Pojistná hodnota

Pojem pojistná hodnota znamená nejvyšší možnou majetkovou újmu, ke které může dojít v důsledku pojistné události. Určuje se u povinného ručení, ale i u dalších druhů pojistných produktů, pro které lze sjednat pojištění.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang