12 nejlepších investic pro každý věk a příjem

Investiční možnosti zdaleka nespočívají jen v akciích. Zde se čtenář dozví, co, proč, kdy a jak vybrat nejlepší investice pro konkrétní situace.

Pojem „investování“ možná vyvolává představu horečnaté newyorské burzy nebo si lidé myslí, že je to něco, co je určeno pouze pro ty bohatší, starší nebo ty, kteří jsou v kariéře dál. To však nemůže být dále od pravdy.

Pokud se investování provádí zodpovědně, je to nejlepší způsob, jak zvýšit objem peněz. A většina typů investic je přístupná prakticky každému bez ohledu na věk, příjem nebo kariéru. Tyto faktory však ovlivní, které investice jsou pro člověka v danou chvíli nejlepší.

Například někdo, kdo je blízko důchodu a má zdravé úspory, bude mít pravděpodobně zcela jiný investiční plán než někdo, kdo právě začíná svou kariéru a nemá žádné úspory. Ani jeden z těchto jedinců by se neměl vyhýbat investování, jen by si měl vybrat ty nejlepší investice pro svou individuální situaci.

12 nejlepších investic

Zde je 12 nejlepších investic ke zvážení, obecně seřazených podle rizika od nejnižšího po nejvyšší.

 • Spořicí účty s vysokým výnosem
 • Termínované vklady
 • Fondy peněžního trhu
 • Státní dluhopisy
 • Podnikové dluhopisy
 • Podílové fondy
 • Indexové fondy
 • Fondy obchodované na burze – ETF
 • Dividendové akcie
 • Individuální akcie
 • Alternativní investice a kryptoměny
 • Nemovitosti
 • Spořicí účty s vysokým výnosem

Je dobré mít na paměti, že nižší riziko obvykle znamená také nižší výnosy.

1. Spořicí účty

Online spořicí účty některých bankovních institucí poskytují vyšší výnosy, než jaké lze získat na tradičním bankovním spořicím nebo běžném účtu.

Spořící účty jsou nejvhodnější pro krátkodobé úspory nebo peníze, ke kterým majitel potřebujete mít přístup jen příležitostně – například pro pohotovostní fond nebo fond na dovolenou. Počet transakcí ze spořicího účtu je obvykle omezen.

Pokud se spořením a investováním člověk teprve začíná, je dobrým pravidlem mít na takovém účtu částku na tři až šest měsíců životních nákladů. Teprve poté přidělit více peněz na investiční produkty uvedené níže v tomto seznamu.

V případě, že si chce člověk založit spořicí účet, můžete si vybrat, kde. Vzhledem k nižším režijním nákladům nabízejí online banky zpravidla vyšší úrokové sazby než tradiční banky s fyzickými pobočkami.

2. Termínované vklady

Termínovaný vklad narozdíl od spořícího účtu blokuje peníze na předem stanovenou dobu. Majitel vkladu za to získává garantovaný úrok, který je zaručen po celou dobu vložení peněz. Pokud majitel vybere hotovost předčasně, bude mu účtována sankce a o úrok přijde.

Úroky u termínovaných vkladů nejsou příliš vysoké. Chrání však střadatele před klesajícími úrokovými sazbami, protože poskytují pevnou sazbu.

Výhodná strategie je otevření několika termínovaných vkladů, které mají různou dobu splatnosti. Nabízí to větší flexibilitu a menší riziko než v případě jediného velkého vkladu s jedním datem splatnosti.

3. Fondy peněžního trhu

Podílové fondy peněžního trhu jsou investičním produktem, který nelze zaměňovat s účty peněžního trhu, což jsou bankovní vkladové účty podobné spořicím účtům. Když člověk investuje do fondu peněžního trhu, jsou za jeho peníze nakupovány soubory vysoce kvalitních krátkodobých státních, bankovních nebo podnikových dluhopisů.

Hodí se pro peníze, které může investor brzy potřebovat a které je ochoten vystavit trochu většímu tržnímu riziku. Investoři také používají fondy peněžního trhu k tomu, aby část svého portfolia drželi v bezpečnější investici, než jsou akcie, nebo jako odkládací schránku pro peníze určené k budoucím investicím.

I když jsou fondy peněžního trhu technicky vzato investicí, nelze od nich očekávat vyšší výnosy a vyšší riziko než u ostatních investic na v tomto článku. Růst fondů peněžního trhu se podobá spíše výnosům spořicích účtů s vysokým výnosem.

Kde koupit podílový fond peněžního trhu? Podílové fondy peněžního trhu lze zakoupit přímo u poskytovatele podílových fondů nebo v bance. Nejširší výběr je k dispozici u online diskontní makléřské společnosti, k tomu si investor musí založit makléřský účet.

4. Státní dluhopisy

Státní dluhopis je půjčka, kterou investor poskytuje státnímu subjektu. Ten investorům vyplácí úroky z půjčky po stanovenou dobu, obvykle jeden až 30 let. Díky tomuto stálému toku plateb se dluhopisy označují jako cenný papír s pevným výnosem. Státní dluhopisy jsou prakticky bezrizikovou investicí, protože jsou kryté plnou důvěrou a úvěrem vlády.

Výměnou za tuto bezpečnost se u státních dluhopisů investor nedočká tak vysokého výnosu jako u jiných typů investic. Pokud by bylo portfolio složené ze 100 % z dluhopisů, bylo by podstatně těžší dosáhnout penzijních nebo dlouhodobých cílů.

Státní dluhopisy jsou nejlepší pro konzervativní investory, kteří preferují menší volatilitu svého portfolia. Dluhopisy představují balast portfolia, který obvykle roste, když akcie klesají. To umožňuje nervózním investorům držet se svého investičního plánu a neprodávat v panice.

Díky pevnému příjmu a nižší volatilitě dluhopisů jsou běžné u investorů, kteří se blíží k důchodu nebo již v důchodu jsou. Tito lidé nemusí mít dostatečně dlouhý investiční horizont na to, aby přečkali neočekávaný nebo silný pokles trhu.

5. Podnikové dluhopisy

Korporátní dluhopisy fungují stejně jako státní dluhopisy, investor pouze půjčuje firmě, nikoliv státu. Tyto půjčky proto nejsou kryté vládou, což z nich činí rizikovější variantu. A pokud se jedná o dluhopisy s vysokým výnosem (někdy označované jako junk bond), mohou být ve skutečnosti podstatně rizikovější. Obvykle mají profil rizika a výnosu, který se více podobá akciím než dluhopisům.

Podnikové dluhopisy jsou nejlepší pro investory, kteří hledají cenný papír s pevným výnosem s potenciálně vyšším výnosem než státní dluhopisy a jsou ochotni za to podstoupit trochu větší riziko.

U podnikových dluhopisů platí, že čím vyšší je pravděpodobnost, že společnost ukončí činnost, tím vyšší je výnos. Naopak dluhopisy vydané velkými, stabilními společnostmi budou mít obvykle nižší výnos. Je na investorovi, aby si našel rovnováhu mezi rizikem a výnosem, která mu vyhovuje.

Kde nakupovat podnikové dluhopisy? Podobně jako v případě státních dluhopisů lze nakupovat fondy podnikových dluhopisů nebo jednotlivé dluhopisy prostřednictvím investičního makléře.

6. Podílové fondy

Podílový fond sdružuje peněžní prostředky investorů k nákupu akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv. Podílové fondy nabízejí investorům levný způsob diverzifikace – rozprostření peněz mezi více investic – a zajištění proti ztrátám kterékoli jednotlivé investice.

Podílové fondy jsou nejlepší pro investory, kteří si spoří na důchod nebo na jiný dlouhodobý cíl. Jde o vhodný způsob, jak se vystavit vynikajícím investičním výnosům na akciovém trhu, aniž by investor musel nakupovat a spravovat portfolio jednotlivých akcií.

Některé fondy omezují rozsah svých investic na společnosti, které splňují určitá kritéria, například technologické společnosti v biotechnologickém průmyslu nebo korporace, které vyplácejí vysoké dividendy. To umožňuje zaměřit se na určité investiční výklenky.

Kde nakupovat podílové fondy? Podílové fondy jsou k dispozici přímo u společností, které je spravují, a také u diskontních makléřských firem. Řada poskytovatelů podílových fondů nabízejí podílové fondy bez transakčních poplatků, a také nástroje, které pomohou s výběrem fondů.

7. Indexové fondy

Indexový fond je typ podílového fondu, který drží akcie určitého tržního indexu (např. S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average). Cílem je zajistit investiční výnosy rovnající se výkonnosti podkladového indexu, na rozdíl od aktivně spravovaného podílového fondu, který platí profesionálům za to, aby kurýrovali podíly ve fondu.

Indexové podílové fondy jsou jedny z nejlepších investic pro dlouhodobé spoření. Kromě toho, že jsou díky nižším poplatkům za správu fondu cenově výhodnější, jsou indexové podílové fondy méně volatilní než aktivně spravované fondy, které se snaží překonat trh.

Indexové fondy mohou být vhodné zejména pro mladé investory s dlouhým časovým horizontem, kteří mohou alokovat větší část svého portfolia do akciových fondů s vyšším výnosem než do konzervativnějších investic, jako jsou dluhopisy.

Mladí investoři, kteří dokážou emočně přečkat vzestupy a pády trhu, by mohli v počátečních fázích dokonce dobře investovat celé své portfolio do akciových fondů. Indexové fondy jsou k dispozici přímo u poskytovatelů fondů nebo u diskontních makléřů.

8. Burzovně obchodované fondy ETF

ETF se podobají podílovým fondům v tom, že sdružují peníze investorů k nákupu souboru cenných papírů. Tím poskytují jednu diverzifikovanou investici. Rozdíl je ve způsobu jejich prodeje. Investoři kupují akcie ETF stejně jako akcie jednotlivých akcií.

ETF jsou stejně jako indexové a podílové fondy dobrou investicí, pokud má investor dlouhý časový horizont. Kromě toho jsou ETF ideální pro investory, kteří nemají dostatek peněz, aby splnili požadavky na minimální investici do podílového fondu. Cena podílu ETF může být nižší než minimální cena podílového fondu.

Fondy ETF mají ticker symboly jako akcie a jsou k dispozici u diskontních makléřských společností. ETF využívají k sestavování klientských portfolií také robotičtí poradci.

9. Dividendové akcie

Dividendové akcie mohou poskytovat pevný příjem dluhopisů i růst jednotlivých akcií a akciových fondů. Dividendy jsou pravidelné peněžní platby, které společnosti vyplácejí akcionářům, a jsou často spojovány se stabilními, ziskovými společnostmi.

I když ceny akcií některých dividendových akcií nemusí růst tak vysoko nebo rychle jako u společností v růstové fázi, mohou být pro investory atraktivní díky dividendám a stabilitě, kterou poskytují.

Existují určité typy dividendových akcií, které mohou být vhodnější v závislosti na tom, v jaké fázi své investiční cesty se člověk nachází. Například mladí investoři se mohou dobře zaměřit na dividendové růstové společnosti, což jsou společnosti, které mají za sebou bohatou historii postupného zvyšování dividend.

Tyto společnosti nemusí mít v současné době vysoké výnosy, ale pokud si udrží růst dividend, mohly by je v budoucnu mít. V dostatečně dlouhém časovém horizontu to (v kombinaci s plánem reinvestice dividend) může vést k výnosům, které odrážejí výnosy růstových akcií, které dividendy nevyplácejí.

Starší investoři, kteří hledají větší stabilitu nebo stálý příjem, by mohli zvážit akcie, které vyplácejí konzistentní dividendy. V kratším časovém horizontu nemusí být reinvestování těchto dividend cílem. Součástí plánu investování s pevným výnosem by mohlo být spíše přijímání dividend v hotovosti.

Nejjednodušší způsob, jak nakoupit dividendové akcie, je podobně jako u ostatních na tomto seznamu nákup prostřednictvím online brokera.

10. Individuální akcie

Akcie představují podíl na vlastnictví společnosti. Akcie nabízejí největší potenciální výnos z investice a zároveň vystavují vaše peníze nejvyšší míře volatility.

Tato varovná slova nemají za cíl investora od akcií odradit. Mají spíše nasměrovat k diverzifikaci, kterou poskytuje nákup souboru akcií prostřednictvím podílových fondů, na rozdíl od nákupu jednotlivých akcií.

Individuální akcie jsou nejlepší pro investory s dobře diverzifikovaným portfoliem, kteří jsou ochotni podstoupit trochu větší riziko. Vzhledem k volatilitě jednotlivých akcií je dobrým pravidlem pro investory omezit držbu jednotlivých akcií na 10 % nebo méně z celkového portfolia.

Nejjednodušší a nejlevnější způsob nákupu akcií je prostřednictvím online diskontního makléře. Jakmile si investor založí a zafinancujete účet, vybere si typ příkazu a stane se akcionářem v dobré víře.

11. Alternativní investice

Pokud člověk neinvestuje do výše uvedených nástrojů typu akcie, dluhopis nebo peněžní ekvivalent, je velká pravděpodobnost, že jeho investice patří do třídy alternativních aktiv. Patří sem kryptoměny, jako je Bitcoin a Ethereum, zlato a stříbro, soukromý kapitál, hedgeové fondy a dokonce i mince, známky, alkohol a umění.

Obliba alternativních investic vzrostla v letech po velké recesi, kdy akcionářům i držitelům dluhopisů výrazně klesly úspory. Například ceny zlata prudce vzrostly v roce 2011 a dosáhly maximálních hodnot, které byly překonány až v srpnu 2020. To je však u alternativních investic běžné, protože tyto často neregulované nástroje jsou plné volatility.

Alternativní investice jsou nejlepší pro investory (v mnoha případech akreditované), kteří chtějí diverzifikovat tradiční investice a zajistit se proti poklesům na akciových a dluhopisových trzích.

Kde nakoupit alternativní investice? Někteří online makléři sice nabízejí přístup k některým alternativním investicím, ale většina alternativních investic je dostupná pouze prostřednictvím soukromých firem pro správu majetku. Existují však ETF – například ETF na zlato a soukromé akcie – které sledují samotné aktivum a také společnosti s tímto aktivem spojené (například společnosti zabývající se těžbou a rafinací zlata).

12. Nemovitosti

Tradiční investování do nemovitostí zahrnuje nákup nemovitosti a její pozdější prodej se ziskem nebo vlastnictví nemovitosti a inkasování nájemného jako formu fixního příjmu. Existuje však několik dalších, mnohem praktičtějších způsobů investování do nemovitostí.

Jedním z běžných způsobů je investování prostřednictvím realitních investičních trustů neboli REIT. Jedná se o společnosti, které vlastní nemovitosti generující příjmy (např. nákupní centra, hotely, kanceláře atd.) a nabízejí pravidelné výplaty dividend.

V posledních letech také vzrostla popularita realitních crowdfundingových platforem. Ty často sdružují peníze investorů a investují je do realitních projektů.

Investice do nemovitostí je vhodná pro investory, kteří již mají zdravé investiční portfolio a hledají další diverzifikaci, nebo jsou ochotni podstoupit větší riziko v honbě za vyššími výnosy. Investice do nemovitostí jsou vysoce nelikvidní, takže investoři by neměli vkládat do investice žádné peníze, ke kterým by se mohli potřebovat rychle dostat.

Některé REIT lze koupit na veřejném akciovém trhu prostřednictvím online makléře, jiné jsou k dispozici pouze na soukromých trzích. Stejně tak některé crowdfundingové platformy jsou přístupné pouze akreditovaným investorům, zatímco jiné nekladou omezení na to, kdo může investovat.

Jak si vybrat správné investice

S budováním bohatství prostřednictvím výše uvedených investic lze začít v jakémkoli věku a při jakékoli výši příjmu. Klíčové je vybrat ty správné investice na základě následujících úvah:

 • časový plán
 • tolerance k riziku
 • množství peněz

Peníze určené pro krátkodobé potřeby by měly být snadno dostupné a v bezpečné a stabilní investici. Pro dlouhodobé cíle máte větší prostor pro investování do volatilnějších aktiv.

Čím větší riziko je investor ochoten podstoupit tím, že své peníze vystaví krátkodobým výkyvům akciového trhu, tím vyšší je potenciální dlouhodobá výhra. Rozložení peněz mezi různé typy investic vyrovnává investiční výnosy.

Některé investice mají minimální zůstatek nebo požadavky na počáteční investici. Existují však poskytovatelé, kteří se mohou přizpůsobit většině investičních rozpočtů.

K mnoha výše uvedeným investicím mají kutilové přístup otevřením makléřského účtu. Pokud si investor není jistý, které investice jsou pro jeho situaci nejvhodnější, může si najmout levnou automatizovanou službu zvanou robotický poradce. Ten sestaví investiční portfolio na základě výše uvedených kritérií. Některé krátkodobé investice, jako jsou spořicí účty, si lze založit v bance.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang