Co je to asistenční služba

O asistenční službě se nejčastěji mluví v souvislosti s povinným ručením a havarijním pojištěním u automobilů. Představuje součást servisu, který pojišťovny nabízejí k zákonnému pojištění vozidel. Čeho všeho se asistenční služba týká?

Asistenční služby jsou poskytované v různém rozsahu. Záleží na tom, o co přesně má klient zájem. Základní asistenční služby poskytují pomoc po telefonu v případě autonehody či poruchy. Klient sám si volí, zda bude chtít využít asistenčních služeb pouze v rámci ČR, nebo dá přednost dražšímu produktu, který bude zahrnovat asistenční služby i v zahraničí.

V rámci rozšířených služeb asistenční služby zajistí ubytování v případě opravy vozidla, půjčení vozidla po dobu opravy toho nepojízdného, atd. Pojišťovny nabízejí různý rozsah služeb. Klienti nejvíce oceňují asistenční služby při autonehodě v zahraničí.

Co je asistenční služba

Silniční asistence je připojištění vozidla, které poskytuje profesionální služby pojištěncům, když se jejich vozidlo porouchá nebo figurují při nehodě. Pokud pojistná smlouva obsahuje toto krytí, stačí zavolat na asistenční linku poskytovatele a získat pomoc při mimořádné události na silnici.

V závislosti na klientových potřebách může pojišťovna vyslat odtahové vozidlo, které převeze poškozený vůz do servisu, nebo technika, který provede drobnou opravu, jako je výměna píchlé pneumatiky či nastartování baterie.

Výhody asistenční služby

Odtah vozidla – Pokud vůz nelze řídit z důvodu mechanické poruchy, pojišťovna vyšle odtahové vozidlo, které porouchané auto dopraví do nejbližší akreditované opravny.
Odstranění vozidla pomocí jeřábu a odtahu – Tato služba pomáhá vyprostit vozidlo uvízlé v důsledku pádu ze svahu nebo převrácení a odtáhnout jej do nejbližšího akreditovaného servisu.
Nastartování akumulátoru – Když vozidlo nemůže nastartovat kvůli vybité baterii, přijde tento typ pomoci velmi vhod.
Výměna pneumatiky – Klient může požádat o výměnu propíchnuté pneumatiky za rezervní. I když si umí pneumatiku vyměnit sám, je lepší využít této výhodné služby, pokud je zahrnuta v rámci pojištění.
Dodávka pohonných hmot – pokud během jízdy dojdou pohonné hmoty, tato služba zajistí palivo do určitého počtu litrů, aby mohl řidič své vozidlo dopravit k nejbližší čerpací stanici a doplnit benzín či naftu.
Zámečnická služba / služba odemykání – pokud si pojištěnec zabouchl dveře nebo ztratil či mu byl odcizen klíč, tato služba na cestách pomůže auto odemknout. Pojišťovna může plně nebo částečně hradit (nebo nehradit) poplatek za službu a cestovní náklady zámečníka.

Osobní asistence

Ubytování v hotelu a cestovní náklady – Pojišťovna hradí ubytovací náklady, pokud není možné na cestách opravit pojištěné vozidlo do určitého počtu hodin.
Doručení naléhavých zpráv – Pokud pojištěnec potřebuje po pojistné události kontaktovat osobu blízkou.
Asistence při převozu do nemocnice – V případě zranění řidiče a/nebo cestujících v pojištěném vozidle po nehodě může pojišťovna zajistit převoz zraněných osob do nemocnice.
Koordinace sanitky – Pojišťovna může na požádání zajistit také sanitku pro pojištěného a/nebo další zraněné cestující účastníky nehody. Náklady na ambulantní službu nejsou hrazeny.
Odkaz na právní pomoc – Po nehodě pojištěného vozidla lze také požádat pojišťovnu, aby odkázala na právního zástupce, který pomůže v případě zranění nebo úmrtí třetí osoby nebo škody na majetku třetí osoby.
Nepřetržitá linka zákaznického servisu – V případě dopravní nehody se lze obrátit na pojišťovnu s žádostí o jakoukoli pomoc a informace o postupu při likvidaci pojistné události, o akreditovaných servisech nebo blízkých čerpacích stanicích či hotelech.

Povinné ručení

Povinné ručení s asistenční službou není radno podceňovat. Nezaplacené povinné ručení může představovat velký problém, pokud se přihodí pojistná událost. V takovém případě pojišťovna nepokryje škody na zdraví a majetku třetích osob a motorista se může kvůli pozdním platbám a nabíhajícím penále dostat i na pokraj exekuce.

Asistenční služby se kromě provozu silničních vozidel dále pojí s pojištěním domácnosti nebo s cestovním pojištěním. I u těchto produktů lze nastavit rozsah asistenčních služeb.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang