Územní platnost

Územní platnost je území, které vymezuje vyhláška ministerstva financí. Jde o území, na kterém platí povinné pojištění uzavřené v České republice. Záměry k získání územní platnosti opatřují příslušná ministerstva, zajišťující vymezení právních účinků území, v nichž je plán realizován. Ministerstvo financí není totožné s ministerstvem, které je příslušné pro tento účel, ale může být totožné. Ministerstvo financí může sehrávat roli při získávání územní platnosti, pokud se jedná o záměry, které se týkají finančního rámce pro realizaci tohoto záměru. Ministerstvo financí lze také pověřit vyřizováním nároků na finanční úhradu s tím, že budou uplatněny v režimu schváleného plánem.


Územní platnost je právní termín, který označuje, jaké oblasti se kterým právním předpisem nebo specifickým právním rozhodnutím řídí. Vymezuje oblast, která podléhá specifickým pravidlům. Územní platnost se obvykle vztahuje na geografickou oblast, v níž je úřední rozhodnutí, předpisy, nařízení nebo právní normy v platnosti. Územní platnost se obecně vztahuje pouze na území specifické země nebo státu a nebo oblast působnosti. Nicméně existují i specifické právní předpisy, které mají závaznou platnost po celém světě.

Povinné ručení platí ve většině evropských zemí. Povinné ručení je finanční odpovědnostní pojistka motoristů, která v případě újmy způsobené na zdraví nebo majetku osoby třetí stranou (například při nehodě zaviněné vlastníkem vozidla). Má za účel nahradit náklady následující po újmě. Povinnost mít povinné ručení je stanovena v občanském zákoníku a je nezbytná pro vlastníky motorových vozidel, aby byly oprávněni provozovat je na silnicích České republiky.

Dokladem o povinném ručení je zelená karta, na které je také vyznačeno, ve kterých zemích povinné ručení platí. Chystáte-li se do nějaké země, zkontrolujte si na zelené kartě, jestli skutečně v ní platí české povinné ručení. Zelená karta je doklad o pojištění vozidla pro tarif pojištění mezinárodního cestování. Jedná se o mezinárodně uznávaný pojišťovací doklad, který je vymáhán ve všech zemích, do kterých pojedete. Zelená karta vám tedy poskytuje platnou pojistnou ochranu v zahraničí.

Územní platnost se používá také v souvislosti s asistenční službou.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang