Distributor plynu

Distributor plynu je společnost, která se zabývá distribucí zemního plynu z předávacích míst přepravní soustavy či podzemních zásobníků prostřednictvím distribuční soustavy ke konečnému spotřebiteli. Od roku 2007 byly v České republice rozděleny velké plynárenské společnosti na obchodní a distribuční část a obchod s plynem byl plně liberalizován.

Liberalizací trhu s plynem došlo k rozdělení společností na distributory a dodavatele, přičemž distrubutor vlastní rozvodnou síť a stará se pouze o přepravu plynu, oproti tomu dodavatel s plynem obchoduje a uzavírá smlouvy s jednotlivými klienty. 

Distributoři plynu

Distributoři plynu jsou zodpovědní za dodávky zemního plynu domácnostem, komerčním a průmyslovým zákazníkům. Současně poskytují širokou škálu služeb, které pomáhají udržovat hladký chod energetické sítě a zajišťují zákazníkům přístup ke spolehlivé a bezpečné energii. 

Distributoři plynu obvykle získávají zemní plyn z různých zdrojů, jako jsou zásobníky, vrty zemního plynu a zvláštní smlouvy s dodavateli. Distributoři pak odpovídají za dodávku plynu ze zdroje do odběrných míst, jako jsou obytné domy nebo podniky, a v případě potřeby do zásobníků. 

Při přepravě plynu mohou distributoři potřebovat několik různých zařízení ke stlačování a monitorování úrovně tlaku plynu, jako jsou kompresory, regulační ventily a regulátory, a ke kontrole vedení a integrity systému. Kromě toho distributoři vyměňují a opravují potrubí. .

Provoz distribučních soustav, obsahujících jak vysokotlaké, tak středotlaké a nízkotlaké rozvody plynu, se financuje prostřednictvím regulované složky ceny za dodávku zemního plynu. Tyto ceny na jednotlivých distribučních oblastech každoročně určuje Energetický regulační úřad.

Mezi základní distributory plynu v České republice patří: 

  • GasNet
  • EG.D
  • Pražská plynárenská Distrubuce

Stejně jako v energetice, bylo území České republiky dříve rozděleno podle původních osmi krajů, kde každý z nich měl vlastní plynárenskou společnost. Kraje zanikly na počátku devadesátých let minulého století a do jednotlivých plynárenských společností vstupovali zahraniční partneři.

Plynovody v České republice mají délku přibližně 400 km a zemní plyn se v nich přepravuje pod provozním tlakem až 10 MPa. 

GasNet

GasNet je český distributor plynu, který má na starosti severní a jižní Moravu, západní, východní, severní a střední Čechy. Jedná se o největší distribuční plynárenskou společnost, která zajišťuje distribuci plynu ve všech regionech České republiky, kromě jižních Čech a Prahy. 

GasNet je tvořena dvěma společnostmi, a to GasNet s.r.o, která vlastní a provozuje distribuční síť plynu, a GasNet Služby s.r.o., která servisuje síť plynovodů a stará se o její každodenní chod. Původně byla společnost GasNet součástí Innogy, od které se oddělila v roce 2020. 

EG.D

EG.D a.s., dříve E.ON Distribuce a.s., je přední světová energetická společnost se sídlem v Essenu, která se pyšní silným postavením na evropském trhu. 

Firma EG.D vznikla v roce 2000 a to sloučením dvou německých energetických firem VEBA a VIAG, přičemž se jedná o třetího největšího dodavatele energií v České republice. 

EG.D a.s. se primárně soustředí na výrobu, distribuci a prodej elektřiny, také však prodává  a distribuuje zemní plyn. Kromě Česka působí EG.D nejvíce v Německu, Velké Británii, Švédsku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku. 

EG.D a.s. zajišťuje distribuci plynu v jižních Čechách, které jsou rozděleny do sedmi distribučních okruhů. 

EG.D. a.s. zároveň plyn dodává přímo k zákazníkovi a řadí se tak mezi největší dodavatele plynu v České republice. 

Pražská plynárenská

Pražská plynárenská a.s. je česká společnost sídlící v Praze, která se zabývá dodáváním a distribucí jak elektřiny, tak plynu. 

Pražská plynárenská a.s. vznikla v roce 1993 a jejím vlastníkem je hlavní město Praha. Jedná se o třetí největší společnost mezi dodavateli plynu v České republice. 

Zemní plyn

Zemní plyn je bohatý přírodní zdroj, který se nachází pod zemí v mnoha částech světa. Jako fosilní palivo je čistým zdrojem energie, který vypouští méně škodlivin než tradiční paliva, jako je uhlí nebo ropa. V posledních letech se zemní plyn stává stále populárnějším díky své cenové výhodnosti, dostupnosti a ekologickým přínosům. 

Zemní plyn je vhodným zdrojem energie pro domácnosti, komerční a průmyslové zákazníky. Používá se k vytápění prostor a vody, vaření a průmyslovým procesům a vyrábí se z něj elektřina. Miliony lidé si nechávají dodávat zemní plyn potrubím přímo do svých domovů, obvykle za nižší cenu než elektřinu. 

Používání zemního plynu namísto jiných fosilních paliv produkuje podstatně méně emisí uhlíku, což vedlo k větší oblibě zemního plynu mezi výrobci energie. Díky nedávným reformám v tomto odvětví se zemní plyn stává také stále důležitějším tranzitním palivem

Zemní plyn se vyrábí v mnoha různých formách – včetně zkapalněného zemního plynu (LNG) a stlačeného zemního plynu (CNG) – a používá se k pohonu vozidel. Vozidla na zemní plyn jsou často levnější na pořízení a provoz než tradiční vozidla poháněná benzínem a vypouštějí až o 25 % méně emisí než vozidla poháněná benzínem. 

Je důležité si uvědomit, že zemní plyn je hořlavé palivo a je třeba s ním zacházet opatrně. Potrubí, skladovací nádrže a zařízení musí být pravidelně kontrolovány a udržovány, aby se předešlo nehodám a zajistila se bezpečnost. Kromě toho je zemní plyn omezeným zdrojem, a proto je důležité zajistit, aby byl využíván zodpovědně.

Výhody topení na plyn

Plynové vytápění je jedním z nejoblíbenějších a nejúčinnějších způsobů vytápění domácností na současném trhu. Zemní plyn je v porovnání s jinými palivy, jako jsou tuhá paliva nebo elektřina, cenově dostupný a při jeho spalování vzniká mnohem méně oxidu uhličitého a dalších emisí. Vytápění plynem je tak jednou z nejekologičtějších možností vytápění vůbec. 

Další výhodou topení plynem je, že se vytápění snadno instaluje, udržuje a provozuje a nevyžaduje žádné další palivo pro skladování nebo dodávku. Zemní plyn je do domů dodáván stávajícím potrubím a je nutné mít plyn pouze přivedený do místa bydliště a zřízenou přípojku

Plynové vytápění je také velmi energeticky účinné. Plynové kotle pracují obvykle s vyšším příkonem a nižším výkonem, což směřuje více tepla k regulaci teploty vzduchu v interiéru, místo aby teplo unikalo ventilačním systémem. Tento typ vytápění je také schopen cyklického zapínání a vypínání za účelem udržení požadované teploty v místnosti, což dále snižuje spotřebu energie.

Z těchto důvodů je plynové vytápění pro majitele domů a bytů velmi atraktivní a cenově výhodnou variantou vytápění. 

Nevýhody topení na plyn

Jednou z hlavních nevýhod vytápění plynem je, že cena zemního plynu není vždy stabilní a v čase kolísá. To se může stát problémem pro majitele domů, kteří mají pevný rozpočet, protože mohou mít problémy s placením nezbytných účtů za vytápění. 

Navíc může způsobit zvýšení míry inflace pro ty, kteří se na tento způsob vytápění spoléhají v zimních měsících a žijí v chladnějším podnebí. V některých případech je obecně levnější zapnout nebo vypnout topení v závislosti na venkovní teplotě. Této úrovně regulace je obtížnější dosáhnout při použití plynového topného systému, protože je závislý na termostatech.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang