Pojistné riziko

Pojistné riziko představuje míru pravděpodobnosti, že dojde k pojistné událost působením pojistného nebezpečí. Tím rozumíme událost, na jejímž základě vzniká újma a tedy nárok na finanční prostředky od pojišťovny.

Právě kvůli hrozícím pojistným událostem a rizikům se lidé pojišťují, aby zabránili finančnímu dopadu způsobenému vzniklými škodami. Např. povinné ručení je dané zákonem a musí ho mít každý majitel či spolumajitel vozidla provozovaného na pozemních komunikacích, avšak v případě dalších pojistných produktů je na zvážení klienta, zda se mu pojištění vyplatí.

Musí vzít v potaz možná pojistná rizika. Zpravidla pojistné produkty fungují tak, že čím větší pravděpodobnost pojistného rizika vzniká, tím dražší je pojistný produkt.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang