Moderní forma investování investičních certifikátů

Dnešní doba nabízí velké množství investičních nástrojů. Není jednoduché vybrat takový nástroj, který eliminuje rizika a zároveň nabízí možnost nadstandardního výnosu. Co jsou investiční certifikáty a jaké jsou jejich výhody?

Tato varianta zhodnocení peněz je zajímavá především díky omezenému riziku. Míru rizika, možný výnos a výplatní profil, člověk zná hned na počátku „života“ investičního certifikátu. Možné výnosy jsou často výrazně vyšší oproti běžným spořícím produktům v nabídkách bank.

Co je investiční certifikát?

Investiční certifikáty jsou z právního pohledu tzv. dlužní úpisy a neumožňují výkon akcionářských práv, ačkoliv jsou jejich podkladovými aktivy např. právě akcie. Investor, který kupuje od emitenta (emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává finanční instrument) tento certifikát, si jej v pozdější době může nechat zpětně proplatit včetně nároku na výnos.

Kvalita emitenta je velmi důležitým kritériem při výběru certifikátů, proto se doporučuje kupovat pouze produkty od těch nejkvalitnějších emitentů s nejvyšší bonitou. Dalším výběrovým kritériem může být podkladové aktivum, od něhož se vývoj a následně možný výnos přímo odvíjí.

Jako podkladové aktivum mohou být použity jednotlivé akcie, koše akcií, indexy, úrokové míry, komodity, měnové páry, atd. Pokud si člověk jako investor certifikát pořídí, je s přesnými parametry a možnými riziky seznámen na počátku a to ještě před úpisem daného certifikátu.

akcie-3342003
Investování do investičních certifikátů je oblíbené pro omezené rizika.

Zajímavé výnosy

Pro většinu investorů je hlavním kritériem výběru výše nabízeného výnosu a pravděpodobnost jeho výplaty. V dnešní době se na trhu objevuje mnoho certifikátů kde potenciální výnos 10% p.a. není výjimkou.

Další nespornou výhodou certifikátů je možnost participovat nejen na rostoucím, také na stagnujícím, nebo klesajícím trhu. V nabídce emitentů jsou i certifikáty, které nabízejí optimální výnos na mírně rostoucím nebo na mírně klesajícím trhu.

Minimální riziko

Hlavním plusem těchto produktů je omezené riziko a jasně předem definovaný výplatní profil produktu. Do vlastností produktu lze též zakomponovat 100 % garanci návratnosti investované částky, kde je však nutné počítat s delší dobou splatnosti produktu. Je nutné držet produkt do splatnosti.

Řada významných emitentů uvádí své produkty k obchodování na veřejné trhy, čímž vytváří sekundární trh s investičními certifikáty a možnost produkty kdykoliv odprodat za tržní ocenění. S certifikáty je možné participovat na rostoucím i na stagnujícím nebo klesajícím trhu.

Vzhledem ke své jednoduché struktuře jsou certifikáty levnějším produktem než klasické podílové fondy nebo aktivní trading což s variabilitou, kterou tyto produkty nabízejí, činí z těchto nástrojů moderní, dobře dostupné investiční instrumenty.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang