Jak vybírat kotle na biomasu

kotle na biomasu

Mezi různými možnými zdroji energie lidé dávají v poslední době přednost energii z biomasy. K jejímu získání je třeba pořídit speciální kotel na biomasu. Je nutné vybrat vhodný model, který se bude hodit do dané domácnosti.

Biomasa je stále častěji využívaná pro energetické účely. Jde o úsporné a ekologické palivo, které skýtá výhody, jejíž výhodou je jednodušší údržba.

Co je kotel na biomasu?

Kotel na biomasu je takové zařízení, které slouží ke spalování biologicky rozložitelného paliva, jako je dřevo a biomasa, k výrobě tepla. Kotel na biomasu lze většinou zakoupit ve dvou provedeních:

  • konvenční
  • automatický

Rozdíl v druzích tkví v práci s kotlem. Jak je z názvu patrné, automatický kotel automaticky nastavenou teplotu a nastavení vzduchu pro optimální výkon.

Konvenční kotle na biomasu jsou obvykle neautomatické, což znamená, že je nutné ručně nastavit teplotu a nastavení vzduchu pro optimální výkon.

Biomasa může být spalována buď ve formě pelety, kusů dřeva, nebo dřevního odpadu. Kotel na biomasu je ekologicky šetrná alternativa topení, která může být drahá na pořízení.

Kotel na biomasu jako investice?

Kotle na biomasu, které jsou dostupné v České republice, se liší podle toho, pro jakou biomasu jsou určeny. Obecně je nutné počítat s tím, že kotel na biomasu není levnou záležitostí. Investice se však vrátí až časem. Při splnění určitých podmínek však lidé získají alespoň dotaci od státu, který tím podporuje ekologičtější využití energií.

Zájem o kotle na biomasu v České republice roste pozvolna. V jiných evropských zemích, především severských, jsou však mnohem rozšířenější.

Druhy biomasy

Podle použití určitého druhu biomasy rozlišujeme několik základních kategorií kotlů na biomasu. Jsou jimi především:

  • kotle na pelety

Rozhodnou-li se lidé topit peletami, investice do kotle se do několika let vrátí. Snadná je i jejich obsluha. Kotle jsou automatické. Pelety se připraví do zásobníku a zařízení si je bude samo odebírat podle nastavené teploty v řídicím systému.

Kromě peletových krbů se můžete setkat i s peletovými kamny. Výkon kotlů představuje od 10 do 30 kW.

  • zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy

Hodí se pro ústřední vytápění rodinných domů či menší budov. Kromě toho i pro ohřev užitkové vody. Výkon těchto kotlů je možné regulovat.

Na rozdíl od kotlů na pelety jsou levnější. Na druhou stranu nejsou tak pohodlné na obsluhu. Někteří majitelé domů ji volí jako doplňkový zdroj vytápění vedle jiného otopného systému.

  • krbová kamna a krbové vložky

Jsou určené především na dřevěné topivo (polena a brikety). Kromě svého praktického významu si je často uživatelé pořizují kvůli zajímavému designu. Vyrábějí se v rozmanitých provedeních, které se neliší jen designem, avšak i příslušenstvím a dalšími funkcemi.

  • kombinované kotle

Spíše než v domácnostech mají své využití v zemědělských a dřevozpracujících podnicích. Je možné v nich spalovat různé druhy biomasy od pelet až po různé zemědělské zbytky. Jde o poměrně drahá zařízení.

K těmto druhům kotlů lidé mohou zažádat o dotace. K jejich plnému získání musí splnit nutné podmínky.

Nárok na dotaci

Budou-li lidé kupovat kotel na biomasu, mají nárok na dotaci, avšak pouze za splnění určitých podmínek. Tím se rapidně sníží cena kotle pro biomasu. Důležité je, aby koupený kotel byl od firmy, která je na seznamu Státního fondu životního prostředí ČR.

Jsou na něm i konkrétní schválené výrobky. Důležité je také zvolit vhodnou montážní firmu, nejlépe výrobce kotle.

Kromě dotace se lidé musí soustředit i na další faktory, především na dostatečný výkon či životnost kotle, která se pozná podle materiálu, ze kterého je vyroben. Nejčastěji se zařízení na biomasu vyrábějí z oceli či litiny. Obecně déle vydrží litinové. Konkrétní modely se liší i různými typy hořáků, podavačů biomasy a dalším příslušenstvím.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang