Přestavba auta na plyn CNG a LPG

Díky přestavbě automobilu na plyn LPG nebo CNG můžete ušetřit za pět let až 100 000 Kč. Poradíme vám, v čem je přestavba výhodná a na co si dát pozor.

Provoz automobilu může být jednou z dalších kapitol, kde lze ušetřit poměrně slušné množství peněz. A nemusí to být pouze v závislosti na vámi omezovaném používání dopravního prostředku.

Dnes se totiž nabízí velice efektivní a úsporné řešení, které přináší přestavba na CNG, tedy technická úprava vozu, které je následně schopno jezdit na stlačený zemní plyn nebo zkapalněný propan-butan. LPG se také označuje obchodním názvem Autogas.

Kde a kolik stojí přestavba auta na plyn?

Přestavba auta na plyn by měla být samozřejmě realizována ve specializovaných a odborných servisech, vzhledem k tomu, že jde o instalaci poměrně důmyslného systému, jehož funkčnost, těsnost a usazení musí být jednoznačně precizní. Často lze tuto úpravu absolvovat již se zakoupením nového vozidla, případně můžete využít servisních středisek, kde vám bude přestavba na LPG aplikována i do starších vozů.

Kromě ventilů a dalších příslušných prvků hraje podstatnou roli především samotná nádrž na plynnou hmotu, která je nejčastěji umístěna místo rezervního kola. Jde z hlediska průzkumů o jedno z nejbezpečnějších míst většiny modelů osobních aut.

Cena přestavby auta na CNG

Náklady na přestavbu auta na plyn se bezpochyby různí. Cena přestavby na CNG či LPG může v závislosti na značce a konkrétním modelu započínat na částce kolem 20.000,– Kč a výše. Průměrná cena tohoto úkonu v případě sekvenčního vstřikování, se pohybuje kolem 30.000,– Kč.

Vstupní investice, které mohou na první pohled vypadat nevábně, důležitá je však jejich rychlá návratnost a následná úspora u spotřeby automobilu. Pojďme si tedy shrnout výhody a nevýhody plynu v dopravě, respektive klady a zápory přestavby na CNG.

Jaká pozitiva přináší přestavba auta na plyn?

Tou nejzásadnější je bezpochyby úspora za benzin a jiné pohonné hmoty. Cena přestavby na LPG se sice může pohybovat v řádu 30.000,– Kč, návratnost investice je však zhruba po stejném počtu ujetých kilometrů. Pro někoho tedy za jeden pouhý rok, pro jiného za pět.

V další fázi tankování již budete šetřit značným způsobem. I když je spotřeba plynu daného vozu na obdobné hodnotě, pokud jde o srovnání s benzínem či naftou, zásadní rozdíl poznáte při nákupu této komodity. Cena za plyn je totiž poloviční.

Přestavba na CNG a její určitá omezení

Aby byl náš informační článek o přestavbě auta na plyn dostatečně vypovídající, je třeba zmínit i určitá fakta, která se mohou pro některé řidiče stát záporem tohoto řešení.

V první řadě musíte počítat s tím, že s vozidlem budete jezdit každý rok na pravidelnou kontrolu plynného systému, která se pohybuje v řádu několika stokorun. Daleko nákladnější je však výměna samotné nádrže, která má životnost kolem deseti let, kde si již připravíte řádově několik tisíc korun.

Opomenout bychom však neměli ani na omezenější výskyt čerpacích stanic na plyn, kde samotný úkon čerpání plynné komodity může trvat podstatně déle, než tankování plynu. Do určité míry to je i snížení výkonu vozidla.

I přes zmiňované nedostatky je přestavba na LPG stále výhodným procesem, který s pozvolným nárůstem cen pohonných hmot, volí stále více řidičů. Úspora financí je totiž v závislosti na počtu najetých kilometrů opravdu rapidní a může dosahovat během pěti let částky až 100 000 Kč.

Jak fungují vozy na LPG

LPG hoří úplně stejně jako benzin, proto není možné přestavět naftový vůz na LPG.

V zavazadlovém prostoru vozu je umístěna velká nádrž, obvykle o objemu 100 litrů. Potrubí je pak vedeno po celé délce vozidla s ventily na obou koncích, jedním u nádrže a druhým připojujícím systém LPG k benzínovému motoru.

Plyn prochází filtrem (stejně jako benzín) a je zde také regulátor tlaku, který systém chrání. Vzhledem k tomu, že plyn je v kapalné formě, není skladován pod vysokým tlakem, takže je zcela bezpečný. Když dojde LPG, vůz se automaticky přepne zpět na benzín z hlavní nádrže.

Je LPG bezpečný?

LPG se může vznítit stejně snadno jako benzín, ale je uložen v silné ocelové nádrži. Pokud dojde k úniku, je zpravidla neuvěřitelně malý a nepředstavuje nebezpečí.

Testy provedené nizozemskou organizací TNO zjistily, že nádrže na LPG jsou v případě nehody bezpečnější než nádrže na benzin. V případě požáru by cestující měli třikrát delší čas na únik než v případě benzinového vozu.

Jak daleko lze dojet s autem na LPG?

Na trhu jsou k dispozici nádrže různých velikostí. Některé jsou umístěny v prostoru pro rezervní kolo, jiné větší nádrže zabírají místo v zavazadlovém prostoru. Modely s rezervním kolem mají objem přibližně 44 litrů, zatímco nádrže umístěné v zavazadlovém prostoru mohou mít objem 60 litrů a více.

Nádrže na LPG se však vždy plní pouze do 80 % své kapacity, takže 80litrová nádrž pojme 64 litrů.

Modely s rezervním kolem, které se montují do studny, jsou také známé jako „toroidní“ nádrže. Zatímco „plné toroidní“ nádrže se ve skutečnosti nacházejí pod vozem, v prostoru, kam by se vešlo rezervní kolo. „Elipsoidní“ je podobný toroidnímu, ale má zaoblenější horní a dolní část. Můžete si také pořídit velké, základní válcové nádrže – nejlevnější varianta, ale obětujete tím zavazadlový prostor.

Čím větší je nádrž, tím dále můžete na LPG dojet. Máte však o 10-15 % menší dojezd než při použití benzinu, což je však kompenzováno nižší cenou, kterou zaplatíte u pumpy. 35 MPG znamená 8,1 litru na 100 km nebo 62 mil. S 64litrovou nádrží teoreticky ujedete 434 km.

V kombinaci s plnou nádrží benzínu můžete mezi jednotlivými tankováními ujet klidně 700 mil.

V nádrži musíte mít stále také benzín, systém pracuje při optimální teplotě, takže nemůžete startovat a jezdit pouze na LPG. Benzín je také čas od času zapotřebí při spalování, kdy se na jednu plnou nádrž LPG spotřebuje zhruba 1/5 nádrže benzínu.

Vozidla na zemní plyn (CNG)

Vozidla na zemní plyn (NGV) jsou dobrou volbou pro vozové parky s vysokým počtem ujetých kilometrů a centrálním tankováním, protože mohou poskytnout podobnou podporu dojezdu pro aplikace, které zůstávají v regionu podporovaném spolehlivým tankováním CNG.

Pro vozidla, která jezdí na dlouhé vzdálenosti, nabízí zkapalněný zemní plyn (LNG) větší hustotu energie než CNG, což znamená, že dojezdová vzdálenost je srovnatelnější s konvenčním palivem. K výhodám zemního plynu jako paliva pro dopravu patří jeho domácí dostupnost, široce rozšířená distribuční infrastruktura a nižší emise skleníkových plynů ve srovnání s konvenčním benzinem a naftou.

CNG a LNG jsou podle zákona o energetické politice z roku 1992 považovány za alternativní paliva. Výkon, zrychlení a cestovní rychlost vozidel na zemní plyn jsou srovnatelné s výkonem, zrychlením a cestovní rychlostí ekvivalentních vozidel na konvenční paliva. V porovnání s konvenčními vozidly na naftu a benzin nabízejí NGV i další výhody v oblasti kvality ovzduší nad rámec emisí skleníkových plynů.

Středně těžká a těžká vozidla na NGV jsou k dispozici od výrobců originálního vybavení a také prostřednictvím kvalifikovaných montážních firem. Kvalifikovaní montéři systémů mohou také ekonomicky, bezpečně a spolehlivě přestavět mnoho vozidel na provoz na zemní plyn pomocí dodatečně prodávaných přestavbových systémů.

Typy vozidel na zemní plyn

Existují tři typy vozidel na zemní plyn:

  • Vyhrazené: Tato vozidla jsou určena pouze pro pohon na zemní plyn.
  • Dvoupalivové (Bi-fuel): Tato vozidla mají dva oddělené palivové systémy, které umožňují provoz na zemní plyn nebo na benzín.
  • S duálním palivem (Dual-fuel): Tato vozidla mají palivové systémy, které fungují na zemní plyn, ale pro podporu zapalování používají motorovou naftu. Tato konfigurace je tradičně omezena na těžká nákladní vozidla.

Vozidla na CNG skladují zemní plyn v nádržích, kde zůstává v plynném stavu pod tlakem. Na palubě vozidla používajícího LNG lze uložit více paliva, protože palivo je uloženo jako kapalina, takže jeho energetická hustota je větší než u CNG. Díky tomu je LNG vhodný pro nákladní vozidla třídy 7 a 8, která vyžadují větší dojezd.

Volba paliva je často určena faktory, jako jsou potřeby použití vozidla (např. požadavky na výkon) a požadovaný dojezd.

Dojezd vozidel na zemní plyn je obecně menší než u srovnatelných vozidel na naftu nebo benzin z důvodu nižší hustoty energie zemního plynu. Přídavné skladovací nádrže mohou zvýšit dojezd, ale dodatečná hmotnost může vytlačit nákladní kapacitu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang