Úspěšný start podnikání – produkt, úřad a peníze

Armáda nezaměstnaných každým dnem roste. Jednou z alternativ, jak se dostat k příjmu je podnikání . Pokud má člověk nápad, chuť a věří si, pak je zde pro něj několik rad odborníků jako rozjet vlastní byznys. Jaké rady to jsou?

Příběhy úspěšných mají různý scénář. Někdy stačí nápad, na nic nehledět a vrhnout se do práce bez plánování a potřebné rozvážnosti. To jsou však ty šťastnější výjimky. Lepší je si cestu živnostníka pečlivě naplánovat a rozmyslet.

1. Uspořádání myšlenky

Je důležité reálně zhodnotit příležitost na trhu. Člověk si musí uvědomit, pro koho je produkt nebo služba určena a jakou reálnou potřebu lidí řeší. Začínající podnikatel si nesmí myslet, že má produkt pro všechny, tudy cesta opravdu nevede.

Je nutné se podívat na to, pro koho primárně je vaše služba určena, komu nejvíce pomůže vyřešit nějaký problém či situaci. Proto je dobré se zaměřit na silné a slabé stránky, které jsou obsažené v marketingovém plánu.

auditorske_sluzby
Nejjednodušším podnikáním je živnost.

Na tuto cílovou skupinu pak zaměřte i komunikaci. Ověřit si proto zájem zákazníků, zda jsou ochotni za daný produkt či služby zaplatit požadovanou cenu. Analýza trhu a analýza konkurence je klíčová.

Jaké přímé i nepřímé služby či produkty již existují, zda produkt přináší pro zákazníka nějakou přidanou hodnotu oproti stávajícím, zda dokáže změnit vnímání lidí na daný produkt a zda změní chování zákazníků.

Sestavit si finanční plán a spočítat si, zda se projekt vyplatí po ekonomické stránce a stanovte výši předpokládaných nákladů je taktéž nezbytné.

2. Cesta na úřady

V první řadě musí podnikatel získat podnikatelské oprávnění, většinou formou živnostenského listu, který získá na živnostenském úřadě. Pro některé dílčí živnosti je třeba mít i vyjádření jiného úřadu nebo si založit firmu, potom je mezi dalšími kroky zápis do obchodního rejstříku.

Další registrační povinnosti jsou závislé na konkrétním typu podnikání. Živnost je nejjednodušší právní forma podnikání, volnou živnost může provozovat kdokoliv, kdo dovršil věk 18 let, je bezúhonný a zcela způsobilý k právním úkonům.

affiliate-marketing-7504973
Před začátkem podnikání je nutné si udělám průzkum trhu a plán.

Živnost je možné vybavit i elektronicky, pokud má člověk občanský průkaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisem, nebo přes externího poradce. Při ohlášení živnosti může uvést svou zdravotní pojišťovnu, živnostenský úřad nahlásí zahájení živnosti, čímž vzniká povinnost platit odvody do zdravotní pojišťovny.

Zároveň může ve formuláři uvést, že žádá i ohlášení podnikatelské činnosti příslušnému správci daně. Za ohlášení na Živnostenský úřad zaplatí jednorázový poplatek 1000 Kč. Proto je dobré si práci vyzkoušet předem. Pokud chce člověk dělat různé zakázky, je možné to vyzkoušet pomocí smlouvy o dílo.

3. Kde vzít peníze

Každý začínající podnikatel by si měl před započetím činnosti spočítat, jaké výdaje budou s jeho podnikáním spojené, a to alespoň na dobu prvních 12 až 18 měsíců. Musí si uvědomit, že do chvíle, než jeho podnikání začne generovat příjmy, bude pravděpodobně svůj projekt financovat z vlastních zdrojů.

Pod vlastními zdroji se rozumí: vlastní úspory, boostrapping (financování svépomocí z jiných než tradičních externích zdrojů), nebo finanční prostředky od rodiny, přátel a bláznů (z anglického “ FFF “ Family, Friends and Fools).

penize
Peníze pro rozjezd vlastního podnikání jsou klíčové.

Další možnost jsou cizí zdroje, ale až ve fázi, kdy už podnikání generuje určité příjmy. Tehdy se může podnikatel obrátit na soukromé investory, zda fondy rizikového kapitálu. Obě tyto skupiny investorů investují peníze do společností výměnou za podíl v dané společnosti. Jejich cílem je zhodnocení investice ve střednědobém horizontu 3 až 5 let.

TIP: Pro OSVČ je možnost nebankovních půjček bez registru stále dostupnější.

Mnohokrát investoři neposkytují pouze finanční prostředky na rozvoj firmy, ale i osobní zkušenosti, obchodní kontakty a strategické vedení, které je pro podnikání stejně důležité jako finance. Je samozřejmě možné využít i úvěr od banky, avšak ta půjčí až v případě, že prokáže podnikatel dlouhodobou životaschopnost svého podnikání. Někdy stačí i dobře připravený podnikatelský projekt.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang