Efektivní investování s investičním certifikátem

Možnosti investování jsou dnes různé a ne všechny se vyplatí. Pokud chce člověk vsadit na jistotu, pak je výbornou volbou investiční certifikát. Ten nabízí možnost investování s minimální mírou rizika. Co je investiční certifikát a kdo ho vydává?

Investiční certifikát je možné v průběhu jeho životnosti kdykoli odprodat a to za aktuální cenu. Výnosy z certifikátů jsou přitom přinejmenším zajímavé, jelikož dokážou několikanásobně převýšit klasické zhodnocení finančních prostředků díky podílovým fondům anebo termínovaným vkladům.

Stoprocentně se tak dá při stejně vysokých investicích vydělat mnohem více peněz. S investiční činností se doporučuje začít co nejdříve. Investor může čelit vyšším rizikům s nižšími dopady. Výhod investování po dvacítce je celá řada.

Co je investiční certifikát a kdo ho vydává

Investiční certifikát představuje typ cenného papíru. Jedná se v podstatě o druh závazku konkrétního subjektu, který vrací určitou částku i s výnosem. Ten je pochopitelně závislý na ceně podkladového aktiva. Tím mohou být třeba komodity, úrokové míry anebo akcie, akciové indexy a další investiční možnosti. Podmínky každého certifikátu jsou předem dány a dá se s nimi dopředu seznámit.

Více o akciových indexech a nejznámnějším indexu S&P 500 popisuje článek zde.

Člověk tak přesně ví, kam se z hlediska potenciálního zisku může dostat. Certifikáty jsou pokaždé emitovány, respektive vydávány nejznámějšími světovými bankami nadnárodního charakteru, jež spolupracují se společností BH Securities.

investicni_certifikat-5019613
Investiční certifikát je možné v průběhu jeho životnosti kdykoli odprodat.

Příprava certifikátu

Ještě předtím, než je certifikát emitován, dochází k přesnému stanovení jeho parametrů, a to jak emitentem v podobě banky, tak i společností BH Securities. Tyto základní charakteritiky certifikátu jsou stanoveny v dokumentu zvaném pager.

Tento dokument si může prohlédnout každý potenciální investor. Nastudovat se také dají informace týkající se podkladového aktiva, doby splatnosti, datu emise a výplatních podmínek.

Když jsou parametry přesně stanoveny a odsouhlaseny, vzniká finální dokument s maximálně přesnými hodnotami fixace a s dalšími daty. Na počátku tak investor bude znát kompletně všechna rizika.

Zajímavá výše výnosu

Výnos je stanoven v podobě čtvrtletních či ročních výplat. Je možné najít investiční certifikáty, které jsou schopny ročně přinést výnos pohybující se i okolo 10 % ročně. Garantována může být i stoprocentní návratnost. Certifikát je nutné si podržet až do doby jeho splatnosti.

Certifikát je možné prodat i před termínem splatnosti s nižším výnosem. Délka životnosti certifikátu je stanovena většinou od 3 do 5 let. Jinak může být certifikát ukončen i dříve, a to ze strany emitenta, tedy vydavatele.

Míra rizika investování a typy certifikátů

Nejreálnějším rizikem je to, které je spojeno se samotnou bonitou emitenta. Ideální je volit nejbonitnější banky, jež se na trhu nacházejí. Dalším rizikem je prodej certifikátu před jeho vypršením. U něj se také nedá spolehnout na stoprocentní návratnost. Obecně vzato je ale rizikovost u investování tímto způsobem na minimu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang