Význam České asociace asistenčních společností

Česká asociace asistenčních společností je subjektem, který dohlíží na plnění asistenčních služeb některých prověřených pojišťovacích subjektů.

Zajistí-li si klient jakékoliv pojištění v podobě povinného ručení nebo havarijního pojištění, jistě automaticky počítá také s asistenčními službami, které jsou součástí daného balíčku. Mnozí klienti nad obsahovou stránkou takové služby moc nepřemýšlejí a jednoduše či podvědomě se na ni spoléhají.

Povinné ručení je pojištění, na které se vztahuje zákon č. 266/1994 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Každý majitel motorového vozidla musí mít toto pojištění povinně až do výše pojistného plnění, která je stanovena podle zákona.

Tento zákon upravuje povinnost pojišťovny vyplatit škody třetí straně, kterou motoristi vyvolali bez ohledu na jejich vinu. Tak by mohlo být například v případě úrazu nebo poškození jejich majetku.

Havarijní pojištění je pojištění, které se vztahuje na případné poškození nemovitosti, které může být způsobeno událostmi mimo kontrolu pojištěnce. Často se týká automobilové nehody, vloupání do domu nebo požáru. Havarijní pojištění poskytuje pojištění financování a náhrady pro poškozené věci.

Rozsah pojištění závisí na konkrétních smlouvách, které pojišťovna nabízí, jako je pojištění nákladů na opravy majetku a náhrada za zničení majetku, úbytek a manipulaci. Některé pojišťovny nabízejí i pojištění osobních věcí.

Rozuzlení však může přijít na přetřes právě při jakékoliv dopravní nehodě, kdy se většina motoristů obrací na asistenční služby. Jak však poznat kvalitu těchto služeb a jak přistupovat k jejich řádnému plnění?

Základem je Česká asociace asistenčních společností

Ano, právě pro řádné plnění daných služeb vznikla Česká asociace asistenčních společností, která je mnohdy označována zkratkou ČAAS. Organizace, která dohlíží na dané asistenční služby a stará je o jejich stoprocentní plnění dle předem nadefinovaných a smluvně ošetřených podmínek.

Chce-li klient mít jistotu v tom, že jeho havarijní pojištění nebo povinné ručení obsahuje kvalitní asistenční služby, na které se může spolehnout v jakékoliv situaci, měl by hledět na to, aby byla daná pojišťovna členem České asociace asistenčních společností.

Tento subjekt do určité míry koriguje etiku a normy v chování asistenčních společností. A samotné členství vyžaduje plnění evropských standardů v mnoha ohledech. Má tak záruku, že volí správnou a prověřenou asistenční službu, nikoliv „lovce nehod“.

Česká asociace asistenčních společností, založena roku 2008, je moderní profesní seskupení poradců a představitelů poskytovatelů asistenčních služeb v Česku. Cílem se stala snaha podpořit vysoce kvalitní asistenční služby poskytované dostupnou a cenově přijatelnou cenou.

Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) se snaží umožnit maximální přístup ke kvalitním asistenčním službám osobám, které je vyžadují. ČAAS také prosazuje vzdělávání profesionálů a klade důraz na vypracování jasných standardů kvality. ČAAS poskytuje služby prostřednictvím svých členů.

Tyto služby se označují jako „asistenční služby“ a jsou určeny občanům s nízkým příjmem a rodinám se zvláštními potřebami. Asistenční služby tímto členům poskytují právní, podnikatelskou a sociální podporu. Členové ČAAS také nabízejí mimořádné vzdělávací programy a služby pro seniory a děti.

ČAAS také usiluje o dosažení národní akreditace, což by v důsledku mělo poskytnout lepší služby pro klienty.

Asistenční služby v podání lovců nehod

Ať už má člověk uzavřené jakékoliv pojištění, které představuje povinné ručení nebo havarijní pojištění, vždy si při způsobení dopravní nehody musí dávat pozor na „lovce nehod“. Právě proti nim zbrojí Česká asociace asistenčních společností.

Jde o firmy, které nedisponují členstvím v ČAAS a využívají nekorektních a nemorálních praktik vůči poškozenému klientovi. Vyhlíží dopravní nehody, k nimž přispěchají podstatně rychleji, než jimi zvolená asistenční společnost a předkládají zaobalené a často předražené služby v podobě odtahů a jiných služeb.

Česká asociace asistenčních společností je subjektem, který má z pohledu kvality poskytovaných služeb velikou váhu. Asistenční služby pod záštitou této kontrolní organizace totiž nabývají na zcela jiných kvalitách. Je důležité neopomínat proto při uzavírání povinného ručení a přihlédnout k asistenčním službám a jejich celkovému plnění.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang