Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je centrem Ústeckého kraje. Jedná se o statutární město, které se rozkládá na ploše 93,95 km² a žije zde přes 94 tisíc obyvatel. Nachází se na soutoku Labe a Bíliny. Leží mezi Krušnými Horami a Českým středohořím.

Město je administrativně rozdělené do čtyř samosprávných obvodů. Jsou jimi Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-Neštěmice, Ústí nad Labem-Severní Terasa a Ústí nad Labem-Střekov.

Historické jádro tohoto města se bohužel nedochovalo. Některé zajímavé památky si však turisté v Ústí nad Labem či jeho blízkém okolí mohou prohlédnout. Snad nejvýznamnější památkou je novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Setkáte se s ním i pod přezdívkou „kostel se šikmou věží“. Pochází z roku 1318.

Z dalších významných památek si jmenujme Kostel sv. Vojtěcha, Kapli Navštívení Panny Marie, Hrad Střekov, Zámek Větruše, Muzeum města Ústí nad Labem, Mariánský most, Erbenovu vyhlídku atd.

Návštěva Ústí nad Labem

Ústí nad Labem nabízí mnohá překvapení. Nad řekou Labe se majestátně tyčí zřícenina hradu Střekov. Další významnou památkou je gotický obrozenecký kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

K zámečku Větruše, kde je restaurace se zahrádkou, se dá dostat opravdu netradičním dopravním prostředkem: Z nákupního centra Forum tam vede 330 metrů dlouhá lanovka. Byla uvedena do provozu v roce 2010 a nabízí výjimečnou jízdu s nádherným výhledem na město a okolní krajinu.

Zajímavý je také Mariánský most postavený v roce 1998, který renomovaný časopis Structural Engineering International zařadil mezi deset nejkrásnějších staveb světa 90. let.

Krásy okolí Labe

Ústí nad Labem se rozkládá ve svěžím údolí, kde se stékají řeky Labe a Bílina, a je lemováno jednou z nejkrásnějších krajin v České republice. Okolní vrchovina propůjčuje tomuto průmyslovému městu romantický a rustikální půvab, který ještě podtrhuje ohromující hrad Střekov s výhledem na řeku.

Ústí nabízí také několik nádherných přírodních zážitků. Opravdu odvážní mohou vyzkoušet horolezectví nebo pěší turistiku v nedalekém národním parku České Švýcarsko, zatímco pro pohodovější výlet lze doporučit ústeckou zoologickou zahradu, která je vhodná pro rodiny s dětmi. Zbytek návštěvy se dá strávit ochutnáváním regionálních vín a vydatné místní kuchyně.

Další města na Labi nabízejí také rozsáhlý seznam krásných památek, které stojí za návštěvu. Na Labi leží také například město Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, Špindlerův Mlýn nebo Pardubice.

Střekov

Impozantní zřícenina nad městem Ústí nad Labem se tyčí na černé skále, která vystupuje z hladiny Labe do výšky sta metrů. Za deštivých nocí prý na skále straší duch mladé dcery hradního pána, která si zde skokem do vody vzala život.

První zmínka o hradu pochází ze 14. století, kdy český král Jan Lucemburský rozhodl, že zde nechá postavit strážní stanici, která bude zajišťovat bezpečnost plavby po Labi a sloužit jako celnice. V 19. století začal hrad přitahovat turisty, kteří byli fascinováni nejen samotnou stavbou, ale i jejím okolím.

Po mnoho let zde byla v provozu výletní restaurace, kterou navštěvovali slavní hudební skladatelé a spisovatelé. Například skladatel Richard Wagner, který v romantických zákoutích starobylé zříceniny hledal múzu, se zabalil do prostěradla a shlížel dolů do údolí rozlehlého Ústí. Nakonec napsal báseň, která se později stala základem libreta slavné opery Tannhäuser.

Nebyl však jediným umělcem, který zde hledal a našel inspiraci. Střekov učaroval českému romantickému básníkovi Karlu Hynku Máchovi i slavnému spisovateli Johannu Wolfgangu Goethovi. Střekovská restaurace je stále otevřená a během oběda či večeře se můžete kochat výhledem na malebné kopce Českého středohoří.

Zámeček Větruše

Větruše je jednou z nepřehlédnutelných dominant města, jejíž význam spočívá v historické a společenské hodnotě stavby, která v sobě zahrnuje styl života na přelomu 19. a 20. století. Stavba Větruše se nachází na skalnatém výběžku terénu a terase opěrných kamenných zdí na hraně údolí Labe pod Soudným vrchem.

Podle pověsti byl na místě dnešní Větruše postaven již v roce 826 Labohorem hrad, který byl pojmenován na počest jeho manželky Vitruš (Wittrusch). Hrad později vyhořel. V roce 1847 byla na kopci postavena restaurace, o 50 let později doplněná 30metrovou rozhlednou. Po konfiskaci v roce 1950 objekt chátral až do roku 2004, kdy byla zahájena jeho celková rekonstrukce.

Větruše je spojena lanovkou s obchodním domem v centru města. Díky tomu se hotel a restaurace tyčí na klidném místě nad městem a zároveň se během 2 minut se dá dostat do centra za nákupy či zábavou. Unikátem lanovky je, že se jedná o nejdelší lanovku bez nosných sloupů v České republice.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Spadne, nebo ne? Tohle je co si může každý myslet, když vidí věž gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Naklání se natolik, že se může pyšnit titulem nejvíce nakloněné věže ve střední Evropě. Její tvůrce, slavný stavitel Víta, architekt a stavitel katedrály sv. Josef Mocker, ji rozhodně nestavěl s náklonem v roce 1890.

Věž byla zasažena bombami při náletu na konci druhé světové války. Nároží lodi se zřítilo a konstrukce věže byla narušena. Tak vážná devastace se objevila byla fatální. Nakonec byla podepřena konstrukcí z masivních dřevěných pilotů a záchranné práce trvaly čtyři roky stabilizovat konstrukci. Přesto se opírá od kolmé osy asi o 2,5 m. dva metry na výšku 65 metrů.

Je zařazena mezi pět nejlépe se naklánějících věží na světě. Evropě, hned za slavným zvonem v Pise. První místo drží kostelní věž v německém Suurhusenu, která je vysoká 27,4 m a naklání se o 243 cm.

Přírodní zdroje a typická průmyslová odvětví

Region je velmi významný pro své bohaté zásoby přírodních zdrojů, zejména hnědého uhlí a cínu v Krušných horách, v České republice podobně jako například Ostrava. Součástí místního hospodářství proto vždy byla těžba a těžký průmysl, zejména hutnictví a chemická výroba.

Města jako Ústí nad Labem, hlavní město regionu, jasně ukazují jak tuto průmyslovou minulost, tak i její současný stav. Město Most bylo během sovětské okupace téměř kompletně přestavěno, aby mohlo pojmout příliv velkého množství pracovních sil do těchto průmyslových odvětví. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do života lidí žijících za socialismu a představit si jejich každodenní rutinu.

Několik bývalých dolů bylo přeměněno na muzea, která návštěvníkům umožňují na vlastní kůži poznat průmyslové postupy a jejich dopad na přírodu a lidské zdraví.

Tvrdit, že ekonomika regionu je založena pouze na průmyslu a těžbě, by však bylo příliš zjednodušující. V menších částech regionu vždy existovaly i jiné formy průmyslu, ať už šlo o keramický průmysl v okolí Teplic, vinařství a pivovarnictví v okolí Žatce, Kadaně a jinde nebo papírenský průmysl ve Štětí.

Slavné místní značky z Ústí nad Labem

Možná mnohé překvapí, kolik známých výrobků má původ v tomto severočeském krajském městě. Město Ústí nad Labem vyrostlo na své průmyslové tradici. Bylo přední průmyslovou metropolí rakousko-uherské monarchie a může se tím pyšnit. Může se pochlubit odkazem, který si bez nadsázky zaslouží označení „rodinné stříbro“.

S Ústím je spojena řada slavných českých výrobků, jejichž názvy znaly i prababičky. Aby nikdo nebyl na pochybách, co znamená „Originally made in Ústí nad Labem“, vznikl projekt, který má za cíl představit slavné značky, které měly svůj původ v Ústí nad Labem.

Věděli jste, že město Ústí nad Labem je kolébkou slavného mýdla s jelenem a rodištěm Viktora Cibicha, jehož tvář je na etiketě pro pivo Březňák? Nebo že odtud pochází jeden z nejznámějších českých destilátů, Stará myslivecká?

V rámci projektu vznikla řada atraktivních suvenýrů, které připomínají proslulost ústeckých výrobků a které si můžete zakoupit v informačním centru, stejně jako informační brožuru, která vznikla ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem.

České Švýcarsko

Národní rezervace České Švýcarsko, nejmladší národní park České republiky, se nachází v severních Čechách přímo u hranic s Německem. Návštěvníci tohoto národního parku založeného v roce 2000 a rozkládajícího se na ploše téměř 80 km2 mohou obdivovat zdejší unikátní pískovcové skalní útvary včetně slavné Pravčické brány, největší skalní brány v Evropě.

České Švýcarsko nabízí bohatou škálu pískovcových útvarů včetně skalních měst, stěn, roklí, bludišť a věží. Všechna tato impozantní pískovcová díla přírody vznikla erozí křídových mořských sedimentů, které byly na zem vyzdviženy v období čtvrtohor během alpínské orogeneze. V tomto období vznikly také kaňony řek Labe, Kamenice a Křinice, přičemž kaňon Labe nacházející se u Hřenska je místem s nejnižší nadmořskou výškou v České republice.

Je to tedy oblast ideální pro pěší turistiku, horolezectví nebo třeba jen obdivování přírodních divů. Výlet do Českého Švýcarska je dobré spojit s návštěvou okolních obcí a měst, z nichž v některých se nachází řada architektonických památek i dalších zajímavostí. Za pozornost stojí zejména Česká Kamenice, kde se nachází poutní kaple Narození Panny Marie, tradičně spojovaná s mnoha zázraky Matky Boží Kamenické, barokní chudobinec nebo děkanský kostel svatého Jakuba Většího.

Zájemci o lidovou architekturu by neměli vynechat obce Vysoká Lípa, Kamenická Stráň a Dlouhý Důl. Oblast Českého Švýcarska je atraktivní volbou jak pro krátký výlet, tak pro delší dovolenou v České republice.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang