pracovních dnů od dodání potřebných dokumentů

Uvedená doba je orientační a je nutné ji brát s rezervou. Jak již bylo řečeno, na dobu potřebnou pro vyřízení úvěru má vliv řada okolností a vždy je lepší ponechat si určitou časovou rezervu.

Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky – teorie vs. praxe

Informace týkající se doby potřebné pro vyřízení hypotéky nemusí být vždy aktuální. Faktory, které tuto dobu ovlivňují, se totiž neustále mění. Řeč je například o stavu hypotečního trhu, celkovém zájmu o hypotéky apod.

Za jak dlouho tedy přijdou peníze z hypotéky? Ideální je zeptat se přímo v bance, která má hypoteční úvěr poskytnout. Další možností jsou internetová fóra, na kterých se o procesu schválení hypotéky diskutuje.

Kde diskuze o hypotékách a jejich schvalování hledat? O délce potřebné pro schválení hypotéky diskutují například uživatelé různých finančních portálů či portálů zaměřených na ženy. Diskuze na téma schvalování hypoték je dnes možné najít pomocí několika málo kliknutí.

Jak podat žádost o hypotéku?

Zatímco spotřebitelské půjčky je možné vyřídit online, žádost o hypotéku se musí podat osobně. Žádost si však zájemci často mohou stáhnout na stránkách banky a vyplnit doma.

V žádosti o hypotéku je nutné vyplnit:

 • údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu apod.)
 • popř. také údaje o spoludlužníkovi (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu apod.)
 • výši úvěru
 • lhůty pro čerpání a splacení úvěru
 • informace týkající se zástavy nemovitosti
 • informace o případných dalších úvěrech

Po podání žádosti bude klient vyzván k doložení výše zmíněných dokladů a dokumentů. Následovat bude proces posuzování a schvalování hypotéky a konečně i poskytnutí úvěru.

Co je to předschválená hypotéka?

Předschválená hypotéka je produkt, který nabízí jen některé banky. Má své výhody i nevýhody – umožňuje začít čerpat hypotéku hned poté, co se objeví vhodná nemovitost ke koupi, zároveň představuje závazek i pro klienta.

Jak předschválená hypotéka funguje v praxi? Zjednodušeně řečeno opačným způsobem než klasická hypotéka – klient nejprve požádá banku o hypotéku a až poté hledá nemovitost vhodnou ke koupi. Banka se prostřednictvím předschválené hypotéky zavazuje k tomu, že hypotéku skutečně poskytne. Díky tomu budou peníze na koupi domu či bytu k dispozici ihned.

Klient tedy bude oproti ostatním zájemcům ve výhodě, pokud jde o rychlost poskytnutí úvěru. Díky tomu se například nestane, že by kvůli průtahům se schválením hypotéky nemovitost koupil někdo jiný.

Na druhou stranu je předschválená hypotéka závazkem také pro samotného klienta. Ten se totiž podpisem smlouvy zavazuje k tomu, že úvěr začne během dvou až tří let čerpat. Pokud se mu během této doby nepodaří najít vhodnou nemovitost, může se dostat do potíží.

Osobní zkušenosti s produktem předschválená hypotéka nabízejí internetové diskuze. O předschválených hypotékách diskutují například uživatelky již zmíněných diskuzních portálů zaměřených na ženy. Diskuze o předschválených hypotékách je případně možné najít také na webech věnujících se finančním tématům.

Jak vyžádat potvrzení o bezdlužnosti?

Potvrzení o bezdlužnosti je dokument, který prokazuje, že daná osoba nemá žádné dluhy. Existuje více způsobů, jak potvrzení o bezdlužnosti vyžádat, jelikož tento dokument vydává hned několik institucí. Bohužel neexistuje místo, které by evidovalo všechny závazky či nedoplatky pohromadě.

Jaké instituce vydávají potvrzení o bezdlužnosti:

 • Centrální evidence exekucí
 • BRKI (Bankovní registr klientských informací)
 • NRKI (Nebankovní registr klientských informací)
 • SOLUS
 • zdravotní pojišťovny
 • finanční úřad
 • OSSZ
 • Celní správa

Centrální evidence exekucí eviduje uvalené exekuce a informace o případných dluzích (výši dluhu, datum začátku exekuce apod.). Požádat o výpis je možné online i osobně v sídle Exekutorské komory, na Czech POINTu a na obecních úřadech. Hradí se poplatek ve výši 50 Kč za jednu stranu.

Bankovní registr klientských informací (BRKI) slouží k evidenci informací týkajících se bankovních úvěrů, Nebankovní registr klientských informací (NRKI) zase shromažďuje informace o nebankovních úvěrech. Banky tento registr navštěvují před schválením půjček. Výpis lze získat online z obou registrů současně za poplatek 180 Kč. Další možností je osobní vyzvednutí v Klientském centru CRIF za poplatek 300 Kč.

SOLUS, celým názvem Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům, rovněž eviduje úvěrovou historii a platební morálku, nicméně není tak důležitý jako výše zmíněný BRKI a NRKI. O výpis lze požádat online nebo přes SMS za poplatek 30 Kč.

Potvrzení o absenci nedoplatků u zdravotní pojišťovny je možné získat na základě žádosti, kterou lze poslat poštou i elektronicky. Žádost je k dispozici na webu příslušné pojišťovny. Klienti si pro potvrzení samozřejmě mohou přijít také na pobočku.

Potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu mohou potřebovat OSVČ. Dokument lze získat online na portálu Moje daně. Případně lze žádost podat osobně na finančním úřadu.

OSSZ neboli Okresní správa sociálního zabezpečení vydává potvrzení o bezdlužnosti online, popřípadě se lze zastavit osobně na územním pracovišti. Potřebovat jej mohou OSVČ, aby doložily platby za sociální pojištění.

Potvrzení o bezdlužnosti vydává také Celní správa. Ta shromažďuje informace o případných nedoplatcích (nebo naopak přeplatcích) u celních úřadů. Žádost se podává na spádovém pracovišti celního úřadu, a to buď online, nebo osobně.

Jak vyžádat potvrzení o bezdlužnosti:

 • Centrální evidence exekucí – online, osobně (na Czech POINTu, v sídle Exekutorské komory, na obecních úřadech)
 • BRKI – online, osobně (v Klientském centru CRIF)
 • NRKI – online, osobně (v Klientském centru CRIF)
 • SOLUS – online, přes SMS
 • zdravotní pojišťovny – online, osobně
 • finanční úřad – online, osobně
 • OSSZ – online, osobně
 • Celní správa – online, osobně (na spádovém pracovišti celního úřadu)

Žádost je tedy u všech institucí možné podat jak osobně, tak online (popř. přes SMS). V některých případech se žadatel musí prokázat elektronickým podpisem, případně žádost zaslat přes datovou schránku.

Jak dlouho trvá odhad nemovitosti?

Stejně jako je prakticky nemožné říci, jak dlouho potrvá vyřízení hypotéky, nelze stanovit ani dobu potřebnou pro odhad nemovitosti. Většinou je odhad hotový během týdne, nicméně roli zde opět hrají různé okolnosti, jako je celkový zájem o hypotéky apod.

Jak již bylo řečeno, nejlepší je využít služeb odhadce, kterého doporučila sama banka. Odhadce nemovitost navštíví, zkontroluje a následně vypracuje odhad.

Některé banky nabízejí online odhad na základě fotografií. V takovém případě odhad nemovitosti často netrvá více jak pár hodin. Online odhad je však spíše výjimečnou záležitostí.

Jak dlouho trvá zápis do katastru?

Vklad do katastru nemovitostí se týká těch, kteří koupili nemovitost. Jak dlouho zápis do katastru trvá? Ze zákona má úřad na provedení vkladu lhůtu 30 dní. V praxi to zhruba 30 dní skutečně trvá, a to kvůli 20denní ochranné lhůtě, během níž vklad provést nelze.

Kdy lze začít hypotéku čerpat?

Poté, co banka schválí žádost o hypotéku, se nabízí otázka, odkdy je možné hypotéku čerpat. Podmínky čerpání hypotéky jsou uvedené ve smlouvě, nicméně ve většině případů je nejprve nutné provést následující kroky:

 • podpis kupní smlouvy
 • potvrzení o doplacení kupní ceny z vlastních zdrojů
 • potvrzení o pojištění nemovitosti
 • doložení ověřené zástavní smlouvy / podání návrhu na vklad do katastru

Konkrétní podoba podmínek pro čerpání hypotéky se bude odvíjet od toho, zda jde o hypotéku na koupi domu, stavbu domu apod.

Samozřejmě platí, že čím dříve klient bance dodá všechny potřebné dokumenty, tím dříve může začít hypotéku čerpat. Většinou je čerpání úvěru umožněno do dvou dnů od splnění výše zmíněných podmínek.

Navýšení hypotéky

Hypoteční úvěr lze do jisté míry přizpůsobit aktuálním potřebám. Některé banky například umožňují navýšení hypotéky, které může přijít vhod z různých důvodů. Za jakých podmínek lze navýšit hypotéku u Komerční banky, České spořitelny, Raiffeisenbank nebo ČSOB (hypotéka od Lišky)?

Navýšení hypotéky u vybraných bank:

 • hypotéka ČS – navýšení až o 30 % z výše aktuálního zůstatku při refinancování (min. o 300 000 Kč)
 • hypotéka ČSOB – navýšení prostřednictvím refinancování, při němž se určí nové parametry úvěru
 • hypotéka Komerční banka – navýšení není možné, klienti si však mohou sjednat neúčelový úvěr
 • hypotéka Raiffeisenbank – navýšení se provádí prostřednictvím refinancování, při kterém klient získá výhodnější podmínky

Ne všechny banky tuto možnost nabízejí, jak je vidět na příkladu Komerční banky. Navýšení hypotéky tedy někdy umožněno není, nicméně potřebné finanční prostředky lze získat například prostřednictvím spotřebitelského úvěru.

Konkrétně v případě Komerční banky může být řešeném americká hypotéka, což je půjčka, jíž lze využít na cokoliv. Americkou hypotéku KB lze sjednat až do výše 10 000 000 Kč a splácet je možné až 20 let. Je nutné mít nemovitost, kterou se půjčka zajistí. Úroková sazba u americké hypotéky KB se stanovuje individuálně.

Kdy se hypotéka začíná splácet?

Způsob splácení úvěru se odvíjí od způsobu jeho čerpání. Na způsobu čerpání závisí i to, kdy se hypotéka začne splácet.

Kdy se začíná splácet hypotéka? Zjednodušeně řečeno až poté, co je vyčerpán celý úvěr. Pokud je tedy hypotéka čerpána postupně, splácí se nejprve pouze úrok a až po vyčerpání celé částky se začíná splácet také úvěr.

Splácení hypotéky může být:

 • anuitní – každý měsíc se platí splátka ve stejné výši
 • progresivní – nejdřív se platí nižší splátky, postupem času se splátky zvyšují
 • degresivní – nejdřív se platí vyšší splátky, postupem času se splátky snižují

Konkrétní datum splatnosti jednotlivých splátek je uvedeno v úvěrové smlouvě. Předčasné splacení hypotéky bez sankcí je případně možné na konci fixačního období.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang