Topné oleje: levné vytápění v domácnosti

V domácnostech se dá topit různými způsoby. Některé jsou běžné, jiné využívá jen menší procento lidí. A co topit topnými oleji? I to je možnost levného vytápění v domácnosti.

Topné oleje jsou zdrojem tepla pro vytápění. Dalšími zdroji mohou být elektřina, zemní plyn, uhlí, koks, propan, dálkové teplo, dřevo, brikety, pelety, nebo tepelné čerpadlo.

Topný olej představuje souhrnný název pro rozmanité ropné frakce. Dělí se do několika podskupin, především podle těkavosti a viskozity. Topný olej nebo petrolej je kapalný produkt získaný destilací ropy jako vedlejší produkt ropy. Je to podobné jako nafta, ovšem existují rozdíly v chemickém složení, ačkoliv vlastnosti zůstávají stejné.

Jak se vyrábí topný olej? Topný olej se vyrábí z ropy. Procesem zahřívání ropy na vysoké teploty ve frakcionační koloně lze vyrobit mnoho paliv. Topný olej kondenzuje kolem 250 °C a 350 °C.

Výhodou topného oleje je, že je levnější než propan. V porovnání se zemním plynem je však dražší. Topné oleje jsou díky distribučním skladům mající hustou síť dostupnou v celé České republice snadno dostupné.

Topné oleje měly velký význam v dřívějších letech. Nyní jejich význam klesá, což souvisí s rozvojem plynofikace. Své využití však stále mají a mnohé domácnosti na ně nedají dopustit. Především díky efektivnímu vytápění. Topný olej hoří o 300 stupňů více než zemní plyn. To znamená, že topný systém je výkonnější a účinnější než některé z nejlepších alternativ, jako je zemní plyn a elektřina.

Topné oleje se v České republice vyrábí ve třech rafinériích – Kralupy nad Vltavou, Litvínov a Pardubice.

Dělení topných olejů

Topné oleje podle jejich vlastností je možné dělit do několika skupin. Jsou jimi:

  • lehké topné oleje: Získávají se destilací ropy. Vyznačuje se nižší viskozitou a obsahuje také barvivo a značkovací látky, které je odlišují od motorové nafty.
  • extralehké topné oleje: Jedná se o středněvroucí směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací z ropy. Bod varu je v rozmezí 150 až 370 °C. Má nižší viskozitu než lehké oleje a rovněž obsahují barvivo a značkovací látky. Vyrábí se mísením vhodných středních ropných frakcí. Extralehké topné leje se hodí pro použití v prostředí s vysokými nároky na ekologii. Využívají se i na topení v domácnostech. V rodinných domech je možné jejich spalování v lokálních topidlech i v kotlích určených pro ústřední vytápění.
  • těžké topné oleje: Tvoří je směs vyšších uhlovodíků. I těžký topný olej se získává destilací z ropy. Často v sobě má přísady na snížení bodu tuhnutí. Je hustý a používá se hlavně na průmyslové vytápění.
  • topné oleje na bázi odpadních olejů: Jde o topné oleje získané regenerací odpadních olejů. Musí být v souladu s vyhláškou, která stanovuje, jaké oleje je možné použít k přepracování na topné oleje, ze kterých lze vyrobit teplo. Nesmí obsahovat více než 10 mg/kg polychlorovaných aromatických uhlovodíků.

Možnosti vytápění topnými oleji se většinou využívá v místech, kde není přípojka na zemní plyn.

Vytápění topnými oleji

A jak začít s vytápěním olejem? Rozhodne-li se domácnost pro tento způsob, je dobré oslovit odbornou firmu, která do místnosti k tomu určené (sklep, kotelna) nainstaluje kotel, zásobník pro ohřev teplé vody, komín a nádrž pro uložení oleje.

dostupnost topného oleje se není třeba obávat. Speciální firma v cisterně přiveze olej až do domu. Topný olej zajišťuje domácnostem více firem.

Topný olej se uskladňuje v různých nádržích v domě, nejčastěji ve slepě, v garáži či v kotelně. Nádrže musejí splňovat určité podmínky. Oblíbené jsou plastové dvouplášťové nádrže s různou kapacitou. Většinou jsou využívané nádrže s kapacitou od 700 do 1 500 litrů.

Přemístění topného oleje z cisterny do nádrže provede pověřený pracovník, takže se není třeba bát, že by tento úkol byl technicky náročný. Povinností zákazníka je zajistit přístupovou cestu.

Není nutné topit jen topným olejem. Rozšířenou možností je také vytápění olejem v kombinaci s obnovitelnými zdroji energieCena topných olejů je různá. Je třeba si uvědomit, že kromě komodity cenu ovlivňuje ještě vzdálenost od distribučního skladu, objem dodávky, možnost spojení se spotřebiteli v okolí, daně, ale i různé slevové akce a věrnostní programy.

Kotel na topné oleje

Základem pro vytápění olejem je pořídit si tepelnou techniku, především kvalitní kotel. Existují dvě možnosti:

Olejové nízkoteplotní kotle: Fungují v závislosti na venkovní teplotě. Čím je nižší venkovní teplota, tím na vyšší teplotu je topná voda ohřívaná. Je to energeticky úsporný systém.

Olejové kondenzační kotle: Využívají navíc teplo ve spalinách, které odcházejí komínem. Právě toto teplo u nízkoteplotního kotle využívané není. Kondenzační kotle jsou tedy ještě úspornější. Jejich pořizovací cena je vyšší, ale časem se vyplatí.

Výhody vytápění topnými oleji

Výhodou je, že topným olejem lze topit tam, kde není dostupný zemní plyn, i v místech chráněných krajinných oblastech. Topný olej totiž není výbušný a topení jím je komfortní.

Mezi další výhody topných olejů patří vysoká výhřevnost, zachování stabilní kvality, možnost dlouhodobého uskladnění, ekologičnost (nevzniká žádný popel), komfort (dodávka oleje až do domu, i automatické fungování bez nutnosti obsluhy).

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang