Přípojka plynu – zkušenosti

Přípojka plynu je místem, které technicky řeší trvalé připojení daného odběrného místa s plynovodem. Jde tedy o část potrubí umožňující přívod zemního plynu ke konečnému odběrateli.

Plynovodní přípojky jsou upravené vyhláškou o technických požadavcích na stavby. Na její výrobu musí být použitý materiál odpovídající účelu použití, danému provoznímu přetlaku i druhu rozváděného média. Jsou stanovené i další náležitosti.

Pokud se v předpisech nevyznáte a nechcete je studovat, nechte si přípojku na plynu včetně projektové dokumentace připravit na klíč. Bude odpovídat přesně vaším nárokům.

Rozlišujeme přípojky plynu středotlaké či nízkotlaké. Přípojky plynu zřizuje zpravidla dodavatel plynu a platí ji ten, v jehož prospěch je přípojka zřizovaná, tedy většinou majitel uvedené domácnosti nebo firmy.

Jste-li vlastníkem plynovodní přípojky, musíte také zajišťovat revize, kontroly a případné opravy přípojky.

Přípojka plynu je zpravidla vyrobená z oceli a mají antikorozní ochranu. Setkáte se však i s plastovými přípojkami. Cena přípojky plynu se pohybuje kolem 20 000 Kč.

Žádost o přípojku plynu: Shrnutí

Budete-li chtít s žádostí o přípojku plynu oslovit firmu (musí jít o autorizovaného projektanta), připravte si projektovou dokumentaci, stavební povolení, smlouvu o připojení k distribuční soustavě, vyjádření distributora o existenci plynárenského zařízení a jeho vyjádření k projektové dokumentaci a odsouhlasení.

Připojení plynu

Pokud chcete nechat do objektu teprve zapojit plyn, je třeba žádat o připojení k distribuční soustavě a až na základě stavebního povolení vám může kvalifikovaná firma realizovat přípojku plynu. Hned na to se provede revize a tlaková zkouška připojení plynu. Připojení plynu se zpravidla realizuje na veřejný rozvod plynu.

Jak na převod plynu

Pokud již odběrné místo plynu existuje a je třeba provést jen převod plynu na jiného zákazníka, je to už jen velmi jednoduchý administrativní krok. Stačí podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Žádost bude posouzená a nebude-li tomu nic bránit, uzavře s vámi distributor smlouvu.

Nový odběratel začne platit plyn a bývalý nájemník či majitel nemovitosti dostane závěrečné vyúčtování. Zaplacením končí jeho závazky vůči distributorovi zemního plynu.

V případě, že odběrné místo rušíte (nikdo již na dané adrese plyn odebírat nebude), je nutné provést zaplombování (demontáž plynoměru). Nejdříve ukončíte smlouvu u dodavatele plynu a poté vám bude smlouva vypovězená. Rušíte-li odběrné místo po někom, kdo umřel, dokládáte tuto skutečnost kopií úmrtního listu odběratele.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang