Co jsou nízkoenergetické domy

V době zvýšeného povědomí o životním prostředí a rostoucího důrazu na udržitelný život se nízkoenergetické domy staly účinným řešením pro snížení uhlíkové stopy a boj proti změně klimatu. Tyto inovativně navržené domy nejenže výrazně snižují spotřebu energie, ale také nabízejí majitelům domů řadu výhod, včetně nižších účtů za energie, lepší kvality vzduchu v interiéru a vyššího komfortu. 

Pokud chce člověk bydlení, které bude maximálně spořit energie, ale které nemusí splňovat přísná kritéria pasivního domu, je dobré se zaměřit na nízkoenergetické bydlení.

Nízkoenergetický dům se vyznačuje nízkou spotřebou energie. Na rozdíl od pasivního domu nemusí splňovat tak přísná kritéria. Spotřeba energie v nízkoenergetickém domě nesmí přesáhnout hranici 50 kWh/m2 za rok. U pasivní domů to je 15 kWh/m2 za rok.

Díky tomu, že zde nejsou tak přísné podmínky jako u pasivních domů, je možné dosáhnout nízkoenergetického domu nejen u nízkoenergetické novostavby na klíč, ale i při rekonstrukci stávajících domů

K docílení menší energetické náročnosti domu dochází především kvalitním zateplením. Energii lze ušetřit i větracím systém se zpětným získáváním tepla z vyvětrávaného vzduchu, kvalitními okny atd.

Co je nízkoenergetický dům

Nízkoenergetické domy jsou domy, které vyžadují menší množství energie na vytápění, chlazení a napájení elektrických zařízení a spotřebičů. Jsou navrženy tak, aby spotřebovávaly méně energie než běžné domy stejné velikosti, čehož lze dosáhnout využitím pasivních a aktivních strategií ke snížení spotřeby energie. 

Pasivní strategie spočívají v kontrole proudění tepla, vzduchu a vlhkosti v domě, jako je použití vysoké úrovně izolace, vzduchotěsné konstrukce a oken s jedním sklem

Aktivní strategie zahrnují zařízení, která pomáhají snižovat spotřebu energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární panely pro ohřev vody a vytápění z obnovitelných zdrojů a energeticky účinné spotřebiče.

Nízkoenergetické domy umožňují obyvatelům ušetřit peníze jak na účtech za energii, tak na stavebních nákladech. Kromě úspor na účtech za energii mohou obyvatelé těžit také ze snížení uhlíkové stopy, kterou přináší bydlení v nízkoenergetickém domě. 

Celkově jsou nízkoenergetické domy skvělou volbou jak z hlediska úspory nákladů, tak z hlediska snížení dopadů na životní prostředí. Díky pečlivému návrhu mohou tyto domy šetřit energii a peníze a zároveň poskytovat příjemné a zdravé životní prostředí.

Výhody nízkoenergetického domu

Nízkoenergetický dům využívá moderní stavební a konstrukční technologie k výraznému snížení energetické náročnosti

Nízkoenergetické domy jsou obvykle energeticky úsporné a nabízejí vyšší úroveň izolace, než jakou lze obvykle nalézt v tradičnějších domech. Tyto domy tak spotřebovávají podstatně méně energie na vytápění a chlazení, což vede k nižším účtům za energie. Díky nižší spotřebě energie mohou obyvatelé šetřit peníze a zároveň pomáhat životnímu prostředí snižováním emisí CO².

Mezi hlavní výhody nízkoenergetických domů patří: 

  • úspora nákladů
  • zdravotní výhody
  • delší životnost budovy
  • menší náklady na vytápění
  • silná tepelná izolace
  • ekologičnost

Dále tyto domy poskytují obyvatelům vyšší úroveň komfortu díky lepší izolaci a větrání, zlepšují zadržování tepla a kvalitu vzduchu a vykazují lepší akustické vlastnosti ve srovnání s tradičnějšími domy. Toto lepší pohodlí pomáhá obyvatelům pociťovat méně stresu a může vést ke zlepšení fyzického a duševního zdraví.

Nízkoenergetické domy jsou také šetrnější k životnímu prostředí. Snížení spotřeby energie potřebné k vytápění a chlazení domu znamená, že se spotřebuje méně energie a do ovzduší se uvolní méně emisí, což může mít významný pozitivní vliv na místní životní prostředí.

V neposlední řadě tyto domy často zvyšují celkovou životnost obydlí díky lepším tepelným vlastnostem a absenci vlhkosti, která jinak může být pro konstrukci budovy škodlivá. 

Díky použití moderních metod a materiálů při výstavbě v kombinaci s přesným monitorováním a vyhodnocováním výkonnosti mohou nízkoenergetické domy vydržet i desítky let.

Nízkoenergetický dům může ušetřit desítky tisíc ročně za energie.

Nevýhody nízkoenergetických domů

Nízkoenergetické domy mohou být často považovány za skvělou investici a potenciální řešení celosvětové energetické krize, ale ne bez řady potenciálních nevýhod. 

Jednou z největších nevýhod jsou počáteční náklady a často i vyšší náklady na průběžnou údržbu, které jsou s nízkoenergetickými domy spojeny. Ačkoli se úspory energie mohou v dlouhodobém horizontu sčítat, v krátkodobém horizontu může být počáteční investice značná

Kromě toho může být v závislosti na typu nízkoenergetického domu údržba a opravy některých položek nákladnější a časově náročnější než u běžného domu

Například v domě, který obsahuje obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely, může být nutné je po čase pravidelně kontrolovat a udržovat, což může představovat další náklady a potenciální nepříjemnosti. 

Nízkoenergetické domy budou také pravděpodobně spojeny s dalšími omezeními, pokud jde o způsob, jakým lze dům upravovat nebo měnit. Například položky, jako jsou okna, dveře, klimatizace a izolace, mohou v závislosti na konkrétních stavebních předpisech a hodnocení účinnosti nemovitosti před provedením jakýchkoliv dalších úprav splňovat určité normy

Přestože mohou přinést významné dlouhodobé úspory energie, vyžadují nízkoenergetické domy také určitou míru osobního nasazení ze strany majitele nebo obyvatel. V mnoha případech mohou energeticky úsporné postupy vyžadovat určitou změnu životního stylu ze strany obyvatel, aby bylo možné tyto úspory využít (např. zhasínání světel, odpojování elektrických spotřebičů, pokud se nepoužívají). 

Celkově lze říci, že navzdory potenciálním úsporám nákladů je nízkoenergetický dům významnou a dlouhodobou investicí, která vyžaduje od majitelů nemovitosti odhodlání a zodpovědnost, aby úspory energie byly dlouhodobě maximálně využity.

Rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem

Pasivní dům je typ budovy, která byla navržena tak, aby splňovala standardy koncepce pasivního domu – přísného, dobrovolného standardu pro energetickou účinnost. 

Cílem takového návrhu je snížit požadavky na vytápění a chlazení budovy na absolutní minimum. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí být splněny specifické konstrukční prvky, jako např:

  • Izolace, která je nejméně dvakrát větší, než vyžadují standardní stavební předpisy.
  • Vysoce výkonná okna, která jsou pečlivě vybrána a umístěna tak, aby se co nejvíce minimalizovaly solární zisky.
  • Těsná konstrukce, která přesně vyvažuje větrání a zajišťuje, aby nedocházelo ke ztrátám tepla únikem vzduchu.
  • Systém větrání s rekuperací energie, který zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu v celém domě.

Naproti tomu nízkoenergetická budova nemá tak přísné požadavky na konstrukci. Nízkoenergetická budova může dodržovat standardy energetické účinnosti, který je nižší než model pasivního domu, ale stále se řídí vysoce výkonným návrhem

Nízkoenergetická budova může například používat tenčí vrstvu izolace ve stěnách a může mít okna s dvojitým zasklením, ale hodnota u těchto oken nemusí být tak účinná a vzduchotěsná jako u pasivního domu.

Stručně řečeno, pasivní dům je navržen s ohledem na výkon a maximální energetickou účinnost, zatímco nízkoenergetická budova je navržena s ohledem na vyšší úroveň energetické účinnosti, ale v menší míře. 

Ačkoli oba přístupy nabízejí úspory energie ve srovnání se standardními požadavky stavebních předpisů, výstavba pasivního domu přináší mnohem větší úspory energie a nákladů po celou dobu životnosti budovy.

Závěrem

Vzhledem k naléhavé potřebě přechodu k udržitelnému bydlení si nízkoenergetické domy razí cestu k ekologičtější budoucnosti. Tato pozoruhodná obydlí nabízejí harmonickou kombinaci energeticky úsporného designu, zvýšeného komfortu a sníženého dopadu na životní prostředí. 

Díky využití principů, jako je izolace, vzduchotěsnost, pokročilé větrání a integrace obnovitelných zdrojů energie, symbolizují tyto domy posun k udržitelnému bydlení, které je prospěšné jak pro planetu, tak pro její obyvatele. Vzhledem k tomu, že svět pokračuje v řešení klimatických změn, nízkoenergetické domy se ukazují jako jasné řešení, které poskytuje naději na udržitelnější zítřek.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang