United energy trading

United Energy Trading a.s. je alternativním dodavatelem elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb konečným zákazníkům. Společnost je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding. Sídlí v Praze a působí po celé České republice a na Slovensku.

Licenci k obchodu s elektřinou drží od roku 2010. K obchodu se zemním plynem drží licenci od roku 2007.

Elektrickou energii pro domácnostem nabízí v základní produktové řadě Home, rozdělené do šesti podskupin podle typu spotřeby. Zemní plyn nabízí v jediné produktové řadě s cenou odstupňovanou podle roční spotřeby do celkem třinácti pásem.

Zákazníky se snaží oslovovat nižší cenou za spotřebovanou energii než dominantní dodavatelé.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang