Co vědět o topení plynem?

Plyn je obecně považován za efektivní zdroj energie pro vytápění. Tepelná účinnost plynu je velmi vysoká. To znamená, že spotřebuje méně energie, aby bylo dosaženo stejného výsledku jako u jiných palivových zdrojů. Co vědět o topení plynem?

Topení plynem je (nejen) u nás stále více oblíbené. Vytápění plynem je možné zajistit všude, kde je zavedený plyn.

Kdo přemýšlí o vytápění plynem tam, kde plyn není zavedený (třeba na chatě či chalupě), má možnost vytápění propan-butanem, který se prodává v bombách různých velikostí. Ovšem toto řešení je už dražší.

V porovnání s jinými typy vytápění je plyn také čistší. Když se spaluje, produkuje méně skleníkových plynů než jiné palivové zdroje, což je dobré pro životní prostředí.

Výhody topení plynem

Topení plynem představuje jednu z nejefektivnějších a nejžádanějších možností pro vytápění domu či bytu. Důvodem, proč se topení plynem stává stále populárnější, je pohodlí, které plynové topení poskytuje.

Nejedná se pouze o to, že plynové topení vyžaduje méně údržby než jiné druhy topení, nýbrž také o to, že je to pohodlnější a rychlejší. Kromě úspor a pohodlí může být topení plynem také velmi efektivní.

Plynová topidla jsou navržena tak, aby využívala jako nejúčinnější palivo. To znamená, že teplo, které produkují, je mnohem účinnější než jiné druhy paliva, což vede k úspoře energie.

V neposlední řadě je důležité zmínit, že plynové topení je šetrné k životnímu prostředí, protože plyn neprodukuje škodlivé emise.

Výhody topení zemním plynem lze shrnout následovně:

 • vysoká výhřevnost – zemní plyn má vyšší energetický obsah než tuhá paliva,
 • ekonomická výhodnost – souvisí s předchozí vlastností i s tím, že při topení plynem není potřeba mít sklep či jiné prostory na uskladnění tuhého paliva,
 • ekologické spalování – spalováním zemního plynu vzniká minimální množství zplodin. Vzhledem k životnímu prostředí je také výhodný zemní plyn tím, že jeho celosvětové zásoby na rozdíl od fosilních paliv neklesají,
 • jednoduchá obsluha – není téměř třeba se o nic starat. Plynové kotle mají možnost automatické regulace. Neuklízí se popel a zařízení se nemusí často čistit.

Plynové kotle

Plynové kotle jsou jednou z nejúčinnějších a nejspolehlivějších způsobů vytápění domácností. Jsou vybaveny moderními technologiemi, které umožňují efektivní a šetrné využívání plynu. Plynové kotle jsou navrženy tak, aby byly maximálně účinné a měly minimální dopad na životní prostředí.

Plynové kotle jsou obvykle poháněny plynem zemním nebo propanem, avšak existují i další druhy plynů, které mohou být použity. Tyto kotle jsou vysoce účinné. Kotle se liší v druhu plynu, který používají, stejně jako ve velikosti a výkonu.

Některé plynové kotle jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám domácností s malým vytápěním, zatímco jiné jsou vytvořeny pro větší domy nebo komerční objekty. Při výběru správného plynového kotle je důležité zjistit, zda se hodí pro velikost a typ domu.

Plynové kotle jsou velmi spolehlivé a obvykle mají dlouhou životnost. Některé moderní modely jsou vybaveny technologií inteligentního vytápění, což umožňuje šetřit energii.

Některé kotle jsou také vybaveny funkcí automatického čištění, aby se zabránilo ucpávání výměníku tepla a udržovalo se optimální výkon. Plynové kotle jsou jednou z nejlepších možností pro vytápění domácností, protože jsou efektivní a cenově dostupné.

Nicméně je důležité mít na paměti, že se musí kontrolovat záruka a pravidelně provádět revizi. To zajistí, že plynový kotel bude bezpečný a spolehlivý po dlouhou dobu.

Jak vybrat plynový kotel

Vybrat plynový kotel pro domácnost je důležité pro zajištění bezpečnosti a úspory nákladů. Při výběru plynového kotle je třeba vzít v úvahu několik faktorů.

Prvním krokem je určit, jaký typ plynového kotle bude pro domácnost nejlepší. Existují dva typy: atmosférické a tlakové. Atmosférické kotle jsou většinou levnější, avšak jsou méně účinné než tlakové kotle. Druhá volba je lepší pro rodiny s vyšší energetickou náročností.

Druhým krokem je určit, jaká výkonnost bude třeba. Nejdůležitější je, aby kotel měl dostatečnou výkonnost pro potřeby domácnosti.

Třetím krokem je výběr kotle s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Existuje mnoho různých značek a typů v různých cenových relacích, takže je důležité, si vybrat ten, který má nejlepší poměr cena/výkon.

Čtvrtým krokem je vybrat si kotel s nejlepšími energetickými účinky. Je důležité, aby byl kotel co nejúčinnější, aby člověk ušetřil peníze na účtech za energii.

Posledním krokem je kontrola bezpečnostního certifikátu. Před nákupem plynového kotle je třeba se ujistit, že kotel je vybaven bezpečnostními certifikáty, které zaručují, že je bezpečný a spolehlivý.

K tomu, aby byl kotel účinný, je nutné, aby byl správně nainstalován. Prodejce plynových kotlů zpravidla zjišťuje i jejich montáž a napojení na otopný systém.

Před koupí plynového kotle by měl člověk navštívit několik obchodů, aby si porovnal jejich ceny a funkčnost. Většina obchodů má odborníky, kteří poradí, jaký typ kotle je nejvhodnější a jaká je jeho účinnosti.

Druhy plynových kotlů

Plynové kotle se nejčastěji dělí na nástěnné a stacionární. Jak už název napovídá, liší se především svým umístěním.

Nástěnný plynový kotel

Nástěnný plynový kotel se zavěšuje na konzoly upevněnou ve zdivu. Jejich hlavní výhodou je nenáročnost na prostor. Lze si pořídit i závěsný plynový kotel s průtokovým ohřívačem teplé užitkové vody.

Jednotlivá zařízení dostupná na trhu se liší výkonem, rozměry, způsobem zapalování plamene, vybaveností atd.

Nástěnné plynové kotle se ještě dále dělí na závěsné plynové kotle pro vytápění, kombinované s průtokovým ohřívačem vody či se zabudovaným zásobníkem teplé vody. Dělit je lze i podle způsobu odvádění zplodin – do komína či přes zeď.

Stacionární plynový kotel

Stacionární plynové kotle se umisťují na podlahu kotelny či jiné místnosti. Lze s nimi vytápět samotížným způsobem, tj. bez čerpadla. Vytopí případně i více bytů.

Rozlišují se stacionární plynové kotle pro vytápění, pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v externím či integrovaných zásobníku a pro vytápění a ohřev užitkové vody s průtokovým ohřevem.

Hlavními výhodami stacionárních kotlů na plyn je jejich dlouhá životnost a komfort obsluhy. Mají však vyšší pořizovací cenu.

Další dělení plynových kotlů

Kromě toho, že plynové kotle se dělí na nástěnné a stacionární, dělí se také na:

 • klasické (teplovodní) – mají nižší pořizovací cenu, avšak spotřebují více energie. Proto jsou z dlouhodobého hlediska méně výhodné, zvlášť při zvyšujících se cenách energií. Využití mají především ve starších domech, ve kterých by bylo možné zavedení kondenzačního kotle jen po složitých stavebních úpravách.
 • kondenzační – jde o moderní zařízení, která jsou spolehlivá a bezúdržbová. Kondenzační plynové kotle se zásobníkem zajišťují i ohřev užitkové vody. Lze je napojit na radiátorový systém. Kondenzační zařízení využívají i vodních par (latentní teplo), které jsou u klasických kotlů bez využití.

Kondenzační kotle vytváří teplo z hořícího plynu za využití kondenzace spalin. Spaliny jsou ohřívány na vysokou teplotu, která je potom přiváděna do vody. Tím je dosaženo vyššího výkonu a snížení spotřeby energie. Kondenzační kotle jsou obvykle dražší.

Revize plynových kotlů

Kdo má plynový kotel, musí zajišťovat jeho pravidelnou revizi, stejně jako u jiných plynových zařízení. Revize a kontroly plynových zařízení jsou dané zákonem a zajišťuje je revizní technik, který musí mít oprávnění od Technické inspekce České republiky.

Revize plynových kotlů má za úkol zajistit bezpečnost a efektivitu provozu. Díky správnému provádění revize lze předejít problémům, jako je zvýšená spotřeba energie, úniky plynu, zhoršená účinnost či dokonce požár.

Při provádění revize se technik zaměří na následující kontrolu:

 • plynového potrubí
 • ventilů, kohoutů a trubek
 • bezpečnostního zařízení
 • účinnosti kotle
 • ventilace

Na základě kontroly dostane majitel revizní zprávu o způsobilosti zařízení k bezpečnému provozu.

Kontrolu plynového zařízení je třeba provádět jednou za rok, provozní revize jednou za tři roky. Kromě provozní revize je ještě výchozí revize a tu je nutné provádět u každého plynového zařízení před tím, než je uvedené do provozu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang