Proráta

Proráta je pojem označující systém, který vypočítává podíl platby za část období, které je naúčtováno. Proráta se vypočítává v případě, že není placena celá částka za běžné období, nejčastěji se jedná o pojistné. To může nastat z různých příčin. Většinou je to z důvodu předčasného vypovězení smlouvy.

Proráta je slovo, které vzniklo zkrácením sousloví „pro rata partem“, což v překladu znamená „podílově“. Pokud zákazník vypoví pojistnou smlouvu během pojistného období, zaplatí pouze část pojištění za období, ve kterém jej skutečně využíval.

Proráta v běžném životě

I když člověk není investor nebo nepracuje ve finančním světě, pravděpodobně se někdy v životě s proráta setkal. Například pokud se stěhuje do bytu v jiný den než první den v měsíci, pak pronajímatel pravděpodobně stanoví poměrnou část nájemného za daný měsíc.

Učiní to tak, že vydělí celkové měsíční nájemné počtem dnů v měsíci, aby určil výši nájemného, která připadá na každý den poměrně. Tuto částku pak vynásobí počtem dní, které bude nájemník v prvním měsíci byt obývat.

Reprezentativní příklad: Pokud se nájemník stěhuje 15. března a měsíční nájemné činí 10 000 korun, poměrné nájemné za tento měsíc lze vypočítat následovně:

  • Poměrné nájemné za každý den: 10 000 Kč / 31 (počet dní v březnu) = 322,5 Kč
  • Poměrné nájemné za měsíc: 322,5 Kč x 16 (počet dnů obsazenosti) = 5161 Kč

Totožným způsobem je postupováno v případě vypočítání poměrného pojištění. K vypovězení pojistné smlouvy, u povinného ručení například, může dojít z mnoha příčin. Klient není spokojen s plněním po pojistné události, případně našel výhodnější nabídku a levnější pojistku.

Povinné ručení je uzavíráno zpravidla na roční období, proto bude proráta propočítána nikoliv na dny, nýbrž na měsíce. V každém případě platí, že u zákonného pojištění auta je sjednávána výpovědní lhůta, kterou je potřeba dodržet.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang