Základy akciového trhu: 8 tipů pro začátečníky

Zpravodajské pořady, hollywoodské filmy a televize předpokládají, že lidé tuší, co je to burza a jak funguje. Každý ví, že na akciovém trhu lze vydělat spoustu peněz, pokud investor ví, co dělá.

Začátečníci však často nerozumí tomu, jak trh funguje a proč přesně akcie rostou a klesají. Ještě méně jich rozumí tomu, jak na trhu vydělávat peníze.

Co je to akciový trh?

Když se mluví o akciovém trhu, myslí se tím několik burz, kde se akcie nakupují a prodávají. Obecně lze říci, že akciový trh je souhrnem veřejně obchodovaných akcií, tedy těch, které může kdokoli snadno nakoupit na burze.

Akcie, kterým se také říká podíly, jsou cenné papíry, které akcionářům poskytují vlastnický podíl ve veřejné společnosti. Jedná se o skutečný podíl na podniku, a pokud investor vlastní všechny akcie podniku, máte kontrolu nad jeho fungováním. Pokud investor vlastní většinu akcií nebo velký podíl, stále můžete pomáhat řídit, jak společnost funguje.

Odkud se berou akcie?

Veřejné společnosti vydávají akcie, aby mohly financovat své podnikání. Investoři, kteří si myslí, že podnik bude v budoucnu prosperovat, tyto emise akcií kupují. Akcionáři dostávají veškeré výplaty dividend plus případné zhodnocení ceny akcií. Mohou také sledovat, jak se jejich investice zmenšuje nebo zcela mizí, pokud společnosti dojdou peníze.

Akciový trh je vlastně jakýmsi následným trhem, kde lidé, kteří vlastní akcie podniku, je mohou prodat investorům, kteří je chtějí koupit. Toto obchodování probíhá na burze cenných papírů, například na newyorské burze nebo na burze Nasdaq. V minulosti chodili obchodníci obchodovat na fyzické místo – na burzu, dnes se prakticky veškeré obchodování odehrává elektronicky.

Když lidé ve zprávách říkají, že „trh dnes rostl“, obvykle mají na mysli výkonnost indexu Standard & Poor’s 500 nebo Dow Jones Industrial Average. Index S&P 500 tvoří přibližně 500 velkých veřejně obchodovaných společností v USA, zatímco Dow zahrnuje 30 velkých společností. Ty sledují výkonnost kolekcí akcií a ukazují, jak se jim dařilo v daný den obchodování a v průběhu času.

Nicméně i když se o indexech Dow a S&P 500 mluví jako o „trhu“, ve skutečnosti se jedná o indexy akcií. Tyto indexy představují některé z největších společností v USA, ale nejsou celkovým trhem, který zahrnuje tisíce veřejně obchodovaných společností.

Jak funguje akciový trh

Akciový trh je ve skutečnosti způsob, jakým investoři nebo makléři směňují akcie za peníze nebo naopak. Každý, kdo chce koupit akcie, na něj může přijít a koupit si od těch, kteří akcie vlastní, cokoli, co je v nabídce. Kupující očekávají, že jejich akcie porostou, zatímco prodávající mohou očekávat, že jejich akcie klesnou nebo alespoň už nebudou příliš růst.

Burza cenných papírů tedy umožňuje investorům vsadit si na budoucnost společnosti. V souhrnu investoři určují hodnotu společnosti podle toho, za jakou cenu jsou ochotni nakupovat a prodávat.

Tato cena v závislosti na velikosti poptávky a velikosti nabídky může jít nahoru nebo může jít dolů a v podstatě kolísá každý den. Tak se cena akcií mění.

Zatímco ceny akcií na trhu mohou v kterýkoli den kolísat podle toho, kolik akcií je poptáváno nebo nabízeno, v průběhu času trh hodnotí společnost na základě jejích obchodních výsledků a budoucích vyhlídek.

Růst a pokles ceny akcií

Podnik, kterému rostou tržby a zisky, pravděpodobně zaznamená růst svých akcií, zatímco podnik, kterému klesají tržby, pravděpodobně zaznamená pokles svých akcií, alespoň v průběhu času. V krátkodobém horizontu má však výkonnost akcie hodně společného právě s nabídkou a poptávkou na trhu.

Když soukromé firmy vidí, které akcie investoři upřednostňují, mohou se rozhodnout financovat své podnikání prodejem akcií a získáním hotovosti. Provedou primární veřejnou nabídku s využitím investiční banky, která prodává akcie investorům. Investoři pak mohou své akcie později prodat na burze, pokud chtějí, nebo mohou kdykoli nakoupit ještě více akcií, které jsou veřejně obchodovatelné.

Klíčové je následující: investoři oceňují akcie podle svých očekávání, jak se bude podniku dařit v budoucnu. Trh je tedy zaměřen na budoucnost, přičemž někteří odborníci tvrdí, že trh předvídá události zhruba za šest až devět měsíců.

Rizika a výhody investování do akcií

Akciový trh umožňuje individuálním investorům vlastnit podíly v některých z nejlepších světových společností, což může být nesmírně lukrativní. Celkově jsou akcie dobrou dlouhodobou investicí, pokud jsou nakupovány za rozumné ceny. Například index S&P 500 v průběhu času generoval přibližně 10 % roční výnos, včetně pěkné peněžní dividendy.

Investice do akcií nabízí dlouhodobým investorům také další příjemnou daňovou výhodu. Dokud akcie neprodají, neplatí ze zisků žádnou daň. Zdanění podléhají pouze peníze, které investor obdrží, například dividendy. Akcie tedy lze tedy držet dlouhodobě a neplatit přitom daně ze zisků.

Pokud však prodejem akcie dosáhne investor zisku, je povinen zaplatit daň z kapitálových výnosů. O způsobu zdanění akcií rozhoduje, jak dlouho investor akcie držel. Jestliže investor aktivum koupí a prodá během jednoho roku, bude spadat do kategorie krátkodobých kapitálových zisků a jeho zisk bude zdaněn běžnou sazbou daně z příjmu.

Pokud investor aktivum prodá po roce držení, bude platit sazbu daně z dlouhodobých kapitálových výnosů, která je obvykle nižší. Pokud investor zaznamená investiční ztrátu, může ji odepsat z daní.

Zatímco trh jako celek si vede dobře, mnoho akcií na trhu si nevede dobře a může dokonce zkrachovat. Tyto akcie mají nakonec nulovou hodnotu a představují totální ztrátu. Na druhou stranu některé akcie, jako například Amazon nebo akcie Apple, po celá léta prudce rostou a vydělávají investorům stonásobek jejich počáteční investice.

Jak vyhrát na akciovém trhu

Jak na akcie? Investoři mají dvě velké možnosti, jak na akciovém trhu vyhrát:

  • Koupit akciový fond založený na indexu, například S&P 500, a držet jej, abyste získali dlouhodobý výnos indexu. Jeho výnosy se však mohou výrazně lišit, od poklesu o 30 % v jednom roce po nárůst o 30 % v jiném roce. Nákupem indexového fondu získáte vážený průměr výkonnosti akcií v indexu.
  • Nakupovat jednotlivé akcie a snažit se najít akcie, které budou mít lepší výkonnost než průměr. Tento přístup však vyžaduje obrovské množství dovedností a znalostí a je rizikovější než prostý nákup indexového fondu. Pokud se vám však podaří najít Apple nebo Amazon na cestě vzhůru, vaše výnosy budou pravděpodobně mnohem vyšší než u indexového fondu.

Než začne investor kupovat akcie, bude samozřejmě potřebovat makléřský účet. Jde o účet otevřený investorem ve vybrané makléřské společnosti. Investor na tento účet ukládá prostředky a ty slouží k zaplacení nákupu cenných papírů prostřednictvím zprostředkovatele.

Při provádění příkazů a nákupu se z účtu potřebné prostředky odečtou. Z nesplaceného zůstatku mohou být čas od času odečteny poplatky či strženy poplatky za další služby nabízené zprostředkovatelem.

Jak investovat na akciovém trhu: 8 rad pro začátečníky

Pro začínající investory je zda dalších osm pokynů pro investování na akciovém trhu:

  • nákup správné investici
  • vyhnout se jednotlivým akciím
  • vytvořit si diverzifikované portfolio
  • připravit se na pokles
  • před investováním skutečných peněz vyzkoušet simulátor
  • zůstat věrný dlouhodobému portfoliu
  • začít nyní
  • vyhnout se krátkodobému obchodování

V každém případě je třeba věnovat investicím čas. Investor musí studovat společnosti a předvídat, co bude následovat, což je v dobrých časech těžká práce.

Nákup správné investici

Koupit správnou investici je mnohem snazší říci, než udělat. Každý si může všimnout akcie, která si v minulosti vedla dobře, ale předvídat výkonnost akcie v budoucnosti je mnohem obtížnější. Pokud má investor uspět při investování do jednotlivých akcií, musíte být připraven vynaložit spoustu práce na analýzu společnosti a řízení investice.

Když se začne investor začne zabývat statistikami, musíte si uvědomit, že profesionálové zkoumají každou z těchto společností mnohem přísněji, než to pravděpodobně dokáže jednotlivec. Takže pro jednotlivce je velmi obtížné vyhrát v čase.

Při analýze společnosti je třeba hodnotit její základní ukazatele – například zisk na akcii (EPS) nebo poměr ceny a zisku (P/E ratio). K tomu je třeba udělat mnohem více: analyzovat tým manažerů společnosti, zhodnotit její konkurenční výhody, prostudovat její finanční údaje, včetně rozvahy a výsledovky. I tyto položky jsou jen začátkem.

Jít a koupit akcie svého oblíbeného produktu nebo společnosti není správný způsob, jak investovat. Také minulé výborné výsledky nejsou zárukou úspěchu v budoucnosti.

Vyhnout se jednotlivým akciím

Každý už někdy slyšel o velkém vítězství nebo skvělém výběru akcií. Lidé tak někdy mají nerealistická očekávání ohledně toho, jakých výnosů mohou na akciovém trhu dosáhnout. A někdy si pletou štěstí se schopnostmi. Někdy může mít investor štěstí při výběru jednotlivých akcií. Je těžké mít štěstí v průběhu času a vyhnout se také velkým poklesům.

Aby mohl investor na jednotlivých akciích trvale vydělávat, musí vědět něco, co trh s výhledem do budoucna ještě nezapočítává do ceny akcií. Na každého prodávajícího na trhu připadá kupující stejných akcií, který si je stejně jistý, že na nich vydělá.

Existují tuny chytrých lidí, kteří se investováním živí. Pokud je investor začátečník, pravděpodobnost, že je překoná, není příliš velká.

Alternativou k jednotlivým akciím je indexový fond, což může být buď podílový fond, nebo fond obchodovaný na burze (ETF). Tyto fondy drží desítky nebo dokonce stovky akcií. A každá akcie, kterou si investor ve fondu koupí, vlastní všechny společnosti zahrnuté v indexu.

Na rozdíl od akcií mohou mít podílové fondy a ETF fondy roční poplatky, i když některé fondy jsou zdarma.

Vytvořit si diverzifikované portfolio

Jednou z klíčových výhod indexového fondu je, že ve fondu je okamžitě k dispozici celá řada akcií. Pokud například investor vlastní široce diverzifikovaný fond založený na indexu S&P 500, bude vlastnit akcie stovek společností z mnoha různých odvětví. Může si ovšem také koupit úzce diverzifikovaný fond zaměřený na jedno nebo dvě odvětví.

Diverzifikace je důležitá, protože snižuje riziko, že některá z akcií v portfoliu velmi poškodí celkovou výkonnost, a to vlastně zlepšuje celkové výnosy. Naproti tomu, pokud investor kupuje pouze jednu jednotlivou akcii, má skutečně všechna svá vejce v jednom košíku.

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit široké portfolio, je nákup ETF nebo podílového fondu. Tyto produkty mají v sobě zabudovanou diverzifikaci a není třeba provádět žádnou analýzu společností držených v indexovém fondu.

Pokud jde o diverzifikaci, neznamená to jen mnoho různých akcií. Znamená to také investice rozložené mezi různé třídy aktiv – protože akcie v podobných odvětvích se mohou pohybovat podobným směrem ze stejného důvodu.

Připravit se na pokles

Nejtěžším problémem pro většinu investorů je ustát ztrátu svých investic. A protože akciový trh může kolísat, čas od času se ztráty přihodí každému. Je třeba se obrnit a tyto ztráty zvládnout, jinak může mít investor tendenci nakupovat vysoko a prodávat nízko během paniky.

Pokud investor své portfolio diverzifikuje, neměla by mít žádná jednotlivá akcie, kterou vlastní, příliš velký vliv na celkový výnos. Pokud ano, nákup jednotlivých akcií nemusí být tou správnou volbou. I indexové fondy budou kolísat, takže se nelze zbavit veškerého rizika.

Proto je důležité připravit se na poklesy, které mohou přijít z ničeho nic, jako se to stalo v roce 2020. Aby investor dosáhl atraktivních dlouhodobých výnosů, musí přečkat krátkodobou volatilitu.

Při investování je třeba vědět, že je možné přijít o peníze, protože akcie nemají záruku jistiny.

Koncept volatility trhu může být pro nové a dokonce i zkušené investory obtížné pochopit. Lidé vidí, že trh je volatilní, protože trh klesá. Samozřejmě, když jde nahoru, je také volatilní, alespoň ze statistického hlediska. Trh se pohybuje se všude možně. Proto je důležité, aby si investoři uvědomili, že volatilitu, kterou vidí na vzestupu, uvidí i na poklesu.

Před investováním skutečných peněz vyzkoušet simulátor akciového trhu

Jedním ze způsobů, jak vstoupit do světa investování, aniž by investor musel riskovat, je použít akciový simulátor. Používání online obchodního účtu s virtuálními penězi neohrozí skutečné úspory. Začátečník také může zjistit, jak by reagoval, kdyby se jednalo o skutečné peníze, které by získal nebo ztratil.

Začátečníků může simulace pomoci překonat přesvědčení, že jsou chytřejší než trh, že dokáží vždy vybrat ty nejlepší akcie a vždy nakupovat a prodávat na trhu ve správný čas.

Otázka, proč člověk investuje, může pomoci určit, zda je pro konkrétní osobu investování do akcií vhodné. Pokud to člověk s investováním myslí vážněji a dlouhodobě, pak by měl mít diverzifikované portfolio, jaké poskytují například podílové fondy nebo burzovně obchodované fondy.

Zůstat věrný dlouhodobému portfoliu

Investování by mělo být dlouhodobou aktivitou. Investor by se měl také oprostit od každodenního cyklu zpráv a vypěstovat si trpělivost. Ta je pro investora nezbytná, pokud chce zůstat ve hře o investování dlouhodobě. Je také užitečné nahlížet do portfolia zřídka, aby nedošlo k přílišné nervozitě nebo přílišnému povznesení. To jsou skvělé tipy pro začátečníky, kteří při investování zatím nezvládají své emoce.

Jednou ze strategií pro začátečníky je sestavit si kalendář a předem si určit, kdy budou své portfolio vyhodnocovat. Dodržování této zásady zabrání tomu, aby během určité volatility akcie předčasně prodali, nebo aby nezískali plný užitek z dobře fungující investice.

Začít hned

Vybrat si ideální příležitost ke vstupu a investici na akciovém trhu obvykle nefunguje dobře. Nikdo neví se stoprocentní jistotou, kdy je nejlepší do akcií vstoupit. A investování má být dlouhodobou aktivitou. Neexistuje žádný ideální čas, kdy začít.

Jedním ze základních bodů investování je o něm nejen přemýšlet, ale také začít. A začít hned. Protože pokud člověk investuje nyní, a často i v průběhu času, je právě skládání investic tím, co může skutečně pohánět výsledky. Pokud chce člověk investovat, je velmi důležité skutečně začít a mít průběžný plán. Pak teprve může investor dosáhnout cílů.

Vyhnout se krátkodobému obchodování

Pochopení toho, zda člověk investuje pro dlouhodobou budoucnost, nebo pro krátkodobou, může také pomoci určit strategii a rozhodnout se, zda byste vůbec začít investovat. Někdy mohou mít krátkodobí investoři nerealistická očekávání ohledně růstu svých peněz.

Výzkumy ukazují, že většina krátkodobých investorů, jako jsou například denní obchodníci, o peníze přichází. Soupeří totiž s výkonnými investory a dobře naprogramovanými počítači, kteří mohou trhu lépe rozumět.

Noví investoři si musí uvědomit, že častý nákup a prodej akcií se může prodražit. Mohou při něm vznikat daně a další poplatky, a to i v případě, že provize brokera za obchodování na titulní straně je nulová.

Pokud člověk investujete krátkodobě, riskuje, že nebudete mít své peníze v případě potřeby.

V závislosti na konkrétních finančních cílech investora může být lepší volbou pro krátkodobé investice, spořicí účet, fond peněžního trhu nebo krátkodobý termínovaný vklad. Odborníci často investorům radí, že by měli investovat na akciovém trhu pouze v případě, že jsou schopni udržet investované peníze alespoň tři až pět let.

Peníze, které investor potřebuje pro konkrétní účel v příštích několika letech, by měl investovat do nízkorizikových investic. Hodí se pro to spořicí účet s vysokým výnosem nebo termínovaný vklad s vysokým výnosem.

Investování na akciovém trhu může být velmi výnosné, zejména pokud se investor vyhne některým nástrahám, se kterými se většina nových investorů setkává na začátku. Začátečníci by si měli najít investiční plán, který jim bude vyhovovat, a držet se ho v dobrých i špatných časech.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang