Turistické cesty

Turistické cesty jsou oblíbenou aktivitou pro milovníky přírody a dobrodružství po celém světě. Tyto cesty nabízejí úžasné výhledy na krajinu a přírodu, ať už je to v horách, lesích nebo na plážích. Turistické cesty jsou skvělým způsobem, jak strávit čas s rodinou a přáteli, a zároveň objevovat nová místa a získávat zkušenosti.

Nejlepší turistické cesty jsou ty, které jsou dobře značené a bezpečné. Je důležité vybrat si trasu podle vlastních schopností a zkušeností, a také podle fyzické kondice. Před výletem je také nutné získat informace o podmínkách na trase, aby se předešlo nebezpečí a nechtěným překvapením.

Turistické cesty jsou takové cesty, jejichž cílem je odpočinek, poznávání památek atd. Lidé si zřizují cestovní pojištění turistických cest v případě, že cestují na dovolenou.

V případě, že se na své dovolené chtějí věnovat rizikových sportům, měli by si zřídit speciální pojištění. Kdyby se jim totiž něco stalo v rámci rizikového sportu, nevznikne jim nárok na pojistné plnění z cestovního pojištění turistické cesty.

Za rizikové sporty se obecně považují aktivity, které zahrnují vyšší míru rizika. Patří sem potápění, bungee jumping, horolezectví, krasobruslení, skoky na lyžích, skoky a mnoho dalších. Při provádění těchto sportů se musí opatrně zvážit rizika, která jsou s nimi spojena.

Je velmi důležité být pojištěn, když se člověk věnuje těmto rizikovým sportům. Nejdůležitějším faktorem je mít dobré dovednosti a trénovat pravidla bezpečnosti.

Historie turistických cest

Turistické cesty byly vytvářeny a vyvíjeny v průběhu času jako reakce na rostoucí poptávku po cestování a prozkoumávání nových míst. V minulosti byly turistické cesty často pouze stezky nebo cesty, které se používaly pro obchodní účely nebo pro přesun z místa na místo.

S nástupem cestovního ruchu v moderním smyslu se turistické cesty staly ještě více důležitějšími pro cestovní ruch a pro rozvoj ekonomiky. V 19. století se objevily první organizované cestovní kanceláře, které začaly nabízet turistické služby a trasy pro cestovatele.

V současné době jsou turistické cesty vytvářeny jak na základě přirozených krás a zajímavostí krajiny, tak i na základě kulturního dědictví a historie míst, která se na trase nacházejí.

Cesty jsou navrhovány a vytvářeny na základě potřeb turistů a zároveň musí být v souladu s místními zákony a předpisy, jako jsou ochrana přírody a kulturního dědictví, aby se minimalizovaly jejich negativní dopady.

Turistické cesty se také mohou vyvíjet a měnit v závislosti na aktuálních trendech a preferencích turistů. Například s rostoucím zájmem o ekoturistiku se stále více turistických cest soustředí na udržitelnost a ochranu přírodního prostředí.

V dnešní době jsou turistické cesty velmi důležité pro rozvoj cestovního ruchu a jsou klíčové pro ekonomiku mnoha zemí. Je tedy velmi důležité, aby turistické cesty vznikaly s ohledem na potřeby turistů, místní komunitu a přírodní prostředí.

Značení turistických cest

Značení turistických cest je důležitým prvkem pro orientaci turistů na cestách. Jeho účelem je umožnit snadnou navigaci a minimalizovat riziko ztracení se v terénu. Značení cest může být provedeno různými způsoby, a to jak v terénu, tak i na mapách a v turistických průvodcích.

V některých zemích jsou turistické cesty značeny systémem značek a symbolů, které jsou v terénu umístěny na stromech, kamenech nebo sloupech. Tyto značky mohou obsahovat informace o směru cesty, vzdálenosti a obtížnosti cesty. Některé země používají i barevné značení, kde různé barvy značí různé typy cest a jejich obtížnost.

Dalším způsobem značení turistických cest jsou turistické mapy a průvodce, které obsahují informace o trase cesty, obtížnosti, výškovém profilu a zajímavých místech v okolí. Tyto materiály jsou obvykle k dispozici v turistických centrech a mohou být také staženy z internetu.

Některé země také používají mobilní aplikace, které umožňují turistům sledovat svou polohu v terénu a poskytují informace o trase cesty a různých místech v okolí.

Je důležité dodržovat značení turistických cest a neodcházet ze značené trasy, aby se minimalizovalo riziko ztracení nebo úrazu. Pokud se turista rozhodne změnit trasu, je třeba dbát na to, aby to nebylo na úkor ochrany přírody a kulturního dědictví.

Jak vzniklo značení turistických tras

Historie značení turistických tras sahá do 19. století, kdy se začaly v Evropě organizovat první turistické spolky a kluby. Tyto organizace měly za cíl propagovat turistiku a vytvářet síť turistických tras pro své členy. V té době byly trasy značeny pomocí kamenů, šipek nebo nátěrů na stromech a kamenech.

V roce 1873 vznikl v Rakousku první turistický spolek, který zavedl standardizované značení turistických tras pomocí červenobílých pruhů. Tento systém se brzy rozšířil do dalších zemí a stal se mezinárodním standardem pro značení turistických tras.

V průběhu 20. století se vývoj značení turistických tras nezastavil. V roce 1932 byla v Německu zavedena tzv. „Wegweiser“ – směrovací tabule s označením vzdálenosti a času na jednotlivé cíle. Tento systém se brzy stal populárním po celé Evropě a dodnes se používá.

V roce 1969 vznikla Evropská asociace dálkových tras (European Ramblers Association), která si dala za cíl propojit turistické trasy v celé Evropě a standardizovat jejich značení.

Dnes se turistické trasy značí různými způsoby – pomocí barevných značek, směrových tabulí, QR kódů, navigačních aplikací a dalších. Každá země má svůj vlastní systém značení, nicméně základní principy jsou všude stejné – turistické trasy jsou značeny tak, aby byly pro turisty snadno rozpoznatelné a aby poskytovaly informace o směru, vzdálenosti a času cesty.

Klub českých turistů

V českých zemích vznikl KČT – Klub českých turistů 11. června 1888. Prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Již o rok později začal KČT vydávat svůj časopis, který se dnes jmenuje Turista.

V roce 1895 postavili členové klubu první útulnu u propasti Macocha a o pár let později nechali postavit turistickou rozhlednu na vrcholu pražského Petřína. K nejvýznamnějším akcím KČT v současné době patří pochod Praha – Prčice.

Mezi aktivity klubu patří kromě značení turistických tras také vydávání map a průvodců a provozování ubytoven a chat, které nejsou určeny jen pro členy klubu. KČT je tak nejstarší cestovní agenturou.

První značenou cestu vytvořili značkaři v roce 1889 v údolí Vltavy kolem Svatojánských proudů. V roce 1938 bylo v tehdejším Československu vyznačeno zhruba 40 000 km tras.

V současnosti je délka pěších turisticky značených tras v ČR přes 42 000 km a tyto trasy udržuje přes 1350 dobrovolných značkařů. V současnosti se zde také nachází více než 34 000 km cyklotras nebo přes 4 000 km lyžařských tras.

Největšího rozmachu klub dosáhl ve 20. a 30. letech minulého století, kdy měl 100 000 členů a vlastnil a spravoval na území tehdejšího Československa celkem 114 turistických chat, 13 rozhleden, 8 loděnic a asi 30 hradů, mimo jiné i Trosky a slovenské Strečno.

Nyní má klub zhruba 32 tisíc členů. Pod klub patří 15 chat a 30 ubytovacích zařízení poskytující členům KČT slevu. Od dubna 2014 je klub členem Českého olympijského výboru.

Druhy turistických cest

Existuje mnoho druhů turistických cest, z nichž každý je určen pro různé typy turistů a nabízí odlišné zážitky. Níže jsou uvedeny některé z nejčastějších druhů turistických cest (turistiky):

 1. horská turistika
  • Tato turistická činnost je určena pro ty, kteří milují pěší túry a překonávání horských převýšení.
  • Horské turistické trasy obvykle nabízejí úchvatné výhledy na okolní krajinu a mohou být náročné, zejména pokud vedou přes velmi strmé či nebezpečné úseky.
 2. cykloturistika
  • Tento druh turistiky je určen pro ty, kteří chtějí prozkoumat krajinu na kole.
  • Cykloturistické trasy mohou být různě náročné a nabízejí různé výzvy pro cyklisty.
 3. vodní turistika
  • Tento druh turistiky zahrnuje aktivity, jako je kajak, rafting a kánoe.
  • Turisté mohou prozkoumat řeky a jezera a zároveň se těšit z adrenalinových sportů.
 4. cestování za kulturou
  • Tento druh turistiky zahrnuje prozkoumávání kulturních památek, muzeí, galerií a historických míst.
  • Turisté mohou cestovat po celém světě a objevovat různé kultury a tradice.
 5. ekoturistika
  • Tento druh turistiky je zaměřen na udržitelný způsob cestování a zahrnuje prozkoumávání přírodních rezervací, národních parků a ekologicky citlivých oblastí.
  • Cílem ekoturistiky je minimalizovat negativní dopady na přírodu a podpořit ochranu životního prostředí.
 6. cestování za gastronomií
  • Tento druh turistiky zahrnuje prozkoumávání místní kuchyně a kulinářských tradic.
  • Turisté mohou ochutnávat místní speciality a navštěvovat restaurace a trhy.

Všechny tyto druhy turistických cest nabízejí turistům různé zážitky a zajímavé možnosti jak prozkoumávat svět. Mnoho turistů si oblíbilo kombinování různých druhů turistiky, aby získali co nejvíce skvělých zážitků a objevili co nejvíce zajímavých míst.

Horská turistika

Horská turistika je jedním z nejoblíbenějších druhů turistiky, který se zaměřuje na prozkoumávání hor a překonávání horských převýšení. Horská turistika nabízí turistům nádherné výhledy na okolní krajinu a zároveň je výzvou pro jejich fyzickou kondici.

U provádění horské turistiky je důležité mít vhodné vybavení, jako jsou kvalitní turistické boty, vhodné oblečení a batoh s dostatkem místa pro vodu, jídlo a další nutné věci. Dále je důležité mít správné znalosti o horských podmínkách, aby se turista dokázal chránit před nebezpečím, jako jsou sesuvy půdy, laviny a nebezpečné klimatické podmínky.

Horské turistické trasy jsou různě náročné a mohou být přizpůsobeny pro různé úrovně zdatnosti turistů. Některé trasy jsou kratší a méně náročné, zatímco jiné jsou delší a náročnější a vyžadují větší zkušenosti a lepší fyzickou kondici.

Turistika na horách se dnes stává stále populárnější, a to nejen mezi turisty, nicméně také mezi místními obyvateli. Hory nabízejí příležitosti pro relaxaci a odpočinek v přírodě, a jsou tak důležitou částí kulturního dědictví mnoha zemí.

Příkladem nejpopulárnějších hor pro horskou turistiku jsou Alpy, Pyreneje, Apeniny, Skalnaté hory (Skalisté hory) v USA a Kanadě, Himaláje a Andské hory. Tyto hory nabízejí úchvatné výhledy, různorodou faunu a flóru, historické památky a kulturní tradice, což přináší turistům nezapomenutelné zážitky.

Cykloturistika

Cykloturistika je druh turistiky, který se zaměřuje na prozkoumávání krajiny na kole. Je to skvělý způsob, jak objevovat nová místa a zároveň si užít fyzickou aktivitu.

Pro cykloturistiku je nutné mít vhodné kolo, které bude přizpůsobené terénu, po kterém se plánuje jet. Dále je důležité mít vhodné oblečení a přilbu. Cyklistické trasy jsou různě náročné. Délka cyklotras je různě dlouhá a náročná a některé z nich vyžadují větší zkušenosti a lepší fyzickou kondici cyklistů.

Cyklistická turistika má několik výhod. Kromě toho, že je to skvělý způsob, jak se dostat ven do přírody a objevovat nová místa, je to také zdravá aktivita pro celé tělo. Cykloturistika také nabízí možnost poznat místní kulturu a tradice.

Pro cykloturisty jsou v různých zemích vybudovány speciální cyklotrasy, které jsou dobře značené a vedou přes krásná místa. Mezi nejpopulárnější cykloturistické destinace patří Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Francie, Španělsko a Itálie.

Turistika na kolech je oblíbená i v České republice, kde jsou k dispozici různé cyklotrasy, které vedou přes malebné krajiny a historická místa.

Mezi nejpopulárnější patří cyklostezka Labská stezka, cyklostezka okolo Třeboně, Křivoklátské okruhy, Lichtenštejnská stezka, cyklostezka Bečva, Lipno a Šumava, Český ráj, České Švýcarsko, Hradec Králové, Ohře, Valdštejnská cyklostezka, Brdský okruh a Pardubicko.

Vodní turistika

Vodní turistika je druh turistiky, který se zaměřuje na prozkoumávání vodních cest. Mezi oblíbené aktivity vodní turistiky patří kajakářství, rafting, kánoe a plavby na lodích.

Vodní turistika vyžaduje speciální vybavení a dovednosti, protože se odehrává na vodě, která může být rychlá a náročná. Vodní turisté musí být schopni řídit své plavidlo a přizpůsobit se podmínkám na vodě. Pro vodní turistiku je důležité mít vhodné oblečení, plaveckou vestu a helmu.

Turistika na vodě nabízí jedinečnou zkušenost, kdy se můžou prozkoumávat vodní cesty, které jinak nejsou dostupné. Vodní turistika také nabízí krásné výhledy na okolní krajinu a možnost pozorovat život v řekách a jezerech.

Mezi nejpopulárnější destinace pro vodní turistiku patří Kanada, Norsko, Švédsko, Německo, Rakousko a Austrálie. V těchto zemích je mnoho řek, jezer a moří, které jsou vhodné pro vodní turistiku.

V České republice jsou také vhodná místa pro tuto turistiku. Mezi nejpopulárnější patří řeka Vltava, kde se dá absolvovat třídenní plavba z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Dalšími populárními místy jsou řeka Sázava, Labe nebo Jizera.

Vodní turistika je skvělý způsob, jak prozkoumat vodní svět a zažít adrenalin. Při dodržování bezpečnostních pravidel a zásad ochrany přírody může být vodní turistika skvělým zážitkem pro každého.

Cestování za kulturou

Tento druh turistiky se zaměřuje na prozkoumávání kulturních památek, tradic, zvyků a uměleckých děl v různých regionech světa. Cestování za kulturou je skvělým způsobem, jak se seznámit s novými kulturami, historií a uměleckými tradicemi.

Mezi nejpopulárnější destinace pro cestování za kulturou patří země s bohatou historií a kulturními památkami, jako jsou Itálie, Řecko, Egypt, Indie, Thajsko, Japonsko, Mexiko, Peru nebo Maroko.

Cestování za kulturou může zahrnovat návštěvy muzeí, galerií, historických památek, kostelů, hradů, starých měst a tradičních vesnic. Mezi oblíbené aktivity patří také procházky po místech s bohatou kulturní historií, tradičních festivalech, koncertech a divadelních představeních.

Kulturní turistika také nabízí možnost poznat místní kuchyni, zvyky a tradice. Meze nejsou kladeny ani v  ochutnávání místních specialit. A co takhle naučit se místní tanec, písně nebo řemesla, či navštívit trhy a obchody s místními produkty?!

Výhodou cestování za kulturou je, že to není o adrenalinových zážitcích, nicméně o poznávání nových kultur a způsobů života místních lidí. Cesty za kulturou také podporuje ekonomiku místních komunit, když turisté nakupují místní produkty, ubytují se v místních hotelech či penzionech a podporují místní turistické průvodce.

V České republice jsou také vhodná místa kam cestovat za kulturou. Mezi nejpopulárnější patří Praha s mnoha historickými památkami, avšak i další města jako Olomouc, Brno, Český Krumlov nebo Telč. Kromě měst nabízí Česká republika také mnoho hradů, zámků, klášterů a vesnic, kde se turista může seznámit s českou kulturou a historií.

Kulturní cestování je skvělý způsob, jak prozkoumávat kulturní dědictví a poznávat nové kultury a zvyky.

Ekoturistika

Ekoturistika je druh turistiky, který se zaměřuje na udržitelný způsob cestování a zároveň na ochranu přírodních a kulturních hodnot. Cílem ekoturistiky je umožnit turistům prožít přírodu a zároveň chránit životní prostředí a podporovat místní komunity.

Ekoturistika obvykle zahrnuje cestování do přírodních oblastí, jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, biosférické rezervace a další oblasti s vysokou přírodní hodnotou. Turisté mohou prozkoumávat divokou přírodu, přírodní památky a sledovat zvířata v jejich přirozeném prostředí.

V rámci ekologické turistiky je kladen důraz na udržitelnost a minimální negativní dopad na přírodu a místní komunity. Turisté jsou povzbuzováni k používání ekologických dopravních prostředků, jako jsou kola, veřejná doprava nebo vlastní dopravní prostředek – nohy.

Místní průvodci a obyvatelé jsou zapojeni do ekoturistických aktivit, což umožňuje turistům získat větší povědomí o místní kultuře a tradicích.

Dalšími aktivitami jsou například přírodní výlety, sledování ptáků, pozorování hvězd, jízda na koni, rafting, potápění, cyklistika a další aktivity, které neohrožují přírodní prostředí.

Ekoturistika má prospěšný vliv na místní komunity, když se turisté podílejí na ekonomickém rozvoji a podporují místní obchody, hotely a restaurace. Tato turistika také podporuje ochranu přírodních a kulturních hodnot, když turisté přispívají finančními prostředky na ochranu místních přírodních oblastí a podporují práci místních ekologických organizací.

Ekoturistika je vhodná pro každého, kdo má rád přírodu a zároveň chce přispět k udržitelnému cestování a ochraně přírody a kultury. Mezi nejpopulárnější destinace pro ekoturistiku patří Kostarika, Ekvádor, Botswana, Finsko, Norsko a Island.

V České republice jsou také mnohá místa, například národní parky Šumava, Krkonoše, České Švýcarsko, Podyjí a další. Tyto oblasti nabízejí nejen jedinečnou přírodu, avšak také řadu ekologicky šetrných aktivit, jako jsou pěší turistika, cykloturistika, vodáctví a další.

Kromě národních parků existuje v České republice také mnoho chráněných krajinných oblastí a přírodních rezervací, které nabízejí příležitosti k prozkoumání divoké přírody. Mezi tyto oblasti patří například Bílé Karpaty, Kokořínsko, Třeboňsko a mnoho dalších.

Další možností pro ekoturistiku v České republice jsou ekofarmy a ekologické zahrady, které nabízejí možnost prohlédnout si místní zemědělství a chov hospodářských zvířat, ochutnat místní produkty a zúčastnit se různých workshopů a kurzů.

Cestování za gastronomií

Cestování za gastronomií je stále populárnější a mnoho lidí hledá destinace, které nabízejí nejen krásné památky a přírodní scenérie, nýbrž i kulinářské zážitky. V tomto ohledu může být Česká republika velmi zajímavá destinace, protože nabízí bohatou a rozmanitou kuchyni, která je ovlivněna jak středoevropskými, tak východoevropskými kuchyněmi.

Mezi nejtypičtější česká jídla patří například knedlíky, smažený sýr, guláš, svíčková na smetaně, klobásy a další. Kromě tradičních jídel je v České republice také populární pivovarnictví, a proto se turista může těšit na vynikající české pivo, které je světoznámé.

V České republice existuje mnoho restaurací a hospod, kde si milovník dobrého jídla a pití může vychutnat tradiční česká jídla a pivo. Mezi nejznámější patří například pivnice v Praze, kde si může vychutnat skvělé české pivo a tradiční jídla.

Kromě toho jsou v České republice také pořádány různé gastronomické festivaly, jako je například Festival klobásy v Táboře, Pražský festival uzenin nebo Vinobraní v Mikulově, které nabízejí možnost ochutnat tradiční česká jídla a pití.

Mimo tradiční českou kuchyni, se dají v Praze a dalších městech najít i restaurace s mezinárodní kuchyní a také mnoho street food stánků s jídlem z celého světa, které slibují stejně vynikající gastronomický zážitek.

Turistické cesty v České republice

Česká republika nabízí mnoho krásných a rozmanitých turistických tras, které jsou vhodné jak pro začínající turisty, tak i pro zkušené horolezce a pěší turisty. Značené turistické trasy v České republice jsou rozděleny do několika kategorií, které určují délku a obtížnost cesty.

Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10 x 10 cm.

Systém turistického značení v České republice.

V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na šipku. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka.

Na koncích značených tras je koncová značka a různé krátké významové odbočky značena speciálními značkami odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky.

Ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou a na dalších turisticky významných místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se turista dozví název místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

Červená turistická značka vede zpravidla po nejnáročnějších cestách a její trasy jsou vhodné pro zkušené turisty. Červeně jsou značeny hlavně dálkové nebo hřebenové trasy.

Modrá turistická značka značí významnější regionální trasy a vede převážně mezi městy, vesnicemi, k železničním stanicím atd. Je vhodná pro všechny turisty, kteří se chtějí projít a užít si krásy přírody.

Zelená turistická značka označuje místní trasy a ty nejsou ani příliš dlouhé, ani příliš náročné. Je vhodná pro středně pokročilé turisty.

Žlutá turistická značka zpravidla vede po méně náročných cestách a značí krátké trasy, spojovací cesty nebo zkratky. Je vhodná pro rodiny s dětmi nebo pro turisty, kteří si chtějí užít procházku v přírodě se zajímavými objekty či výhledy.

Nejkrásnější trasy na území Čech

Mezi nejznámější turistické trasy v České republice patří například:

 • Český ráj
  • turistická oblast s mnoha skalními útvary, roklemi a jeskyněmi
  • zde se nachází i nejnavštěvovanější turistická atrakce – Prachovské skály
 • Krkonoše
  • nejvyšší pohoří v České republice, které nabízí krásné výhledy a mnoho turistických tras
  • na nejvyšší vrchol Sněžku vede několik tras
 • Šumava
  • rozsáhlé pohoří na hranici s Německem s nádhernými lesy, rašeliništi a vodopády
  • zde se nachází například horské Černé jezero
 • Český les
  • pohoří na západě Čech s mnoha turistickými trasami a krásnými výhledy
  • zde se nachází například rozhledna Čerchov
 • Adršpašsko – teplické skály
  • rozsáhlé skalní město s mnoha skalními věžemi, útesy a soutěskami
  • je to jedno z nejkrásnějších míst v České republice

Celkově má Česká republika mnoho krásných a zajímavých turistických tras, které nabízejí nádherné výhledy, unikátní přírodní scenérie a historické památky. Vedle již zmíněných oblastí a tras existuje mnoho dalších míst, které stojí za to navštívit.

Mezi nejnavštěvovanější oblasti patří také například Karlštejn, malebné městečko s gotickým hradem, který se nachází pouhých 30 km jihozápadně od Prahy. Další zajímavou oblastí je Moravský kras, kde se nacházejí rozsáhlé jeskyně s krápníkovou výzdobou. Mezi nejznámější patří Punkevní jeskyně s unikátním podzemním říčním systémem.

Dalšími populárními turistickými oblastmi jsou například Orlické hory, Žďárské vrchy, Beskydy nebo Česká Kanada. Každá z těchto oblastí nabízí své specifické krásy a turistické trasy pro každého.

Výhodou českých turistických tras je také to, že jsou většinou dobře značené a přístupné. Většina z nich je dostupná i veřejnou dopravou, což umožňuje turistům bez vlastního automobilu pohodlné cestování a procházky v přírodě.

Česká republika je tedy ideální destinací pro ty, kteří milují přírodu, historii a turistiku. Nabízí mnoho krásných a rozmanitých tras, které uspokojí každého turistu, ať už jde o krátké procházky nebo náročné výstupy na vrcholky hor.

Nejznámější turistické trasy ve světě

Ve světě existuje mnoho neuvěřitelných turistických tras, které lákají turisty z celého světa. Nejznámější a nejoblíbenější turistické trasy ve světě jsou:

 1. Camino de Santiago
  • také známá jako Jakobská cesta, vede přes více než 800 km z Francie do španělského města Santiago de Compostela
  • oblíbená mezi turisty z celého světa
  • poskytuje nádherné výhledy na španělskou krajinu
 2. Great Himalaya Trail
  • vede přes nejvyšší hory světa, včetně Mount Everestu
  • nabízí turistům neuvěřitelné výhledy na okolní krajinu
  • trasa může být náročná a trvá obvykle několik měsíců
 3. Inka Trail
  • vede z peruánského města Cusco do starověkého města Machu Picchu
  • nabízí nádherné výhledy na andskou krajinu a historické památky
 4. Pacific Crest Trail
  • vede přes západní pobřeží Spojených států od hranic s Mexikem do Kanady
  • nabízí turistům nádherné výhledy na horu Whitney a další úchvatné scenérie
 5. Tour du Mont Blanc
  • vede kolem nejvyšších hor Alp, Mont Blanc
  • vede přes tři země – Francii, Švýcarsko a Itálii
  • poskytuje turistům úžasné výhledy na alpskou krajinu
  • oblíbená mezi horskými turisty
 6. Milford Track
  • v národním parku Fiordland na Novém Zélandu
  • vede přes fjordy a zelené lesy
  • turisté zde mohou vidět mnoho endemických druhů zvířat a rostlin
 7. Appalachian Trail
  • nachází se na východním pobřeží Spojených států
  • vede přes nádherné lesy, jezera a řeky
  • je nejdelší turistickou trasou v Severní Americe a měří více než 3 500 km

Tyto turistické trasy jsou pouze malou ukázkou toho, co svět nabízí. Každá z nich je unikátní a nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu a historické památky.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang