Co je to zelená střecha – biostřecha

Zelená střecha je koncept, který se objevil jako řešení problémů souvisejících s rostoucím městem, jako je globální oteplování, znečišťování ovzduší, ztráta biodiverzity, změny klimatu a ztráta zelených ploch. Jak zelená střecha funguje?

Jako zelená střecha se označuje střecha, která je pokrytá vegetací a půdou, a to zcela či alespoň částečně. Jde o ekologické řešení přinášející četné výhody.

Hlavním cílem zelených střech je snížit dopady středně velkých až velkých budov na životní prostředí a zlepšit kvalitu života obyvatel. Většinou se střechy zatravňují, avšak je na nich možné pěstovat i rostliny, keře či dokonce stromy. Záleží na konstrukci střechy a použité tloušťce substrátu.

Zelené střechy nejsou ve světě žádnou novinkou. Jsou známé dlouhá léta, především v zemích severní Evropy.

Výhody a nevýhody zelené střechy

Zelené střechy mají řadu výhod. Mezi hlavní výhody zelené střechy patří lepší mikroklima, zpomalení odtoku a zadržení více dešťové vody, ochrana střešní izolace před UV zářením.

Nejenže zelená střecha pomáhá snížit hluk a znečištění, také pomáhá chránit stavbu před vlhkostí a klimatickými změnami. Vědci také zjistili, že zelené střechy mohou pohlcovat škodlivé emise oxidu uhličitého a také pomáhají snižovat teplotu okolního vzduchu.

Mezi další výhody patří redukce výkyvů teplot mezi dnem a nocí, zabránění přehřívání střech, absorpce škodlivin ze vzduchu, vůně atd. Zelené střechy mohou poskytnout majitelům domu úsporu za vytápění a chlazení. Mají schopnost absorbovat teplo a udržovat teplo v budově, což může snížit náklady na vytápění a chlazení.

Kromě toho mohou zelené střechy poskytnout i další úžasné výhody. Může zvýšit estetickou hodnotu budovy a poskytnout útočiště a potravu pro živočichy.

Ekologicky smýšlející lidé ocení pohled na střechu, která bude představovat přírodní koutek v místech, které většina lidí nechává bez povšimnutí.

Kdo na to má vhodné podmínky, může si na střeše vytvořit třeba originální zahrádku.

Přestože jsou zelené střechy stále populárnější, mohou mít i některé nevýhody. Hlavním problémem jsou náklady, protože instalace zelené střechy je obvykle dražší než instalace běžné střechy.

Dále je třeba počítat s náklady na údržbu a udržovat je v dobrém stavu, aby se dosáhlo optimálních výsledků.

Realizace zelených střech

Zelené střechy mají dvě základní podoby – extenzivní a intenzivní. Více se využívá extenzivní řešení. Představuje zelenou střechu mající tloušťku substrátu 4 – 10 cm.

Skladba těchto střech může být řešená více způsoby. Nejjednodušší je pokrytí střechy folií, která je odolná proti prorůstání kořínků. Na tuto fólii se pokládá separační a drenážní vrstva s prolisy, jež drží vodu.

Dále se na tuto vrstvu klade geotextilie působící jako filtrační vrstva. Poté už následuje vrstva substrátu a vegetace.

Intenzivní střechy mají větší tloušťku než extenzivní. Umožňují tak sázení i vyšších a náročnějších rostlin. Pro realizaci zelených střech jsou více využívané ploché střechy či střechy s nižším spádem, ale i na strmých střechách si můžete dopřát zeleň.

Co je třeba vědět před realizací zelené střechy?

Než se někdo definitivně rozhodne pro zelené řešení, musí si zjistit, zda konstrukce střechy snese zatížení vegetací. Existují různé typy zelených střech.

Další věc, na kterou je třeba myslet, je podkladová deska. Základem pro zelenou střechu je kvalitní podkladová deska, která by měla být vyrobena z odolného materiálu, jako je například plastová mřížka nebo vysoce odolná membrána.

Kromě toho budou potřeba i některé další materiály, jako jsou trávníkové krytiny, půdní substrát, drcený kamenec a drenážní mřížky. Tyto materiály jsou nezbytné pro vytvoření pevného a trvanlivého podloží pro zelenou střechu.

Posledním krokem je výběr rostlinných druhů, které chce majitel použít. Vybrat si správné rostliny je důležité, protože některé druhy rostlin mohou přežít ve vlhčím prostředí, zatímco jiné vyžadují suché prostředí.

V neposlední řadě je třeba myslet na to, že vegetace bude potřebovat údržbu, tudíž péče o zelenou střechu zabere určitý čas. Střecha je konstrukčně náročnější, a to samozřejmě není zadarmo.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang