Stavba domu – kolik stojí postavit dům, stavební kalkulačka

Stavba domu není jednoduchá záležitost. Na stavbu domu je potřeba nejen dostatek financí, nýbrž i organizačních schopností. A leckdy i klidné nervy. Co stavba domu obnáší? A jaká je cena hrubé stavby zděného domu?

Kdo by nesnil o vlastním bydlení s pozemkem, kde nebude rušen a omezován sousedy? V současné době hodně lidí touží uniknout ruchu velkoměsta, a proto přemýšlí o opuštění družstevního bytu a koupi nemovitosti na venkově nebo menším městě. Často také lidé řeší rekonstrukci starších domů.

Pořízení nemovitosti je sice nákladná záležitost, ovšem investice do nemovitostí se dlouhodobě vyplatí.

Ten, kdo chce mít bydlení podle vlastních představ, koupí si pozemek a pustí se do stavby domu. Tento článek přináší informace o tom, jaká je cena hrubé stavby, kolik stojí dům, jak na stavební kalkulačku a mnoho dalších.

Stavba domu – čím začít

Dříve než se člověk pustí do stavby domu, musí koupit pozemek, na kterém bude stavět. Ne každý pozemek je stavební parcelou, na které lze stavět. Před koupí pozemku je nutné ověřit spoustu informací.

Důležitá je velikost pozemku, tvar, orientace ke světovým stranám, bezproblémový přístup dostupnost inženýrských sítí a stav terénu. Ideální je pozemek ve tvaru čtverce či obdélníku.

Pozemek musí mít dostatečnou šířku kvůli odstupové vzdálenosti od hranic pozemku. Ta je stanovena na 2 metry. Obecně se doporučuje, že pozemek na stavbu domu by měl mít minimálně 400 m2.

Také je dobré si zjistit, jestli má vybrané místo veškerou občanskou vybavenost, dopravní spojení, jaká v dané oblasti platí omezení, co se velikosti stavby či typu architektury týče.

Málokdo dokáže koupi pozemku a stavbu domu financovat z vlastních zdrojů, proto bude muset požádat o hypotéku na pozemek a stavbu domu. Využít může také různé dotace na bydlení, dotace se poskytují například i na tepelné čerpadlo a solární panely.

Projekt domu – cena a na co si dát pozor

Pokud už má člověk zajištěný vhodný pozemek, přichází na řadu další fáze. Tou je projekt domu. Lze si koupit již vypracovaný projekt pro typový dům, nebo si nechat zpracovat vlastní projekt domu.

Ve druhém případě bude sice cena projektu domu dražší, nicméně dům lze přesně přizpůsobit pozemku a jeho možnostem. A pochopitelně také představám majitele. Projektant tak připraví projekt domu na míru a majitel se může těšit na bydlení podle vlastních představ.

Projektanta by si měl majitel budoucího domu vybírat podle jeho předchozích zkušeností a doložitelných projektů. Obrátit se může rovněž na architekta.

Součástí projektu domu musí být průkaz energetické náročnosti budovy. Od roku 2020 platí, že mohou vznikat už jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Do této kategorie spadají pasivní domy a nízkoenergetické stavby.

Na otázku, jaká je cena projektu domu, neexistuje jednoduchá odpověď. Někdo zaplatí cenu projektu domu 30 tisíc korun, jiný 150 tisíc korun. Každý dům je totiž jiný, na každým projektem domu stráví projektant či architekt jinou dobu.

Jak již řečeno, zásadní je rozdíl mezi typovým projektem domu, který je prodáván více zájemcům a projektem individuálním. Cena projektu domu typového je obvykle dvakrát až čtyřikrát nižší, jak cena projektů individuálních. Ovšem zpravidla se nejedná o cenu konečnou.

Cena za projekt typových domů začíná na částce cca 30 tisíc korun. Dále se platí projekt osazení domu na pozemek zhruba 10 tisíc korun a zpracování energetické náročnosti v rozsahu 3 až 5 tisíc korun. Celková cena projektu domu, který je typovým domem, se tak může vyšplhat na cca 70 tisíc a více.

Cena individuálního projektu domu se může značně lišit. Cena projektu domu ve výši 150 tisíc korun i více pak není vůbec nereálná. Záleží totiž i na renomé konkrétního architekta a projekční kanceláře.

Cena hrubé stavby

Nejprve se dobré si vyjasnit, co je hrubá stavba. Není to žádná přesná definice a každý si pojem hrubá stavba může vykládat trochu jinak.

Většinou se za hrubou stavbu považují „hrubé“ stavební procesy od výkopových prací, přes základy, nosné (svislé i vodorovné) konstrukce a příčky až po krov a střechu.

Mnoho stavebníků dnes volí realizaci hrubé stavby na klíč, zbytek provedou svépomocí. Pak je ovšem potřeba dát pozor na to, co konkrétní firma ve fázi hrubé stavby realizuje a co ne. 

Například zateplení v hrubé stavbě může, ovšem také nemusí být zahrnuté, podobně jako schodiště. To je dobré ošetřit předem smluvně.

A jak je to s cenou hrubé stavby? Uvádí se, že cena hrubé stavby obvykle představuje asi třetinu až polovinu celkové ceny domu. Při dodávce hrubé stavby na klíč se počítá s částkou 8 000 až 20 000 Kč/m2.

A co cena hrubé stavby v m3? Zkušenosti ukazují, že průměrné ceny hrubé stavby v m3 se pohybují kolem 6.500 Kč za m3 obestavěného prostoru bez DPH.

Na hrubé stavbě se však nevyplatí šetřit. Jedná se totiž o základy domu, které musí být pevné a v budoucnu se k nim bude kvůli případným opravám jen těžko dostávat.

Je dobré si uvědomit, že už ve fázi prací na hrubé stavbě je potřeba mít vyřešené základní otázky, jako jsou rozvody elektřiny a topení nebo typ vytápění domu.

Cena hrubé stavby představuje třetinu až polovinu celkové ceny stavby.

Hrubá stavba zděného domu – cena

Hrubá stavba zděného domu by měla obsahovat následující práce a položky:

  • zaměření nebo vytýčení stavby, terénní, zemní a výkopové práce
  • přípojky inženýrských sítí, vodorovné rozvody v základech
  • základová deska, případně pásy nebo sklep
  • hydroizolace základů
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce
  • vnitřní zdivo
  • střešní konstrukce a krytina
  • zateplení vodorovných a svislých konstrukcí
  • výplně stavebních otvorů (okna, dveře)

A jaká je cena hrubé stavby zděného domu? Cena hrubé stavby zděného domu je velmi relativní pojem, záleží na mnoha hlediscích (náročnost stavby, podsklepení, terén, geologické podmínky, lokalita, použité materiály aj.).

Konkrétní cenu hrubé stavby zděného domu tedy není možné určit. Obecně se dá říci, že u jednodušších staveb tato částka začíná na 10 000 Kč za m2. Členitější stavby se pak pohybují kolem 15 – 20 000 Kč za m2. Není však výjimkou i cena kolem 30 000 Kč za m2.

Stavba rodinného domu – kolik stojí postavit dům?

Otázka, kolik stojí postavit dům, je podobná jako otázka, kolik stojí nové auto? Ceny se mohou se lišit opravdu diametrálně. Cena stavby domu se obecně odhaduje jen velice těžko. Cenu stavby totiž ovlivňuje mnoho faktorů.

Při výpočtu ceny stavby se nejčastěji využívá následující výpočet: obestavěný metr krychlový prostoru krát 5 500 Kč. Částka 5 500 Kč je ovšem jen hrubý průměrný odhad běžných typických staveb bez specifikace použitého materiálu nebo vybavení domu.

Pokud je budoucí vlastník domu náročnější, měl by počítat s výrazně vyšší cenou stavby za m3, třeba až 8 000 Kč.

Cena rodinného domu za m2, cena stavby za m2 2022

Někoho nezajímá, kolik stojí dům celkově, a spíše chce znát cenu rodinného domu za m2. Cena stavby rodinného domu se dnes pohybuje asi od 18 000 do 35 000 Kč za m2 užitné plochy nezařízeného domu. Záleží především na energetickém standardu a náročnosti.

V roce 2021 byla průměrná cena stavby na klíč 32 000 Kč za m2 užitné plochy domu.

Ceny stavebních materiálů a prací však neustále rostou, proto je třeba počítat s tím, že cena stavby za m2 ve 2022 se bude blížit spíše k horní hranici, tj. 35 000 Kč za m2. Nehledě na to, že se může prodloužit dodací doba matriálů.

Stavba domu svépomocí nebo na klíč?

Lidé si často myslí, že cena stavby domu svépomocí je levnější, než cena stavby domu na klíč. Na první pohled to tak může vypadat, ovšem někdy se naopak stavba domu svépomocí nepříjemně prodraží.

Záleží totiž na zkušenostech a zručnosti toho, kdo se chce do stavby domu svépomocí pustit. A to ani nemluvě o tom, jak je to náročné časově.

Naopak pokud se člověk rozhodne pro stavbu domu na klíč a vybere správnou stavební firmu s desítkami let zkušeností, nejen, že může očekávat kvalitní výsledek, navíc bude mít na celou stavbu záruku

Kromě toho ušetří spoustu času i trápení. Osvědčená firma všechno ohlídá a pomůže naplánovat každý detail. Cena stavby na klíč je sice vyšší, ovšem lidem bez zkušeností ve stavebnictví je jednoznačně vyplatí.

Stavba domu na klíč – cena

Obecně se dá říci, že podle současných průzkumů se cena stavby domu na klíč pohybuje v rozmezí 1 800 000 až 3 500 000 Kč, a to za dům s obytnou plochou kolem 100 m2.

Někteří stavitelé uvádějí cenu stavby domu na klíč takto: 15 až 21 tisíc korun za m2 za patrový dům a 18 až 24 tisíc korun za m2 za bungalov.

Ceny stavby domu na klíč se velmi liší. Závisí na umístění domu, velikosti a půdorysu domu a kvalitě zvolených povrchových úprav a použitých materiálů. Navíc je třeba počítat s tím, že ceny materiálů v posledním roce prudce rostou.

Stavba domu svépomocí – cena

Ceny stavby domu svépomocí vycházejí z přibližného odhadu, kdy cena stavby rodinného domu svépomocí tvoří 60 % z ceny stavby domu na klíč. Tento odhad ovšem nezahrnuje projekt stavby domu, napojení domu na inženýrské sítě, zahradní úpravy, nadstandardní materiály aj.

Cenu stavby domu svépomocí tak lze určit jen velmi orientačně. Konečná cena pak bude záviset na specifických požadavcích, zvolených materiálech a také na tom, jaká práce si dokáže stavitel udělat sám a na jaké bude muset využít subdodavatele.

Statistiky uvádí, že v Česku se stavba rodinného domu průměrně pohybuje kolem 3,2 milionů korun, přičemž většina majitelů za dům utratí mezi 2,4 až 4,3 milionů korun.

TIP: Jak právně řešit řemeslníky na stavbě? Odpovědí je smlouva o dílo.

Stavební kalkulačka – kalkulačka ceny nemovitosti

Ceny materiálu a prací se neustále mění a rok od roku rostou. Pro laika může být velmi obtížné, odhadnout cenu stavby domu, pokud se nechce rovnou obracet na architekta.

Existuje ovšem jednoduchý nástroj, který práci značně ulehčí. Je jím stavební kalkulačka. Díky ní člověk získá orientační výpočet k rychlému odhadu množství potřebného materiálu a pořizovacích cen.

Samozřejmě člověk nikdy nebude vědět úplně přesně, kolik ho bude stavba domu stát, protože se v průběhu stavby může vyskytnout mnoho faktorů, které výslednou cenu ovlivní. Nicméně pro základní orientaci je stavební kalkulačka naprosto dostačující.

Kalkulačka ceny nemovitosti je volně dostupná na internetu. Zadává se do ní užitná plocha plánovaného domu a zda majitel preferuje pouze hrubou stavbu, nebo kompletní dům na klíč. Vypočítaná cena stavby je orientační.

Rozpočet stavby – kalkulačka

Rozpočet stavby je soupis prací (montážních, zemních, inženýrských, služeb aj.) a dodávek materiálů a technologických zařízení, potřebných pro provedení stavby domu. Zhotovuje se pro odhadnutí celkových nákladů na stavbu domu.

Vychází se především z projektu stavby. Spousta firem, které dodávají stavby na klíč, má na svých webových stránkách kalkulačku rozpočtu stavby, díky níž člověk získá představu, kolik jeho vysněný dům bude stát. 

Kalkulačky rozpočtu stavby jsou zadarmo. Většinou nevyžadují vyplňování údajů o zájemci, konstrukcích nebo materiálech. Výsledek je samozřejmě zjednodušený, avšak pro základní orientaci dostačující.

Cena rekonstrukce okálu

Kdo nemá dostatek financí na nový dům nebo se zkrátka stěhovat nechce, přistoupí k rekonstrukci domu. Jejím cílem je využít toho, co nabízí stávající dům, a modernizovat ho.

Okál je montovaná dřevostavba, proto je rekonstrukce okálu o trochu jednodušší, než rekonstrukce zděného rodinného domu. Záleží ovšem, do jak velké rekonstrukce se chce člověk pustit.

Jestli chce změnu od základu a bude posouvat příčky, opravovat omítky, dělat zateplení, měnit okna či dokonce bude chtít dodatečnou montáž podkroví, nebo bude jen měnit staré vybavení bytu, obklady apod.

Změna dispozice sebou pochopitelně nese vyšší náklady, protože je třeba upravit i elektrické rozvody, podlahu a opravit omítky.

Každá rekonstrukce okálu bude jiná, proto lze jen velmi těžko odhadnout cenu rekonstrukce okálu.

Obecně se uvádí, že pokud chce někdo rekonstruovat starý dům v plném rozsahu, pak předpokládaná cena rekonstrukce okálu bude zhruba ve výši 75 % ceny nového domu.

Jaká je cena pasivního domu?

Pasivní dům je stavba, která splňuje přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Má velmi kvalitní zateplení, větrání s rekuperací tepla a ekologické zdroje energie. Pasivní dům potřebuje vytápět jen cca 15 až 20 dní ročně. To samozřejmě vede k velkým úsporám financí

Kdo by netoužil po tom, platit za náklady domu co nejméně? Ovšem je cena pasivního domu levnější nebo dražší, než cena „normálního“ domu? A kdy se investice díky levnému vytápění vrátí?

Pasivní dům využívá nové technologie, proto je jasné, že cena pasivního domu musí být vyšší, než cena energeticky „neúsporného“ domu. Aby pasivní dům spotřebovával minimum energie, je potřeba ho zaizolovat a instalovat systém řízeného větrání. Tyto položky cenu pasivního domu prodraží.

Na druhou stranu podle statistik pasivní dům potřebuje 15 kWh/m2 ročně, nízkoenergetický dům 50 kWh/m2 ročně a dům s téměř nulovou potřebou energie 30–45 kWh/m2 ročně.

A jak je to tedy s cenou pasivního domu? Současné studie uvádějí, že při srovnatelném projektu a realizaci je počáteční investice do pasivního domu vyšší o cca patnáct procent. Vrátí se ovšem už po sedmi až patnácti letech.

Pokud tedy cena stavby „normálního“ domu bude 3 miliony korun, pak cena pasivního domu bude zhruba 3,45 milionů korun. Je to však pouze orientační cena. U pasivních domů vždy záleží na použitých technologiích.

Jaká je cena novostavby?

S cenou novostavby je to stejné jako s jakoukoliv jinou stavbou. Cena novostavby se odvíjí od objemu stavby, složitosti stavby i parcely i od ceny použitých materiálů.

U standardního rodinného domu s obvyklou konstrukční výškou podlaží 3 m je cena základního standardu novostavby řádově 25 000 Kč/m2.

Hrubá podlažní plocha (tj. včetně zdí) středně velkého domu je přibližně 150 m². Cena novostavby se dá tedy odhadnout na 3,75 milionů korun, a to pouze stavebních nákladů. K tomu je nutné připočítat ceny projekčních prací, které tvoří zhruba 10% ze stavebních nákladů.

Lze tedy odhadnout, že celková cena novostavby o velikosti 150 m² bude stát kolem 4,5 mil. Kč.

Výpočet schodiště – kalkulačka

Kdo už má stavbu domu za sebou, může začít řešit detaily jakou jsou obklady koupelny, kuchyňská linka nebo vybavení. Kdo má patrový dům, musí nejprve řešit schodiště.

Každý majitel má na schodiště pochopitelně jiné požadavky a také prostor. Může být schodiště jednoramenné, dvouramenné, točité, přímé, obloukové a mnoho jiných. Lišit se také budou v použitých materiálech. Proto i ceny schodišť budou velmi různé.

Kalkulačka výpočtu schodiště pomůže majiteli domu s výběrem typu schodiště, počtem stupňů a také mu ukáže orientační cenu.

Je dostupná online a u jednoramenného schodiště se do kalkulačky výpočtu schodiště zadává konstrukční výška podlaží a výška stupně schodu.

Čím větší je zadaná výška stupně, tím bude schodiště strmější, schodnice kratší a počet stupňů nižší. Výsledek výpočtu schodiště je zaokrouhlen na celé stupně

Následně se ověřuje sklon schodiště, který by měl být v domě maximálně 35°.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang