Negawatt

negawatt

Negawatt představuje uměle vytvořenou jednotku energie a množství ušetřené energie. Negawatt se rovná jednomu megawattu. Proč je důležitý?

Z dané charakteristiky je zřejmé, že jde o nejšetrnější jednotku energie. V době, kdy je problematika životního prostředí palčivější než kdy jindy, je důležité se na negawatty soustředit. Dalším důvodem je i to, že cena elektřiny stoupá a je v zájmu všech spotřebitelů jí šetřit.

Termín „negawatt“ není tak starý jako jiné fyzikální pojmy. Byl vytvořen roku 1989 experimen­tálním fyzikem A. B. Lovinsem. Tento americký fyzik se zajímal o využití energie založené na úsporách, obnovitelné zdroje a další témata související s energií a jejím efektivnějším využíváním.

Co je negawatt?

Watt je jednotka výkonu. Staré žárovky byly hodnoceny podle toho, kolik wattů spotřebují (např. 60 wattů, 70 wattů nebo 100 wattů). Kilowatt je 1000 wattů, megawatt je 1000 kilowattů a gigawatt je 1000 megawattů. Co je negawatt?

Negawatt představuje watt energie, který nebyl spotřebován díky úsporám energie nebo používání energeticky účinných výrobků.

Každý den se na celém světě zbytečně spotřebuje obrovské množství energie. S ohledem na globální oteplování, znečištění ovzduší, znečištění vody a energetickou chudobu, je naprosto nezbytné řešit problém plýtvání energií a omezit spotřebu na celém světě.

Tím, že jsou negawatty ušetřenou energií, jsou neměřitelné. Lze je však spočítat, a to na základě dřívější spotřeby.

Mnohé zdroje negawattů poskytují energeticky šetrné stavby, především domy s nulovou spotřebou energie, pasivní domy. Negawatty lze získat efektivnějším vytápěním, používáním kompaktních zářivek s nižším výkonem, infrapanely a dalšími způsoby.

Budoucnost negawattu?

Zatímco ceny energií stoupají, podle odborníků se negawattu bude v budoucnosti dařit i nadále. Jejich dílem je dosáhnout nulového energetického výdeje. To se týká jak domácností, tak i firem.

Taková budoucnost znamená, že negawatt bude mít zásadní dopad na energetickou infastrukturu, sociální aspekty, spotřebitelské chování a technologii.

Negawatt přispěje ke změně energetických zvyklostí a zlepší schopnost společnosti řešit energetické problémy a přispět k udržitelnému rozvoji.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang