Úspěšný start podnikání – chyby

Druhý díl rad, jak začít podnikat. Příběhy úspěšných mají různý scénář. Někdy stačí nápad, na nic nehledět a vrhnout se do práce bez plánování a potřebné rozvážnosti. To jsou však ty šťastnější výjimky. Lepší je si cestu živnostníka pečlivě naplánovat a rozmyslet. Jaké jsou další body, jak na to?

1. Vyvarování se chyb

Nemělo by se příliš dlouho otálet s prvním krokem. Přestože je první krok tím nejtěžším, pokud ho člověk neučiní, nepozná, jestli uspěje. Je nutné se podívat na tržní prostředí realisticky. Sestavit si funkční tým zaměstnanců, dobrý marketingový plán, mapu konkurenčních skupin, nepodceňovat výši provozních nákladů, nastavit si správně zálohy na energie, vybrat výhodný tarif na telefon.

platy
Podnikatel se musí umět spolehnout na své pracovníky.

Je důležité odhadnout reálný čas, který bude muset podnikání věnovat. Počítat s delší pracovní dobou než jen osm a půl hodiny. Zkusit se o svou práci podělit se zaměstnanci nebo externími spolupracovníky. Nemusí podnikatel všechno zvládat sám, zbytečně se zahrabávat do administrativy a problémů běžného provozu a přitom nemít čas na zamyšlení, úpravu, nebo přeplánování podnikatelského plánu.

2. Franšíza

Výhodou franšízy může být, že jde zpravidla o zavedenou značku, která má zajištěný odbyt. Je tak možné získat od začátku určitý trh, na který by začínající nezkušený podnikatel nemohl dosáhnout nebo by ho budoval dlouho.

Nevýhodou je omezování v rozhodování, nutnost podřídit se jednotnému konceptu a vyšší kontrole a také placení poplatků určených nejčastěji procentem z obratu. Vše také závisí na posouzení místních podmínek, zda franšízový koncept má v dané lokalitě potenciál být úspěšný.

Vždy je proto praktické nejprve prozkoumat situaci na místním trhu, aby se našla možnost na nejlevnější franšízu, která bude výhodná pro obě strany.

Může jít také o specifický produkt, který místní komunitu neláká. Pak by se mohla ztráta z podnikání vyšplhat ještě výše, než kdyby to člověk zkusil sám.

Franšíza má plno výhod i nevýhod, je nutné si to dobře promyslet.

Franšízová smlouva představuje kombinaci více smluv, lze v ní najít zejména prvky licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví a nájemní smlouvy. Na Slovensku působí v současnosti více než stovka franšízových konceptů, přibližně čtvrtina z nich má slovenský původ.

Ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi, kde převládají domácí koncepty, je u nás tento stav obrácený. Současným trendem je rozšiřování tohoto druhu podnikání z oblasti rychlého občerstvení, či sportovních prodejen do oblastí jako je péče o děti a seniory, zdravotní péče, wellness, výuka cizích jazyků, oblast bankovnictví a pojišťovnictví.

3. Kdy to zabalit

V případě, že v průběhu jednoho roku u internetových projektů a až dvou let u ostatních projektů nemá podnikatel pravidelně rostoucí tržby, zda pravidelně rostoucí přírůstek uživatelů nebo zákazníků, je třeba minimálně důkladně zrevidovat obchodní plán a strategii. Případně projekt ukončit a možná se dostat do nepříjemné fáze likvidace společnosti nebo pozastavení a přerušení živnosti.

Je nutné počítat s tím , že to bude hrozně těžké, protože se do podnikání pouštěl podnikatel plní ideálů as vírou, že to zvládne. Ale vědět to dobře a včas zabalit je také umění. Riskovat, že do nekontrolovatelných dluhů pošle celou svou rodinu, je hloupost.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang