Ovládání úspory energie – k čemu slouží

Ovládání úspory energie může ušetřit jednotky až desítky procent za energie. Používá se například u radiátorů nebo plynových kotlů.

Šetřit lze v rámci libovolné domácnosti různými způsoby. Od výměny odlišných stavebních prvků, až po aplikování důležitých izolačních materiálů.

Doba jde však v tomto směru neustále kupředu a proto se není čemu divit, že novodobý trh okupují systémy, které primárně slouží pro ovládání úspory energie. Technologické výdobytky, jež vám mohou ušetřit nemalé množství finančních prostředků.

Topte levněji a efektivněji

Mezi nejnákladnější výdaj objektu patří bezpochyby vytápění, ať už jde o to plynné či elektrické. Jakékoliv aplikování moderních nástrojů v této oblasti tak může být v domácím rozpočtu opravdu znatelné.

Úspora energie na této úrovni je realizována za pomoci speciálních systémů, prvků a ovládacích modulů, s nimiž lze docílit efektivního vytápění domácnosti. Pokud si necháte instalovat programovatelné ovládání úspory energie, obdržíte minimálně tyto prvky.

  • Odpovídající množství teplotních senzorů
  • Speciální ventily k topení
  • Řídící jednotku, respektive nastavovací panel

Vše dohromady tvoří jeden přínosný celek, s nímž máte teplotu ve svém domě pod naprostou kontrolou. I díky tomu může cena elektřiny výrazným způsobem poklesnout.

Princip fungování a ovládání energie

Ke všemu vám postačí povětšinou jeden ovládací panel, který může být vybaven také komfortnější, dotykovou obrazovkou. S pomocí něho a patřičných doplňků, rozmístěných po celém interiéru, si lze definovat teplotní rozsahy v daný čas či den. Navolit si teplotu v místnosti ve vaší nepřítomnosti, a také v době, kdy jste doma.

Z logiky a principu fungování tohoto řešení je více než jasné, že si zajistíte dokonalé teplo domova a zároveň ušetříte spoustu peněz za vytápění, pokud zrovna neobýváte daný objekt. Teplota může být navíc v každém prostoru zcela rozdílná.

Moderní provedení obsahuje i možnost dálkového ovládání, které je realizováno za pomoci mobilního telefonu. Úspora energie tak přichází velice rychle, ruku v ruce s optimalizací finančních nákladů.

Tento propracovaný systém lze kromě jiného obohacovat o řadu dalších modulů, které se vážou na jiné části domácnosti a zefektivňují tak proces úspor.

Kde jinde ještě využít ovládání energie?

Pakliže chcete poznat, co je to levnější elektřina, můžete programovatelné ovládání úspory energie aplikovat kupříkladu v rámci osvětlení vnitřního prostoru. S pomocí rozmístěných čidel lze automaticky regulovat jas, respektive intenzitu osvětlení.

Pokud vám do domácnosti proniká velké množství světla, bude vnitřní osvětlení automaticky ztlumeno na předdefinovanou hodnotu, díky čemuž můžete ušetřit v ročním propočtu poměrně slušné množství peněz. I v tomto případě může jít o plně nastavitelný systém, jenž bude odpovídat vašim denním potřebám.

Úspora energie v podobě těchto novodobých systémů je opravdu značná, zamyslete se proto nad efektivností tohoto řešení a aplikujte do svých domácností prvky, jejichž výsledkem budou nižší náklady na plyn či elektřinu.

Opatření pro úsporu energie

Níže uvedené kroky a tipy vám pomohou ušetřit peníze tím, že budete mít větší kontrolu nad teplem a energií ve vaší domácnosti. I když některé z nich již možná znáte, níže uvedené informace upozorňují na řadu různých opatření, která se vás mohou týkat, a poskytují důležité informace o tom, jak je provádět bezpečným a pohodlným způsobem.

Existují čtyři typy opatření, která můžete provést:

  • Jednorázová, rychlá opatření, která můžete provést, abyste okamžitě snížili množství energie, kterou spotřebováváte. Tato opatření obvykle nevyžadují žádné náklady.
  • Každodenní drobné akce – tyto akce s malým úsilím navrhují změny způsobu, jakým pravidelně používáme spotřebiče v naší domácnosti, ale obvykle nevyžadují žádné náklady.
  • Základní vylepšení domácnosti – tato opatření nastiňují drobná vylepšení, která pomohou zvýšit energetickou účinnost vaší domácnosti. Obvykle vyžadují výdaje v rozmezí 300 – 4 000 korun, ale po instalaci představují dobrý způsob, jak snížit účty.
  • Větší zlepšení domácnosti – tato opatření navrhují větší změny ve vaší domácnosti. Tato opatření obvykle vyžadují vyšší počáteční náklady, ale sníží spotřebu energie na mnoho let dopředu. Některé domácnosti (včetně soukromých nájemníků, nájemníků sociálního bydlení a vlastníků domů) mají nárok na řadu energetických grantů, které pokrývají část počátečních nákladů.

Zjistěte si průkaz energetické náročnosti (EPC) svého domu. Vaše nemovitost by měla mít EPC, ať už ji vlastníte, nebo pronajímáte. Jedná se o energetický „pas“ vašeho domu, který ukazuje, jaká energeticky úsporná opatření již máte a co lze zlepšit. EPC poskytuje užitečné informace o typu vaší nemovitosti (např. zda máte zateplené stěny a kde by se dal váš dům vylepšit).

Každý dům je jedinečný a spotřeba energie a účty za ni závisí na typu domu, ve kterém žijete, na spotřebičích a systémech, které máte, a na způsobu jejich používání.

Jak fungují systémy ovládání energie?

Průvodce

Systémy řízení procesů monitorují průmyslové procesy, aby se ujistily, že se neodchylují od předem nastavených limitů. Pokud zjistí nežádoucí odchylky nebo abnormality, zahájí nápravná opatření.

Základní řízení v uzavřené smyčce

Klíčovým prvkem systému řízení procesů je základní uzavřená regulační smyčka. Systémy obvykle zahrnují mnoho set jednotlivých regulačních smyček, z nichž každá řídí jeden aspekt určitého procesu. Úkolem regulační smyčky je zajistit, aby určitá proměnná nebo parametr byly udržovány na své předem nastavené hodnotě neboli „žádané hodnotě“ a neodchylovaly se od ní o více než přijatelnou hodnotu.

Regulační smyčka musí také rychle reagovat na jakékoli změny nastavené hodnoty, aby nedošlo k přerušení výroby. K dosažení tohoto cíle se regulační smyčka skládá ze tří hlavních součástí – měřicího zařízení, regulátoru a regulátoru.

Měřící zařízení

Aby regulační smyčka zastavila jakékoli nežádoucí výkyvy ve výrobním procesu, pravidelně monitoruje proces a kontroluje, zda funguje tak, jak má. K tomu obvykle slouží snímač, který měří určitou vlastnost, například teplotu. Převodník převádí výstup snímače na signál, který je odeslán do řídicí jednotky. Signál může být vysílán samostatně nebo spolu s dalšími signály prostřednictvím speciální sítě – zvané „provozní sběrnice“.

Řídicí jednotka

Řídicí jednotka porovnává měření zaznamenané snímačem s předem nastavenou hodnotou. Pokud je zjištěn nepřijatelný rozdíl, zahájí příslušnou akci.

Většinu řídicích úloh, které vyžaduje průmyslový proces, zvládne dobře navržený a vyladěný jednosmyčkový regulátor. Ty obvykle monitorují jedno měření a nastavují jeden regulátor, ale mohou být také propojeny s jiným regulátorem, aby nastavily další související žádanou hodnotu. Takový systém se nazývá „kaskádový systém“.

Regulátor

Regulátor řídí průchodnost procesu. Reaguje na povely z regulátoru a v případě potřeby provádí úpravy. Nejběžnějším typem regulátoru jsou regulační ventily – ty upravují průtok kapaliny v reakci na zprávy z regulátoru. Alternativním typem regulátoru je čerpadlo s proměnlivými otáčkami, které řídí průtok kapaliny přesněji a s vyšší energetickou účinností.

Využití inteligentního řízení ke zvýšení energetické účinnosti

Inteligentní řídicí technologie mění budovy, závody, vozové parky a další prostředky spotřebovávající energii na digitální systémy, které mohou automaticky upravovat provozní parametry tak, aby optimalizovaly energetickou účinnost při zachování výkonu systému.

Inteligentní řízení označuje integraci zařízení spotřebovávajících energii, komunikačních technologií, analytiky a řídicích systémů s cílem optimalizovat energetickou účinnost a splnit provozní požadavky.

Přestože technologie inteligentního řízení mají potenciál výrazně zlepšit energetickou účinnost, větší závislost na inteligentních technologiích zvyšuje vystavení společnosti riziku selhání systému a kybernetické bezpečnosti. Integrace fyzických a digitálních infrastruktur znamená, že společnosti musí sladit své funkce řízení fyzických rizik s úsilím o kybernetickou bezpečnost.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang