Pojistné podvody – příklady

Úmyslnému předstírání události, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění, by se měl každý vyhnout. Jedná se totiž o pojistný podvod. Je to nezákonné a navíc systém SVIPO pachatele při této činnosti hodně rychle odhalí. Co je SVIPO?

Pojistné podvody zde byly, jsou a budou. Nezákonné činnosti, kterými se lidé snaží obohacovat o finanční sumy vyplácené v rámci daného pojištění. Nejčastěji to bývá povinné ručení nebo havarijní připojištění, kde šlo fingovat spoustu nehod a situací, při nichž došlo k vyplacení poměrně tučných sum.

Výjimkou nejsou ani pojistné podvody v rámci dalších typů pojištění, jako je pojištění majetku a odpovědnosti nebo pojištění osob. Se všemi těmito nešvary však bojuje Česká asociace pojišťoven, která používá speciální systém SVIPO.

Co je pojistný podvod?

Co je pojistný podvod stanovuje trestní zákoník. Je tedy jasné, že pojistný podvod je protiprávní jednání, za které může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let.

Pojistným podvodem se rozumí jednání, kterého se dopouštějí fyzické i právnické osoby za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny.

Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.

Pojistným podvodem je rovněž jednání, kdy někdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (nad 10 000 Kč).

Příklady pojistného podvodu

Pojistné podvody se mohou objevit v mnoha různých formách, od zatajení informací, přes úmyslné zkreslení skutečností až po fingování pojistné události. Pojistným podvodem může být následující jednání:

  • zamlčení podstatných údajů;
  • úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.), jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu;
  • úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody;
  • fingování pojistné události – úmyslné vyvolání pojistné události (autonehoda, ublížení na zdraví apod.);
  • nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost;
  • pojištění již poškozené věci jako nepoškozené (např. havarovaného vozidla);

Není nutné, aby pachatel skutečně vylákal z pojišťovny plnění z pojištění. Stačí, že se o to pokusí. Pokud však pachatel pojistným podvodem pojistné plnění vyláká, může soud při stanovení výše trestu použít vyšší trestní sazbu.

Co je to SVIPO?

SVIPO je zkratka systému pro odhalování pojistných podvodů. Znamená Systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech. Systém se zaměřuje především na povinné ručení, respektive pojištění automobilů, v němž vznikaly pravděpodobně nejnákladnější pojistné podvody.

Jde o systém, do něhož svými daty přispívá většina pojišťovacích subjektů na trhu. Systém je schopen na základě vložených údajů o vyplaceném pojistném odhalit nejrůznější pojistné podvody v rámci jednotlivých pojišťoven.

Ať už má člověk pojištění u jakékoliv společnosti, systém SVIPO může jeho nekalé praktiky velice snadno prokouknout. Jeho provoz a kontrolu nad ním zaštiťuje právě Česká asociace pojišťoven, označovaná, jako ČAS.

Údaje v tomto systému jsou pravidelně aktualizovány, tudíž jsou všechny pojistné události pod naprostým a globálním dohledem.

Odhalení pojistných podvodů

A nutno říci, že na spoustu trestné činnosti by měl člověk již směle zapomenout. Týká se to například zatajování havarijního pojištění v několika pojišťovnách najednou, díky čemuž si podvodník při fingované nehodě mohl přijít na pěkné odškodnění.

Není to tedy jenom povinné ručení, respektive pojištění vozidel. Jde i o pojištění nemovitostí, kdy v databázi SVIPO jednoznačně vyčnívají osoby, které mají s náhradou škody poměrně výrazné a opakované zkušenosti.

Systém SVIPO je tak schopen prakticky filtrovat a prohledávat narůstající databázi pojistitelů na základě nejrůznějších kritérií a algoritmů, díky nimž se případní podvodníci objeví na černé listině.

Cílem České asociace pojišťoven a SVIPO je působit v oblasti prevence a odhalování pojistných podvodů a dalšího protiprávního jednání.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang