Využití plynu v dopravě

Vzhledem k tomu, že se svět potýká s potřebou alternativních způsobů dopravy šetrných k životnímu prostředí, jsou vozidla na plynový pohon stále více pod drobnohledem kvůli emisím uhlíku. Technologický pokrok a hledání ekologičtějších paliv však připravily půdu pro novou generaci vozidel s plynovým pohonem. Jaké jsou výhody a nevýhody využití plynu v dopravě? 

I když v dopravě stále ještě převažují ropná paliva (benzín, nafta), přibývá řidičů, kteří dávají přednost zemnímu plynu. Pokud se člověk rozhodne, že se mezi takové řidiče přidá, má dvě možnosti. Buď si auto na zemní plyn koupí, nebo si nechá předělat motor ve stávajícím automobilu. Ne u všech typů vozů je to však možné nebo vhodné.

Pro účely dopravy se využívá stlačený zemní plyn (CNG – zkratka ze slov Compressed Natural Gas), jehož oktanové číslo 130 umožňuje dosáhnout vysokého výkonu automobilu. Proto lze nalézt tento pohon např. v ekologických autobusech. Stlačený zemní plyn obsahuje z největší části methan, dále pak vyšší uhlovodíky, dusík a oxid uhličitý.

Možnosti využití plynu v dopravě

Plyn je důležitým zdrojem energie pro automobilovou dopravu, zejména pokud jde o osobní automobily, autobusy, motocykly a další menší vozidla. K pohonu těchto vozidel lze použít různé druhy plynu, ať už se jedná o zemní plyn nebo propan. 

Zemní plyn ve formě stlačeného zemního plynu (CNG) nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) je jedním z nejčastěji používaných paliv pro dopravu vozidel. 

Zemní plyn je preferován pro své nízké emise a spalitelnost a dávají mu přednost provozovatelé dopravy, kteří chtějí snížit vliv svých vozidel na životní prostředí. 

CNG je forma zemního plynu, který byl pro účely skladování stlačen na tlak 200 až 248 barů a obvykle se uvolňuje ve formě páry. Je znám jako ekologické palivo, jehož energetická kapacita je až o 25 % vyšší než u benzinu. 

Na druhé straně se LNG vztahuje na zemní plyn, který byl ochlazen do kryogenního stavu, čímž se změnil na kapalinu. Často se skladuje pod tlakem 4-6 barů, což z něj dělá mnohem ekonomičtější variantu paliva a také se snadno přepravuje.

Propan nebo zkapalněný ropný plyn (LPG), jak se mu někdy říká, je dalším běžným plynem používaným v dopravě a často se používá k pohonu vysokozdvižných vozíků, dodávek a dalších užitkových vozidel. 

Propan je vhodnější díky své účinnosti a také díky své snadné dostupnosti a přístupnosti. Je také známo, že produkuje méně znečišťujících látek než jiné druhy plynu, protože při jeho spalování se uvolňuje méně emisí oxidů dusíku a oxidu uhelnatého.

Typ plynu používaný pro přepravu vozidel závisí na typu a velikosti vozidla a také na požadavcích a rozpočtu provozovatele. 

Výhody zemního plynu v dopravě

Doprava na plyn se stala nezbytnou součástí života většiny lidí ve vyspělém světě. Nabízí pohodlí, rychlost a spolehlivost a umožňuje všem se rychle a relativně levně přesunout z místa na místo. 

Doprava na plyn má však i další výhody:

  • levné palivo
  • delší životnost motoru
  • delší interval mezi výměnou oleje
  • lepší startování při nižších teplotách

Doprava na plyn nabízí pohodlí a cenovou dostupnost. Vozidla na plynový pohon lze snadno najít a zakoupit a na výběr je široká škála modelů a cen. Náklady na palivo jsou ve srovnání s jinými formami dopravy obvykle velmi nízké a vozidla na plynový pohon nabízejí spolehlivý výkon a obvykle mají dlouhou životnost

Vozidla poháněná plynem se také snadno udržují, většina základních úkonů údržby vyžaduje minimum času nebo nákladů

Kromě toho jsou vozidla na plyn mnohem výkonnější než alternativní formy dopravy. Také rychleji zrychlují, což jim umožňuje rychle předjíždět pomalejší vozidla na silnici. 

Každého by měla zajímat i ekologická výhodnost. Auta na zemní plyn produkují mnohem méně zplodin.

Pádným argumentem je i fakt, že zásoby ropy jsou omezené. Oproti tomu zásoby zemního plynu jsou větší. Je nutné do budoucnosti počítat s omezenými možnostmi dodávek ropy. Lidé by na to měli být připraveni.

Zemní plyn se čím dál častěji využívá v hromadné dopravě.

Nevýhody zemního plynu v dopravě

Při rozhodování, zda jezdit na plyn či nikoliv, je třeba zvážit i nevýhody aut jezdících na zemní plyn. Příliš sympatická není především cena těchto automobilů. Kromě toho, že jsou dražší, jsou i těžší. 

Pokud je člověk zvyklý z naftového či benzínového auta jezdit „nadoraz“, u aut na plyn se musí počítat s menším dojezdem než u jiných typů paliva.

Za nevýhodu lze také považovat zmenšení výkonu v případě, že si člověk nechá přestavět motor pro možnost jezdit na zemní plyn. Osobní zkušenosti však potvrzují, že pokles výkonu není tak dramatický a není moc znát.

Mezi další nevýhody patří i určitá omezenost v krytých parkovacích stáních. Řada z nich má zakázaný vjezd automobilům s podporou plynového pohodu.

Zavádění vozidel na plynový pohon ve veřejné dopravě

Zavedení vozidel na plynový pohon do systémů veřejné dopravy je důležitým krokem ke snížení emisí uhlíku a zlepšení kvality ovzduší ve městech a dalších obcích. 

Vozidla na plynový pohon jsou výrazně méně znečišťující než tradiční vozidla na naftu nebo benzin. Zařazením těchto vozidel do sítě veřejné dopravy lze výrazně snížit náklady na životní prostředí spojené se znečištěním ovzduší z vozidel a zlepšit celkové zdraví obyvatel. 

Kromě zlepšení kvality ovzduší může mít začlenění vozidel na plynový pohon do systému veřejné dopravy i další pozitivní účinky. Tato vozidla jsou například účinnější než vozidla na benzinový nebo naftový pohon, a tak pomáhají snižovat spotřebu energie a mohou přispět ke snížení nákladů na zajištění veřejné dopravy. 

Kromě toho jsou vozidla na plynový pohon tišší než vozidla na naftu nebo benzin, což může zlepšit celkovou kvalitu života ve městech snížením hlučnosti a vytvořením tišších a příjemnějších veřejných prostor. Vyšší účinnost těchto vozidel navíc znamená, že vyžadují méně údržby než běžná vozidla, což je činí nákladově efektivnějšími.

Kromě těchto výhod může zavedení vozidel na plynový pohon do veřejné dopravy také snížit náklady spojené se zajišťováním veřejné dopravy. Vzhledem k tomu, že tato vozidla jsou úspornější než jejich protějšky poháněné naftou nebo benzinem, potřebují ke svému provozu méně paliva, což vede ke snížení nákladů na pohonné hmoty pro systém veřejné dopravy. Vozidla na plynový pohon jsou navíc často odolnější než tradiční vozidla na benzinový nebo naftový pohon, což vede k nižším nákladům na opravy a k vyšší celkové spolehlivosti systému veřejné dopravy. 

Auta na elektřinu

S rostoucím zájmem lidí o životní prostředí se v posledních letech prudce zvýšil zájem o elektromobily

Elektromobily představují ekologickou alternativu k automobilům na fosilní paliva, které vypouštějí výfukové plyny, jež výrazně přispívají ke znečištění životního prostředí. 

Elektromobily mají řadu výhod, které je činí atraktivními pro mnoho řidičů. Zaprvé, elektromobily neprodukují žádné přímé emise, což znamená, že mají mnohem menší dopad na životní prostředí než vozidla se spalovacími motory. To pomáhá snižovat znečištění ovzduší, což následně zlepšuje veřejné zdraví. 

Elektromobily mohou být levnější na provoz než vozy s benzinovým motorem, protože vyžadují méně údržby a nemají žádné náklady na palivo. Pořizovací cena elektromobilu je však výrazně vyšší. 

Elektromobily jsou tišší než vozy s benzinovým motorem, což z nich činí vhodnější volbu pro ty, kteří žijí v hustě obydlených městských oblastech. V neposlední řadě elektromobily těží z technologických vylepšení, protože se neustále zvyšují jejich účinnost, nabízejí lepší výkon a jsou cenově dostupnější. 

Se zdokonalováním technologie baterií budou elektrické modely stále více konkurenceschopné z hlediska nákladů a výkonu, což z nich učiní atraktivnější volbu pro mnoho řidičů. Elektromobily se stávají mezi řidiči stále oblíbenější volbou, protože nabízejí ekologicky uvědomělé veřejnosti čistší, tišší a účinnější dopravní prostředek.

Závěrem

Vozidla na plynový pohon, kdysi kritizovaná za svůj dopad na životní prostředí, se stala životaschopnou a udržitelnou možností dopravy. Díky technologickému pokroku a důrazu na snižování emisí uhlíku nabízí doprava na plyn alternativu k tradičním vozidlům na benzin a naftu. 

Pochopením různých typů plynu, uznáním jejich ekologických výhod a jejich zavedením do veřejné dopravy a komerčních odvětví lze připravit půdu pro ekologičtější budoucnost. Přestože výzvy přetrvávají, se správnou podporou a odhodláním mohou vozidla na plynový pohon hrát významnou roli při zmírňování změny klimatu a prosazování udržitelných dopravních řešení.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang