Pojištění domácnosti

Cílem pojištění domácnosti je ochránit věci v domě či bytě před katastrofami i před běžnými riziky. Díky tomu, že bude domácnost pojištěná, nebude mít majitel finanční ztráty, které v důsledku škod vzniknou, tak velké. Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se vztahuje na věcné škody na věcech v bytě či domě, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojistit domácnost si dá proti krádeži či vloupání. Také proti živelné zkáze, čímž se rozumí například požár, zemětřesení, záplavy, výbuch plynu a další.

duchodove_pojisteni
Pojištění domácnosti lze řešit i online.

Kritéria sjednání výhodného pojištění

Hlavním kritériem pro sjednání výhodného pojištění domu či bytu nebo pojištění osobních věcí by neměla být cena. Důležitější je kvalita pojištění. Je nutné se seznámit s pojistnými podmínkami. Je nutné si nastudovat odstavec „Výluky z pojištění“ a „Předmět pojištění“.

Člověk musí mít na paměti, že pojištění staveb pro bydlení není možno pojistit na tržní cenu. Výše pojistného závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je výše pojistné částky, na kterou je stavba pojištěna a která bude v případě škody vyplacena.

Dalším kritériem je způsob sjednání pojištění, jestli je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu. Výše pojistného se odvíjí také od typu pojištěné stavby a na jejím umístění, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se nachází.

V neposlední řadě se výše pojistného odvíjí na rozsahu sjednaného pojistného krytí. Pojištění majetku a jeho srovnání se dá provést online a porovnat nabídky hned několika pojišťoven podle nejdůležitějších kritérií.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang