Škoda způsobená nepojištěným vozidlem

Při škodě způsobené nepojištěným vozidlem je škoda na majetku či zdraví hrazená z Garančního fondu, který je spravován Českou kanceláří pojistitelů. Škoda se tak likviduje stejně, jako kdyby vůz byl pojištěný. Samozřejmě z toho plynou negativní důsledky pro řidiče, který škodu nepojištěným vozidlem způsobil.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang