Tepelné čerpadlo – jak ušetřit

tepelne cerpadlo

Na přírodní zdroje energií stát poskytuje dotace. Lidé tak proto častěji vsází na obnovitelné zdroje, které jim mohou ušetřit nemalé množství finančních prostředků. Jednou z oblíbených variant je tepelného čerpadlo, v rámci něhož lze vybírat mezi třemi zcela rozdílnými typy.

Na zimu je třeba se připravit. Čerpat energii lze různými způsoby – ze vzduchu, vody nebo i půdy. Na základě poměrně známého fyzikálního jevu lze vytápět libovolně velikou nemovitost, zajistit automatizovaný ohřev vody nebo dům jednoduše klimatizovat.

Jednou z modernějších variant, které volí hlavně majitelé novostaveb, jsou tepelná čerpadla. Primárně se řadí mezi nákladnější zdroje energie, jejich návratnost je však vlivem značných úspor poměrně rychlá. Jde o zařízení skládající se hned z několika prvků tvořících funkční a energeticky přínosný celek.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Samotný princip tepelných čerpadel vychází z obráceného provozu klasických lednic. Součástí vedení je speciální chladivo, které je ve své podstatě nositelem či hlavním zprostředkovatelem samotného tepla. Mezi základní součásti tepelného čerpadla patří bezpochyby výparník, expanzní ventil, kondenzátor a kompresor.

Čtyři důležité prvky, s nimiž dochází k produkci tepla v požadovaných podobách. Získávání nízko-potencionálního tepla, které můžete obdržet ze země, vody a vzduchu.

Jaké jsou druhy tepelných čerpadel?

Před výběrem jakéhokoliv tepelného čerpadla by lidé měli nejprve kontaktovat správného odborníka na tento segment, jenž za daných podmínek navrhne adekvátní řešení. To bude závislé na prostředí, stavu nemovitosti a řadě ostatních faktorů.

Z konstrukčního pohledu lze volit mezi třemi nejčastějšími variantami provedení.

  • tepelné čerpadlo vzduch – voda
  • tepelné čerpadlo země – voda
  • tepelné čerpadlo voda – voda

Jaké jsou přednosti a negativa těchto variant?

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Pravděpodobně finančně nejméně náročnou možností vyhotovení je tepelné čerpadlo vzduch – voda, která vychází z klasické klimatizace. Jde tedy o využívání proudícího vzduchu z venkovního prostředí.

Mezi klady této varianty se řadí bezpochyby snadná instalace a celoroční provoz, který může být do značné míry omezen hlavně v zimním období. Z tohoto pohledu lze proto narazit na jednu zásadní nevýhodu, kterou je závislost celkového výkonu na venkovní teplotě vzduchu.

Tepelné čerpadlo země – voda

Tento systém provedení je trochu náročnější z hlediska pořízení všech částí zařízení, a také stavebních úprav. Součástí funkčního systému totiž musí být zemní kolektor, který je uložen buď vertikálně, nebo horizontálně.

Lidé musí tak počítat s větším venkovním prostorem pro instalaci jednotlivých prvků, a také s vyššími pořizovacími náklady. Odměnou však bude stálý výkon tepelného čerpadla za všech povětrnostních podmínek.

Tepelné čerpadlo voda – voda

Třetí nejčastější variantu představuje taktéž poměrně technicky náročné řešení, které je závislé hlavně na podzemních vodách. K výsledné realizaci jsou potřeba dvě studny – vsakovací a sací. Z tohoto pohledu do značné míry plynou i vyšší nároky na údržbu. Opakem je nižší pořizovací cena, a hlavně stálý výkon tepelného čerpadla.

Každého, kdo uvažuje o pořízení tepelného čerpadla libovolného typu, jistě zajímá, jak vysoké jsou nejenom pořizovací náklady průměrného tepelného čerpadla, a také návratnost těchto nemalých investic. Pakliže lidé budou uvažovat o variantě, s níž budou moci ohřívat i užitkovou vodu, musí počítat s investicí započínající na hranici 230 000 Kč a výše dle zvoleného typu.

Tepelné čerpadlo versus vytápění plynem

Topná sezóna může být velmi drahá, proto je důležité vybrat si ten nejlepší zdroj vytápění. Oproti nejčastějšímu zdroji vytápění, kterým je plyn, dochází k poklesu nákladů alespoň o 50 %. Lze tak velice snadno dojít k výpočtu ročních úspor.

Poté již nezbývá, než porovnat náklady s celkovou úsporou a velice rychle zjistíte přibližnou návratnost tepelného čerpadla. V průměru se však tato doba pohybuje mezi třemi až sedmi lety, v závislosti na provedení a velikosti nemovitosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang